Diamiddag jubileum 40 jaar Rehoboth

dia-middag
De heer Steenbergen heeft dia’s gemaakt van de feestdag toen locatie Rehoboth 40 jaar bestond.
Geïnteresseerden, collega’s, oud-collega’s, dit is de kans om nog even terug te kijken naar dit gezellig feest.

Op donderdag 20 oktober jl. hebben de medewerkers van Rehoboth een gezellige “Bonte Avond” georganiseerd voor de bewoners.foto-bonte-avond7

foto-bonte-avond8foto-bonte-avond7foto-bonte-avond6foto-bonte-avond5foto-bonte-avond4foto-bonte-avond3foto-bonte-avond2foto-bonte-avond1

Gewoon. Als thuis….

Wapenveld – WZU Veluwe biedt zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt, met warme betrokkenheid van familie, naasten en vrijwilligers. Dit willen we graag blijven bieden, ook nu in de praktijk de zorgvraag steeds complexer wordt en de zorgzwaarte toeneemt.

Om te voorkomen dat cliënten met een vergevorderde vorm van dementie (ZZP 5 en 7) moeten verhuizen naar een verpleeghuis, starten we in Rehoboth een kleinschalige woonvorm voor deze doelgroep. Een afdeling waar tien cliënten met dementie goed begeleid kunnen worden en er een optimale kwaliteit van leven is in een prettige, vertrouwde sfeer. Naast de individuele appartementen is er een gezamenlijke huiskamer en een terras. Gebruik van moderne domotica zorgt voor een veilige woonomgeving, terwijl er geen gevoel van vrijheidsbeperking is. Op deze nieuwe afdeling gaat een vast team van geschoolde medewerkers met specifieke competenties werken.

Gevolg van dit besluit is dat er cliënten in Rehoboth moeten verhuizen naar een ander appartement binnen de locatie. Dat is voor hen ingrijpend. Uiteraard wordt deze verhuizing zeer zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Zowel in begeleiding van cliënten en naastbetrokkenen als in praktische zin.

Met het starten van de kleinschalige woonvorm bieden we cliënten met dementie een waardevolle uitbreiding van het zorgaanbod in Wapenveld.

Vrijdag 7 oktober verzorgt kinderkoor “de Herghesangertjes” uit Heerde een optreden in Rehoboth. Dit optreden vindt plaats in “de Oranjerie” en begint om 19:00 uur. Ook ouderen uit het dorp zijn hierbij van harte welkom.

We kunnen terug kijken op twee bijzonder geslaagde koffiemomenten met cliënten en medewerkers thuiszorg Wapenveld. Gezelligheid en bezichtiging van Vriezes Erfgoed waren, naast koffie en “Opoes kruidkoek’, het recept. Onderstaand de foto’s….

Donderdag 18 augustus werd door een medewerker rook ontdekt in huiskamer ‘Berkenhof’ in woonzorgcentrum Rehoboth. Zeer snel werd de brandweer ingeschakeld waardoor meer schade en persoonlijk letsel werd voorkomen.

Op het moment van ontdekking waren er geen cliënten aanwezig in de huiskamer, waar dagelijks thuiswonende cliënten te gast zijn voor dagbesteding. Cliënten wonend in de appartementen nabij de huiskamer werden op advies van de brandweer, uit voorzorg, geëvacueerd naar de recreatiezaal. Nadien bleek dat de appartementen allen onaangetast zijn en dat er niemand letsel heeft opgelopen. De appartementen werden daardoor weer vrijgegeven.

Door alert en snel optreden van bedrijfshulpverleners verliep alles snel en zonder paniek. Hiervoor ontvingen zij grote complimenten van de brandweer en het management van WZU Veluwe.

Op dit moment wordt een andere huiskamer gereed gemaakt voor bezoekers van de dagbesteding. Daarmee kan deze activiteit gewoon doorgaan. De door rook en roet beschadigde huiskamer, met meubels en vele materialen, wordt door De Groot Schoonmaakspecialisten B.V. uit Apeldoorn gereinigd.

Elke tweede dinsdag van de maand bent u welkom om mee te doen met de bingo. Ook ouderen uit het dorp zijn hierbij van harte welkom. Voor hen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2,50 per keer. De bingo wordt gehouden in zaal de Oranjerie en begint om 14.30 uur.

Iedere woensdagmorgen kunt u om 10:30 uur meedoen met de geheugentraining op Rehoboth.
Dit wordt gehouden in de huiskamer van afdeling Flessenberg om 10:30 uur.

Iedere donderdag middag bent u vanaf 14.30 uur welkom in de zaal de Oranjerie.
U kunt dan meedoen met het Beter Bewegen o.l.v. Arjenne Boersma.
Ook als u in het dorp woont bent u van harte welkom!!

Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie/thee of iets fris.

Kosten: € 2,50 per keer.

In samenwerking met de Dorpsraad Wapenveld worden er in Hof van Cramer aan de Putterweg in Wapenveld open activiteiten georganiseerd voor inwoners van Wapenveld. Klik hier voor het programmaboekje voor de maanden mei, juni, juli en augustus 2016.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.