Historie

Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe is op 1 januari 2007 ontstaan door een fusie tussen Stichting Het Nieuwe Feithenhof te Elburg, Stichting Protestants Christelijke Ouderenzorg ’t Harde e.o. en Stichting Filadelfia te Nunspeet. Op 29 oktober 2009 vond een volgende fusie plaats met Stichting Zorgpalet Gelre Noord te Epe, waarbij de naam Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe werd gekozen. De afzonderlijke stichtingen zetten zich al jaren in voor het welzijn van ouderen in het werkgebied.

Stichting Het Nieuwe Feithenhof is gefinancierd door Stichting Het Feithenhof, een stichting die diverse projecten binnen de ouderenzorg in Elburg financieel ondersteunt. De geschiedenis van Het Feithenhof stamt uit 1740 toen Maria Catharina Feith een belangrijk deel van haar vermogen beschikbaar stelde voor de ouderenzorg.

Stichting Filadelfia was voor 2007 al ruim 40 jaar actief binnen de ouderenzorg. Behalve zorgcentrum De Bunterhoek (van oorsprong een villa uit 1874), beheerde de stichting Het Kodal, De Clockenslach en het Secretaris van Marleplantsoen. Ook verleende ze zorg in De Brem in Nunspeet.

De Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg ’t Harde en omstreken beheerde het zorgcentrum Mariposa. Dit centrum werd in1988 in gebruik genomen als verzorgingshuis en in 1993 verbouwd tot het huidige zorgcentrum.

Stichting Zorgpalet Gelre Noord is ontstaan uit een fusie tussen De Boskamp en Rehoboth die, na een jarenlange samenwerking in de vorm van een holding, in 2008 zijn gefuseerd.

De Boskamp is sinds 1976 gevestigd in Epe als een verzorgingshuis, en werd tot de fusie met Rehoboth beheerd door de Protestants Christelijke Stichting voor Bejaardenzorg te Epe.

Rehoboth is sinds 1976 gevestigd in Wapenveld en werd tot de fusie met De Boskamp beheerd door Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum Rehoboth.

Door deze gezamenlijkheid hebben wij onze dienstverlening kunnen uitbreiden en kunt u op een vertrouwde plek zorg genieten.