Alle locaties opengesteld voor bezoek

Vanaf eind juni zijn alle locaties van WZU Veluwe opengesteld voor bezoek. Tijdens de persconferentie op 24 juni werd gezegd: ‘Bezoek mag in alle verpleeghuizen naar binnen, in goed overleg met de medezeggenschapsraden, daar waar het kan. Het moet praktisch uitvoerbaar zijn en er moet ruimte voor maatwerk zijn.’ WZU Veluwe is blij dat we de mogelijkheden, daar waar dit kan, verder mogen verruimen.

Maatwerk en een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid
Wel doen we net als de regering een dringend beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om de 1,5 meter afstand in acht te blijven nemen en de overige voorschriften van het RIVM op te volgen. Daarnaast is er ruimte voor maatwerk. Locatiemanagers onderzoeken samen met de Cliëntenparticipatieraden hoe die ruimte ingevuld kan worden. Denk hierbij aan bezoektijden, inschrijven voor bezoek, aantal bezoekers per dag en de ruimte die een kamer van een cliënt biedt.

Informatie contactpersonen
Familieleden en naasten zijn geïnformeerd over deze openstelling. In geval van een uitbraak van het Covid-virus, kan (een deel van) de betreffende locatie wellicht weer worden gesloten. Indien dit gebeurt, worden familieleden en naasten door de betreffende locatie geïnformeerd.

Aangepaste bezoekregels
Om verspreiding van het Covid-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen, hanteren wij een aantal bezoekregels. Dit doen wij om het risico op besmetting van onze bewoners, bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. De algemene bezoekregels zijn:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand van uw naaste, medewerkers en andere bewoners en/of bezoekers.
  • Had u één of meerdere klachten – neusverkoudheid, hoesten, 38 graden koorts of hoger – in de afgelopen 24 uur? Dan kunnen wij u helaas niet ontvangen.
  • Hanteer de algemene hygiënemaatregelen: was regelmatig de handen, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen schudden.

Erg blij met deze stap!
We zijn ontzettend blij dat we deze stap kunnen zetten. Verdere verruiming is alleen mogelijk als we elkaar helpen in het opvolgen van de noodzakelijke afspraken om ieders veiligheid te kunnen waarborgen. We hopen dat een ieder weer kan genieten van het bezoeken van zijn/haar dierbaren!

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese