Arnold Huijgen benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht WZU Veluwe

Met ingang van 1 september 2023 benoemt de Raad van Toezicht dr. Arnold Huijgen tot voorzitter van de Raad van Toezicht van WZU Veluwe. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de nieuwe koers die de organisatie voor de zomer heeft ingezet.

Cathy van Beek, sinds 1 juli actief als interim-voorzitter Raad van Toezicht, ziet in Arnold Huijgen een voorzitter die wordt gedreven door een inspirerende, verbindende missie. ‘In de persoon van Huijgen komen natuurlijk gezag en helder leiderschap samen; dat gaat gepaard met een enorm gevoel voor de menselijke maat, maar ook voor de rol én positie van degenen die hij ontmoet. Ik draag dan ook in het volste vertrouwen het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van deze waarde(n)volle organisatie aan hem over’.

Cathy van Beek zal in de komende weken haar opdracht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen succesvol afronden. Met de benoeming van Arnold Huijgen bestaat de Raad vanaf 1 september uit drie leden.

Arnold Huijgen, in het dagelijks leven hoogleraar Dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en ervaren toezichthouder in de zorg, kijkt er naar uit als toezichthouder voor WZU Veluwe aan het werk te gaan. ‘Christelijke zorg heeft mijn hart. In hoe we voor elkaar zorgen, blijkt wat voor mensen we zijn. Daarom ben ik al een aantal jaar lid van diverse raden van toezicht. Bij WZU Veluwe ligt een forse opgave en die vraagt een stevige inzet. Daar hoop ik vanuit mijn rol als toezichthouder aan bij te dragen. Ik heb veel vertrouwen in de bestuurder, de veerkracht van de medewerkers en in de ondersteuning vanuit het netwerk en de achterban. Want het gaat om de zorg voor geliefde mensen’, aldus Arnold Huijgen.

José Geertsema is blij met de komst van de nieuwe voorzitter. ‘De zorg heeft toezichthouders nodig, die visie hebben op goede en christelijke ouderenzorg. Hoe we met elkaar zorgen dat er zorg thuis en in verpleeghuizen regionaal beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft. Arnold Huijgen heeft bewezen in staat te zijn dergelijke vraagstukken te doordenken en is daarin samen met de andere leden van de Raad een inspirerende, deskundige sparringpartner voor mij als bestuurder en voor onze organisatie.’

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese