Doornspijk

Hart van Thornspic        

In het dorp Doornspijk staat dit complex met 45 sfeervolle zorgwoningen in verschillende huurklassen. In 9 daarvan wonen cliënten van Careander. De overige 36 zorgwoningen hebben een personenalarm, dat verbonden is met zorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Er is een centrale ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Bewoners van het complex worden verzorgd door een vast team van verzorgenden. Woont u in Doornspijk of omgeving, dan kunnen wij u ontvangen voor dagverzorging.