Nabij in welbevinden

Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers gemeente Epe

Bent u mantelzorger? Dan kunt u vanaf 1 januari 2016 gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

Lees meer hierover op de website van de gemeente Epe.

Onlangs ontvingen bezoekers van De Eijk in Epe een bijzondere pakbon. Met als artikelomschrijving: ‘cadeau; een picknicktafel voor u!’ Met als afzender ‘Aan tafel, het gevoel van thuis’. Met Aan Tafel helpt Van Hoeckel bezoekers en bewoners van groepen bij alles wat nodig is om samen van de maaltijden de mooiste momenten van de dag maken. Dit keer door middel van een schenking van een prachtige picknicktafel.

De bezoekers van De Eijk, een dagbestedingslocatie voor hoger opgeleide beginnend dementerenden, waren uiteraard zeer content met deze gulle gave. En met al die prachtige zomerdagen wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de tafel door bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Een prachtige plaats om aandacht te hebben voor elkaar en om de laatste nieuwtjes uit te wisselen.

12 juli vierde de heer Pannekoek in de Boskamp zijn 95ste verjaardag. Reden voor een gezellige middag met zang en spel voor alle bewoners en familie. Een gebaar wat bijzonder gewaardeerd werd.

 

 

Om goed voorbereid te zijn op een mogelijke ontruiming bij brand, werd onlangs in woonzorgcentrum De Boskamp een ontruimingsoefening gehouden.

De oefening werd op de 3e etage gehouden. Voor de oefening waren velen bereid om slachtoffer te spelen. Hiervoor werden verschillende verwondingen en ziektebeelden gesimuleerd, waarmee een werkelijke situatie zo goed mogelijk werd nagebootst. Na alarmmelding kwam de brandweer ter plaatse en onder leiding van de bedrijfshulpverleners en de brandweer werd de 3e etage ontruimd.

Na afloop heeft de brandweer met de bedrijfshulpverleners de oefening besproken. Dit is een belangrijk deel van de oefening.

 

WZU Veluwe investeert in professionele en kundige medewerkers. Deze week mocht Lieke Bosch haar diploma in ontvangst nemen als verpleegkundige. Van harte gefeliciteerd Lieke!

Om lichamelijke én geestelijke achteruitgang te voorkomen is bewegen essentieel. Bewegen bevordert de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van ouderen. Daarom werd er in woonzorgcentrum De Boskamp in Epe een beweegweek georganiseerd. In deze week werden allerlei extra beweegactiviteiten georganiseerd voor zowel cliënten als belangstellenden uit het dorp. De diverse mogelijkheden werden uitgelegd en uitgeprobeerd. Door het prachtige weer werd ook de duofiets weer gebruikt en was het gezellig druk in en rondom de beweegtuin.

 

Half april is in woonzorgcentrum De Boskamp een hele week aandacht geschonken aan het thema ‘de jaren 50/60’. Een thema wat veel herinneringen en gespreksstof op riep bij cliënten.

Op maandag kwam het Museum ‘Oud Keukengerei’ uit Olst op bezoek. Met allerlei artikelen die heel herkenbaar waren vanuit hun leven. Een gezellige en goed bezochte activiteit. Op dinsdagmiddag kwamen Garrietjan en Annegien op bezoek. Zij wisten de aanwezigen goed te vermaken met sketches en liedjes over de jaren 50/60.

Ook de grote schoonmaak paste bij het thema. Onze dank gaat uit naar alle familie en mantelzorgers die in de ochtenduren de grote schoonmaak op de kamers van de cliënten voor hun rekening namen. Na gedane arbeid werd hen een lunch aangeboden.

Op 7 april vierde mevrouw Sunter-Vijge haar 100ste verjaardag, een bijzondere gebeurtenis!
Mevrouw Sunter-Vijge ontving van Koning Willem Alexander een brief met een mooie persoonlijke boodschap wat zij erg waardeerde. Samen werd er natuurlijk gezongen en iedereen smulde van de taart.

Mevrouw Sunter is geboren in Epe. Na haar huwelijk in 1937 verhuisde ze met haar man naar Haarlem. Op 92-jarige leeftijd verhuisde zij weer naar Epe en kwam wonen in woonzorgcentrum De Boskamp, waar ze nu dus al weer acht jaar, met veel plezier woont.

Mevrouw kijkt terug op een gezellige dag en kan de komende dagen nagenieten van veel prachtige boeketten.

Op dinsdag 31 maart komt het Chr. Gem koor ‘Oefening Baart Kunst’ uit Nijbroek zingen in woonzorgcentrum De Boskamp in Epe. De liederen staan in het teken van het aanstaande Paasfeest. De avond begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar.

Woont u buiten het woonzorgcentrum maar komt u graag luisteren en met de bewoners een kop koffie of thee drinken? U bent van harte welkom. Wij vragen u een bijdrage in de onkosten van € 2,50.

 

Binnenkort start de bouw van appartementencomplex Keizershof in Oene. Een project van WZU Veluwe en De Passerel om aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking een prettige en veilige woonomgeving te bieden in de omgeving waarin men opgroeide.

Voor de doelgroepen is het een ideale locatie. Keizershof wordt gebouwd dichtbij het centrum en de winkels, bij de Oenerhof en bij de kerk. Vertrekpunt bij het maken van een plan is de wens geweest dat mensen extra ondersteuning (dagbesteding en inwoning) willen ontvangen in de buurt waar ze vandaan komen. In het eigen dorp, met veel sociale cohesie. Keizershof kent straks 24 appartementen, verdeeld over twee verdiepingen. Daarnaast is er een gemeenschapsruimte. Voor de beeldbepalende plaats in het dorp is een ontwerp gemaakt dat past binnen het dorpse karakter. Aan omwonenden zijn de plannen in een eerder stadium gepresenteerd. Naar aanleiding van ontvangen opmerkingen en wensen is het bouwplan aangepast en is er veel aandacht besteed aan de groenvoorziening rondom het complex. Er is nu groen licht om de sloop van het oude Rabobankpand en de bouw van Keizershof binnenkort te starten.

Over grenzen van doelgroepen heen

WZU Veluwe en De Passerel werken in het project samen aan veilig wonen en dagbesteding. Vanuit één team wordt aan beide doelgroepen, naar behoefte, zorg en ondersteuning geboden in Keizershof. Naar verwachting wordt de dagbesteding welke nu in een woning in de Oenerhof aangeboden wordt, verhuisd naar de gemeenschapsruimte van Keizershof. Wat Keizershof uniek maakt is dat, over grenzen van doelgroepen heen, samengewerkt wordt. Niet alleen door de professionals die zorg gaan verlenen, maar ook de doelgroepen zelf kunnen elkaar in de praktijk tot een hand en een voet zijn. Senioren zijn niet allemaal zorgbehoeftig en kunnen samen met cliënten van De Passerel samen iets ondernemen en daarmee hen een plaats geven in de maatschappij. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op hun beurt iets betekenen voor ouderen die minder goed ter been zijn. Samen optrekken zal het welbevinden bevorderen.

Belangstelling voor het huren van een appartement via WZU Veluwe?

Nu al is er volop belangstelling om mogelijk een appartement te huren in het prachtige complex wat naar verwachting in het voorjaar van 2016 gereed is. Zelfstandig wonen met zorg en ondersteuning dichtbij is het idee. Klik hier voor meerdere schetsen van Keizershof. Neemt u voor meer informatie of bij belangstelling gerust, vrijblijvend, contact op met de cliëntadviseurs van het servicepunt van WZU Veluwe.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.