Nabij in welbevinden

Cliënten Mariposa naar bloemencorso in Vollenhove

Zaterdag 29 augustus hebben cliënten van Mariposa genoten van het bloemencorso in Vollenhove. Onder een stralende zon kwam een stoet van dertien praalwagens voorbij met uiteenlopende onderwerpen. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Mariposa. Daarvoor onze hartelijke dank want het was een prachtige dag!

 

 

Woensdagmiddag 26 augustus kreeg woonzorgcentrum Mariposa in ‘t Harde een insluiper op bezoek. Een alerte verzorgende vertrouwde de bezoeker niet en schakelde hulp in van collega’s om ontsnapping te voorkomen. De insluiper werd aan de praat gehouden, in afwachting van de komst van de ingeschakelde politie.

Grote dank aan de alerte medewerkers die door adequaat optreden diefstal hebben kunnen voorkomen.

 

Vandaag, donderdag 6 augustus, heeft de redactie van De Stentor opnieuw een artikel opgenomen over de toekomst van Mariposa in ‘t Harde. Tot onze spijt zijn in het artikel, voor ons essentiële, onderdelen weggelaten. Onderstaand leest u het volledige artikel.

WZU Veluwe wil Mariposa behouden
“Ondanks een inkrimping van het aantal zorgplekken wil zorgkoepel WZU Veluwe er alles aan doen om woonzorgcentrum Mariposa aan de Sportlaan in ’t Harde te behouden” aldus bestuurder Wim Martens van WZU Veluwe. 

Mariposa in ’t Harde is een woonzorgcentrum van WZU Veluwe met 49 plaatsen. Volgens berekeningen van Achmea Zorgkantoor krimpt het aantal plaatsen de komende jaren naar zo’n 24 plaatsen. Dat heeft onder andere te maken met de veranderingen van het beleid van VWS en de invoering van de Wet langdurige zorg. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en indien nodig daar ook hun zorg ontvangen. Alleen wanneer het thuis niet langer kan, dan is opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis mogelijk.

Werkgroep onderzoekt mogelijkheden behoud Mariposa
De krimp van het aantal plaatsen zou een flinke leegstand tot gevolg hebben. “Puur bedrijfseconomisch gezien zouden we Mariposa moeten sluiten”, zegt Martens. “Maar de zorgkoepel is al sinds begin 2014 in gesprek met plaatselijke kerken in ’t Harde en de gemeente Elburg om Mariposa te behouden. Naar aanleiding van het ‘Dorpsgesprek’ in ’t Harde, november 2014, is zelfs een gezamenlijke werkgroep opgericht die de mogelijkheden in kaart brengt voor het voortbestaan van de locatie. We beseffen dat sluiting van Mariposa ongewenst is. Het is bijvoorbeeld de enige woonzorglocatie in ’t Harde en de bewoners willen daar graag blijven.”

Zorg delen met andere zorgaanbieders
Daarom is WZU Veluwe nu ook in gesprek met andere zorgaanbieders, die de vrijkomende plekken kunnen invullen. “Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke beperking of cliënten van de GGz. We kunnen de zorg dan delen.” Martens hoopt dat er eind van dit jaar of begin volgend jaar meer zekerheid is over de toekomst van Mariposa. Mocht WZU Veluwe er niet uitkomen met andere zorgaanbieders en/of er ondanks alle inspanningen daartoe, een (beperkte) intramurale voorziening niet haalbaar is, dan kan het niet anders dan dat we tot sluiting van Mariposa moeten besluiten. Hoezeer dat ons ook spijt. Dit zal dan tussen 2017 en 2019 gebeuren. “Mocht het gaan spelen, dan is het een zeer ingrijpend proces van een lange adem. We zullen dan op tijd in gesprek gaan met de bewoners en hun familie c.q. vertegenwoordigers om te onderzoeken welke individuele oplossing het beste aansluit bij hun wensen. Onze voorkeur gaat er naar uit dat, als tot sluiting van Mariposa besloten wordt, we de bewoners kunnen herhuisvesten in één van de andere woonzorglocaties van WZU Veluwe. Ze komen in ieder geval niet op straat te staan.”

WZU Veluwe had in 2013 circa 430 zorgplekken. Momenteel zijn dat er rond de 400 en volgens berekeningen van Achmea Zorgkantoor moet het aantal in 2019 zijn gedaald tot ca. 300 plekken. De inkrimping van het aantal zorgplekken heeft ook gevolgen voor de medewerkers van WZU Veluwe. Martens: “Er is een capaciteitsverlaging van 25 tot 30 procent. Dat betekent dat ook het aantal medewerkers krimpt, waarbij we zoveel mogelijk ‘handen aan het bed’ houden. We zijn al in het tweede jaar van de afbouw”.

Onlangs hebben bewoners van Mariposa deelgenomen aan de negende avondwandelvierdaagse in ‘t Harde. Alle jaren heeft Mariposa meegelopen met deze vierdaagse.

Helaas is door de slechte weersomstandigheden de dinsdagavond afgelast. We hebben op woensdag en vrijdag met achttien deelnemers genoten van een mooie en gezellige route door ‘t Harde. Vooral de finale avond op vrijdag was een gezellige gebeurtenis in ‘t Harde die op het nippertje niet in het water viel. Zodra we thuis waren barstte het onweer los maar dat kon ons niet meer deren.

De laatste avond werd mede een succes door de inzet van de Stichting Present uit Oldebroek en Elburg. Zij hebben er voor gezorgd dat de zaal bij binnenkomst vrolijk was versierd en dat er een heerlijke traktatie klaar stond. Nadat de medailles waren uitgereikt vertrok iedereen voldaan naar zijn of haar eigen kamer. Alle familie en vrijwilligers hartelijk bedankt!

Donderdag 18 juni heeft Mariposa een uitstapje gemaakt naar Aquazoo, een onderwaterdierentuin in Leerdam. Veel soorten zoet- en zoutwatervissen maar ook gifkikkers, zeepaardjes en schildpadden zijn er te zien. We hebben genoten van de vele kleurrijke vissen en bijzondere dieren uit verschillende werelddelen.

 

Op woensdag 13 mei heeft een aantal militairen een bingo verzorgd in woonzorgcentrum Mariposa in ‘t Harde. Ter vervanging van de gebruikelijke open dagen hebben in heel Nederland medewerkers van Defensie zich maatschappelijk ingezet en gepresenteerd.

De bewoners van Mariposa waren unaniem van mening dat een dergelijke activiteit voor herhaling vatbaar is. Dank aan de inzet van de militairen!

 

Op zaterdag 23 mei wordt voor de tweede keer een creamarkt georganiseerd. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in Jeanne d’Arc op ’t Harde. De markt sluit om 16.00 uur.

Er is weer veel te doen voor jong én oud. Er is een breed aanbod van standhouders, waarbij er van allerlei mooie dingen worden verkocht. Bijvoorbeeld 3d hobby- en knutselartikelen, brocante, decoratiemateriaal, sieraden, glas in lood, modestoffen, handwerkartikelen en spullen van mozaïek.

Daarnaast kunt u tijdens de markt ook zelf creatief of actief bezig zijn en wordt er voor de inwendige mens goed gezorgd. Een kopje koffie met iets lekkers en een broodje hamburger ontbreken niet. Speciaal voor de kinderen worden ook allerlei leuke activiteiten en spelletjes georganiseerd. Ook is er een kleurwedstrijd.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan D.V. zaterdag 23 mei naar wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc aan de Hertog Willemweg 3 op t’ Harde.

Wij ontmoeten u graag!

Leerlingen van basisschool De Blerck kwamen op donderdagmiddag 2 april, vlak voor een korte Paasvakantie, in woonzorgcentrum Mariposa. Ze brachten zelfgemaakte werkjes rondom het thema Pasen mee om ze te overhandigen aan enkele cliënten van Mariposa.

Daarna was er tijd voor een praatje, waarbij een glas drinken en wat lekkers natuurlijk niet ontbrak.

Op vrijdag 20 maart hebben bewoners van woonzorgcentrum Mariposa genoten van een heerlijke high tea welke verzorgd werd door leerlingen uit het voortgezet onderwijs en vrijwilligers van de Koninklijke Marechaussee.
Dit alles gebeurde in het kader van NL Doet, de grote vrijwilligersmanifestatie in Nederland waaraan Mariposa ieder jaar deelneemt.
Er werden in de ochtend heerlijke en fijne gerechten klaargemaakt en tijdens een gezellige samenkomst gepresenteerd en gegeten. Het was voor de vrijwilligers zichtbaar dat de cliënten genoten.

Wij bedanken de vrijwilligers voor deze geweldige dag.

 

 

Viattence, WZU Veluwe en Zorgverlening Het Baken maken zich samen sterk voor effectieve zorg

Afgelopen zomer ondertekenden de drie zorgorganisaties een intentieverklaring waarin zij hun voornemen om samen te gaan werken officieel vorm gaven. Inmiddels zijn er concrete stappen gezet in de samenwerking. Onder andere doordat WZU Veluwe voor de behandelfunctie de expertise inhuurt van Zorgverlening Het Baken voor de regio Elburg/Nunspeet en van Viattence voor de regio Epe/Wapenveld.

De inhuur van behandeling houdt concreet in dat medewerkers van Viattence, respectievelijk van Zorgverlening Het Baken, op de achtergrond kwalitatief verantwoorde behandeling verlenen aan cliënten die aan de zorg van WZU Veluwe zijn toevertrouwd en specialistische zorg nodig hebben. Vanuit het behandel- en adviescentrum van Viattence en Zorgverlening Het Baken wordt individuele ondersteuning en/of advies geboden aan inwonende en thuiswonende cliënten van WZU Veluwe. Dit geldt voor cliënten van WZU Veluwe die wonen in de regio Elburg/Nunspeet en Epe/Wapenveld.

De bestuurders en managers van de drie organisaties zijn ervan overtuigd dat deze concrete stap in samenwerking ten goede komt aan kwetsbare ouderen op de Veluwe. Want door samen te werken kan, ondanks de veranderingen in de zorg, efficiënte en effectieve zorg geboden worden op de Noord-Veluwe.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.