Bouwen met aandacht voor cliënten in woonzorgcentrum De Bunterhoek

De nieuwbouw van het woonzorgcentrum De Bunterhoek was al langere tijd een duidelijke wens. Het huidige complex aan de Secretaris Boerhoutweg 11 voldoet niet meer aan de eisen die de huidige en toekomstige zorg daaraan stelt. Op het terrein van De Bunterhoek bouwt WZU Veluwe daarom een toekomstgericht woonzorgcentrum. “We zijn blij dat we nu kunnen starten met het realiseren van een mooi, nieuw woonzorgcentrum”, aldus de heer Wim Martens, bestuurder van WZU Veluwe.

Complete zorg
Woonzorgcentrum De Bunterhoek biedt straks naast ‘wonen met zorg’ appartementen ook kleinschalige woongroepen. Ouderen met dementie kunnen straks in onze kleinschalige woongroepen zoveel mogelijk zoals thuis wonen. Er wordt structuur en veiligheid geboden en samen met de andere cliënten houden ze een huishouden draaiende. Samen koken, eten en opruimen. Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een zelfbedieningswinkeltje, een bibliotheek en persoonlijke verzorging zoals een kapper.

In de nieuwbouw komen in totaal 108 appartementen. Bestaande uit 60 ‘wonen met zorg’ appartementen en in totaal 48 appartementen voor vier kleinschalige woongroepen. Deze vier woongroepen worden onderverdeeld in 2 keer 6 appartementen. Dit betekent een totaal van 12 appartementen per woongroep. Deze ruimtes, maar ook de ‘wonen met zorg’ appartementen, worden modern en royaal van opzet.

Gefaseerde aanpak
Het totaal wordt in twee fases aangepakt. Eerst wordt de nieuwbouw gebouwd en daarna wordt het huidige gebouw gesloopt. De bewoners kunnen tijdens het project in het huidige complex blijven wonen. We kiezen bewust voor het niet eerst slopen van het huidige pand en daarna het bouwen van een nieuw complex. De huidige bewoners zouden dan tweemaal dienen te verhuizen. Eerst naar een noodvoorziening en vervolgens weer naar de nieuwbouw. Dat geeft voor deze kwetsbare groep bewoners veel stress en is om die reden ongewenst. Daarnaast besteden we het geld dat een noodvoorziening kost, liever aan de nieuwbouw, de inrichting en de voorzieningen.

Heldere communicatie
Heldere communicatie is van groot belang. Daarom gaven bestuurder Wim Martens en projectleider Egbert van der Steege begin deze maand, tijdens een drietal goed bezochte informatiebijeenkomsten, persoonlijk toelichting over de nieuwbouwplannen. De eerste schetsen en plannen werden positief ontvangen door de ruim 175 aanwezigen. Ook werd er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De verdere planontwikkeling zal in nauw overleg met medewerkers, bewoners, cliëntenraad, buurtbewoners en gemeente plaatsvinden. Doelstelling daarbij is dat iedereen goed betrokken wordt, zodat er straks sprake is van een breed gedragen nieuwbouwplan.

Planning
De bijeenkomsten vormden het begin van een nieuwbouwtraject waarbij de start van de bouw in december 2017 is gepland. De bewoners nemen, als alles goed gaat, eind mei 2019 hun intrek in het nieuwe woonzorgcentrum. In juni 2019 wordt het oude complex gesloopt.

 

 

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese