Nieuwe locatiemanagers voor Mariposa en Het Nieuwe Feithenhof

Woonzorglocaties Mariposa in ’t Harde en Het Nieuwe Feitenhof in Elburg hebben beide een nieuwe locatiemanager. Na een zorgvuldige procedure is Esther de Groot benoemd tot locatiemanager van Het Nieuwe Feithenhof en Thirza Scholten tot locatiemanager van Mariposa. WZU Veluwe wenst hen beiden en de collega’s op locatie een goede tijd samen toe.

De Boskamp
De benoeming van Thirza Scholten en Esther de Groot betekent dat het team van locatiemanagers weer bijna compleet is. Vier van de vijf locaties van WZU Veluwe hebben weer een manager. De procedure voor een locatiemanager voor De Boskamp loopt nog. We hopen van harte dat ook deze locatie binnenkort een nieuwe manager kan verwelkomen.

> Bekijk de vacature voor locatiemanager voor De Boskamp

Woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof viert zaterdag 21 augustus feest. Die dag gaat officieel de eerste schep de grond in voor de aanleg van een nieuwe tuin. EBF Foundation en WZU Veluwe organiseren daaromheen diverse festiviteiten.

Ruim anderhalf jaar zamelden de mannen van EBF Foundation geld in voor de aanleg van een tuin bij Het Nieuwe Feithenhof. Dankzij veel gulle gevers, speciale acties en andere donaties is met de actie Van Puin naar Tuin een prachtig bedrag bijeengebracht. Dat betekent dat in augustus de aanleg van de belevenistuin van start gaat.

Belevenistuin
WZU Veluwe is heel blij met de inzet van de heren. “Er is een geweldig bedrag verzameld”, zegt locatiemanager Petra Meijers. “Onze bewoners en hun familie krijgen een prachtige tuin. We hopen de start met elkaar op een feestelijke manier te kunnen vieren.”

Feestelijk programma
Het programma op 21 augustus omvat onder meer een zomermarkt en een muzikaal optreden. Alle activiteiten zijn buiten op het terrein rond Het Nieuwe Feithenhof. EBF Foundation heeft een speciale gast uitgenodigd voor de officiële starthandeling. “Samen maken we er een gezellige dag van”, vertelt Petra Meijers.

Zomermarkt
Voor de zomermarkt kunnen standhouders zich nu al aanmelden. Een kraampje huren kost €35, reserveren kan tot 5 augustus via bureauwelzijn@wzuveluwe.nl. De feestdag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

EBF Foundation Elburg heeft opnieuw een aantal prachtige bedragen gekregen. Dit keer met dank aan de inzet van de Mega Muziek Marathon en City Bar ontving EBF Foundation Elburg €12.000,00 voor het project ‘Van Puin naar Tuin’. En van de provincie Gelderland ontvingen we ook nog eens €7.500,00. Fantastisch!

Het bestuur van de stichting meldt vol trots dat zij op 23 augustus gaan starten met de renovatie van de tuin voor Het Nieuwe Feithenhof.. De komende tien weken zullen zij gebruiken om ons tuinplan, in overleg met WZU Veluwe, uit te werken. Hiermee komt er eindelijk een einde aan een lange voorbereidingsperiode en Loermeeuwactie van ‘Puin naar Tuin’, die bijna twee jaar heeft geduurd.

Zaterdag 21 augustus organiseren organiseert EBF Foundation Elburg een openingsdag om dit heugelijke feit te vieren. De dag zal in nauw overleg met afdeling Welzijn Het Nieuwe Feithenhof worden georganiseerd. ‘Het complete programma van deze dag zullen wij te zijner tijd bekend maken. Een ding is zeker: deze dag wordt een feestje in en om de woonzorglocatie’. ’s Middags houden we een officiële receptie waarbij alle cliënten, sponsoren, en omwonenden worden uitgenodigd. Het is de bedoeling dit te organiseren in de tuin als onderdeel van het feestprogramma van deze dag. Hoe en wat de openingshandeling zal zijn, is nog een verrassing. En wie deze handeling gaat uitvoeren, houden we nog even onder onze pet.’ aldus Bertus Wijnne.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de tuinactie van ‘Puin naar Tuin’ rondom woonzorglocatie Het Nieuwe Feithenhof.

EBF Foundation Elburg heeft een pracht bedrag gekregen van Het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds heeft een bijdrage van maximaal € 5.000,00 toegezegd voor het project ‘Van Puin naar Tuin’. Van dit bedrag is € 2.500,00 afkomstig uit het samenwerkingsfonds ‘Verbind je buurt!’ Vanuit dit samenwerkingsfonds met Provincie Gelderland wordt de sociale verbondenheid in dorpen, wijken en buurten in Gelderland, door initiatieven die mensen met elkaar en/of de samenleving verbinden, gesteund. EBF Foundation is trots dat de maandenlange gesprekken met het Oranje Fonds dit prachtige resultaat heeft opgeleverd. De tuin wordt hierdoor alleen maar mooier.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de tuinactie van ‘Puin naar Tuin’ rondom woonzorglocatie Het Nieuwe Feithenhof.

Doneren
Wilt u dit project steunen? Heel graag! Dit kan eenvoudig door geld over te maken naar bankrekening NL91RBRB0787708623 op naam van Stichting EBF Foundation onder vermelding van ‘Tuinactie van Puin naar Tuin’. Of u kunt hier geld doneren via de button op de speciale pagina van de actie.

Op 15 februari 2020 vond de kick-off plaats van de actie ‘Van Puin naar Tuin’ georganiseerd door EBF Foundation (Elburg Foundation) in samenwerking met de Loermeeuw (Kees Bruijnes). Een actie waarbij er geld ingezameld wordt voor een mooie belevenistuin bij woonzorglocatie Het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Het Nieuwe Feithenhof werd begin 2018 compleet genoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De directie van WZU Veluwe benaderde destijds EBF Foundation met het verzoek of zij iets konden betekenen in het realiseren van een mooie en fijne tuin voor de cliënten. Als antwoord heeft EBF Foundation samen met de Loermeeuw de Loermeeuwactie ‘Van Puin naar Tuin’ opgezet. Doel van deze actie is een belevenistuin te maken die geschikt is voor alle bewoners van de gemeente Elburg. Een ontmoetingsplek voor jong en oud met enkele speelmogelijkheden voor kinderen.

Steunt u ons?
Corona zette een dikke streep door de ambitieuze plannen. In april 2020 besloten het bestuur van EBF Foundation en de directie van WZU Veluwe de actie uit te stellen en een jaar op te schorten. We zijn nu een jaar verder. De lente staat voor de deur. Het mooie weer is weer in aantocht. Graag willen ze de realisatie van de mooie plannen weer vol enthousiasme op gaan pakken. Inmiddels is ongeveer 75% van het totaal benodigde bedrag binnen. Dit is prachtig! Door de situatie in het bedrijfsleven als gevolg van Corona zal het moeilijk worden om de laatste noodzakelijke gelden binnen te krijgen. De organisatoren kunnen daarom alle hulp gebruiken. Zo ook uw hulp! Wij hebben u nodig, zodat de bewoners van Elburg en Het Nieuwe Feithenhof kunnen genieten van een prachtige tuin.

Stand van zaken
Onlangs werden de organisatoren verrast door de Nationale Postcode Loterij met een financiële bijdrage van 5.000 euro. Hiermee komt de realisatie van het project weer een stukje dichterbij. Verder kunt u hier een korte film bekijken waarin de penningmeester van EBF Foundation de stand van zaken deelt. De plannen voor de tuin worden steeds duidelijker en als de maatregelen omtrent Corona het toelaten, wordt na de zomervakantie een begin gemaakt met de realisatie van de tuin. In de tweede helft van mei gaan EBF Foundation en WZU Veluwe in gesprek met Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellies om het definitieve plan te bespreken. Zoals hierboven staat aangegeven, gaat na de zomervakantie de schop in de grond. Wanneer alle volgens planning verloopt, is de tuin eind oktober gebruiksklaar. We kijken hier heel erg naar uit!

Doneren
Wilt u dit project steunen? Heel graag! Dit kan eenvoudig door geld over te maken naar bankrekening NL91RBRB0787708623 op naam van Stichting EBF Foundation onder vermelding van ‘Tuinactie van Puin naar Tuin’. Of u kunt hier geld doneren via de button op de speciale pagina van de actie.

Alvast bedankt!

Bijna tweehonderd prikken in twee dagen tijd. Op de woonzorglocaties van WZU Veluwe is vrijdag 29 januari het vaccineren van cliënten begonnen. In De Bunterhoek, Mariposa, Het Nieuwe Feithenhof en een deel van Rehoboth krijgen bewoners de komende dagen het corona-vaccin toegediend. “We zijn blij dat we kunnen beginnen.”

Mouw opstropen
In Elburg staat de ‘prikpost’ startklaar op vrijdagochtend 10 uur. Verpleegkundigen wachten in het restaurant op de eerste groep cliënten. Bewoners nemen plaats in de algemene ruimte, stropen hun mouw op, waarna de prik gezet kan worden. Tot een kwartier erna blijven ze zitten, goed in de gaten gehouden door een zorgmedewerker. Ook een arts of physician assistant is aanwezig om waar nodig snel te helpen bij een verkeerde reactie. Cliënten van een afdeling Kleinschalig wonen ontvangen hun prik in de gezamenlijke huiskamer.

90 procent zegt ‘ja’
Zo’n 90 procent van de cliënten heeft toestemming gegeven voor vaccinatie, weet Pieter Bos, manager Behandeldienst van WZU Veluwe. “We zijn heel blij dat we deze week kunnen beginnen. Door zoveel mogelijk cliënten te vaccineren is er een kleinere kans op actieve corona op onze locaties.”

Via huisarts
De eigen behandeldienst van WZU Veluwe verzorgt het vaccineren van cliënten die zorg met behandeling ontvangen. Op de locaties met zorg zonder behandeling – De Boskamp en het resterende deel van Rehoboth – gaat vaccineren via de huisartsen. “Samen met hen hebben we geïnventariseerd wie het vaccin wil ontvangen. Zodra de arts het vaccin krijgt, zijn ook deze cliënten aan de beurt.”

Scholing
Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft de vaccins geleverd. Verpleegkundigen van WZU Veluwe hebben een speciale scholing gehad over de werking van en het omgaan met het vaccin. “Zij weten precies hoe het werkt.” Omdat uit elke ampul niet vijf maar zes doses te halen zijn, kan WZU Veluwe nog een aantal medewerkers vaccineren. Dat zijn collega’s die nog niet bij de GGD terecht konden.

De tweede prik staat gepland over vier weken. Dan volgt eenzelfde tweedaagse vaccinatieronde. “We hopen dat we met hulp van het vaccin op termijn weer terug kunnen naar meer mogelijkheden en vrijheden voor bewoners en hun naasten.”

Van WZU Veluwe is een nieuwe editie verschenen van relatiemagazine Nabij. Het is een speciale uitgave geworden, die in zijn geheel gaat over de afgelopen coronaperiode.

Thema verbondenheid
Verbondenheid is het thema van het magazine. Want hoe blijf je verbonden als alle deuren op slot zitten en er strenge regels zijn om de gezondheid van cliënten en collega’s te beschermen. Hoe werk je samen en hoe kom je zo’n moeilijke periode met elkaar goed door? Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden vertellen in het magazine hun – soms ontroerende – verhaal.

Het magazine gaat niet alleen naar medewerkers en cliënten, maar ook naar contactpersonen, vrijwilligers en andere relaties.

> Lees de speciale uitgave online

De dagbestedingslocaties van WZU Veluwe hebben hun deuren weer geopend. We zijn blij om cliënten na een lange periode weer te kunnen verwelkomen. Samen met medewerkers is gekeken hoe zij op een veilige manier aan activiteiten kunnen deelnemen. Dat heeft ertoe geleid dat de dagbesteding de komende periode extra vaak geopend is.

Veiligheid voor cliënten en medewerkers staat voorop bij WZU Veluwe. Voor de dagactiviteiten betekent dit de vereiste 1,5 meter afstand houden en een passend aantal bezoekers per locatie. Voor de komende maanden ziet de invulling er als volgt uit:

  • Wapenveld: De Berkenhof verhuist tijdelijk naar Parkstate. Daarnaast is de dagbesteding een extra dag per week open, dus in totaal vijf dagen in de week.
  • Epe: De Eijk (in het Kulturhus) verhuist tijdelijk naar de Schakel. Daarnaast gaat de dagbesteding een extra dag open, dus in totaal vier dagen in de week.
  • Oene: Keizershof gaat weer terug naar de vertrouwde plek. Daarnaast gaat de dagbesteding een extra dag open, dus in totaal drie dagen in de week.
  • ’t Harde: bij Jeanne d Arc verandert er niet veel. Wel zal er geen echte inloop meer zijn.
  • Doornspijk/Elburg: bij Hart van Thornspic en Het Nieuwe Feithenhof schuiven de bezoekers van Het Nieuwe Feithenhof tijdelijk aan bij Hart van Thornspic. Na de zomer verhuizen zij naar een eigen, nog nader te bepalen ruimte.
  • Nunspeet: De Klepel gaat een extra dag open, dus in totaal vijf dagen in de week.

Het streven is om vanaf januari 2021 weer op de reguliere wijze te gaan werken.

> Lees meer over de mogelijkheden van dagbesteding bij WZU Veluwe

Sinds een aantal weken zijn alle locaties van WZU Veluwe nagenoeg vrij van corona. Dit is iets om dankbaar voor te zijn. “We hebben een zware periode achter de rug en zijn blij dat het met de bestrijding van het virus de goede kant op gaat.” De deuren van al onze woonzorglocaties zijn gelukkig weer open en bezoek is van harte welkom. “We hopen dat we zo snel mogelijk in goede gezondheid terug kunnen naar de normale situatie.”

Het aantal personen op de wachtlijsten van WZU Veluwe groeit. Inmiddels hebben we al weer een aantal nieuwe cliënten mogen verwelkomen en ook de komende tijd staan diverse opnames gepland. Ook in deze periode is en blijft het de taak en verantwoordelijkheid van WZU Veluwe om ouderen goede zorg en ondersteuning te bieden als het thuis niet meer gaat. Nieuwe cliënten zijn weer welkom, maar mogen bijvoorbeeld geen corona gerelateerde klachten hebben tijdens de opname en moeten uit voorzorg eerst veertien dagen in quarantaine verblijven. Op die manier doen wij er alles aan om het virus buiten de deur te houden.

Dankbaar voor hartverwarmende acties en steun tijdens corona-periode
De vele acties van particulieren en bedrijven tijdens de corona-periode zijn voor cliënten en medewerkers WZU Veluwe een grote steun geweest. De zorgorganisatie heeft veel waardering voor alles wat omwonenden en ondernemers tijdens de moeilijke maanden voor cliënten en medewerkers hebben gedaan. “We zijn iedereen die met ons heeft meegeleefd heel dankbaar. Het was hartverwarmend!”

Niet vergeten
Bloemen, kaarten, talloze kindertekeningen. Eigengemaakte cadeautjes, gratis maaltijden. Muzikale optredens. Vanaf het moment dat de deuren van de woonzorglocaties medio maart op slot gingen, werden cliënten en medewerkers vrijwel dagelijks op allerlei manieren verrast. “De cliënten mochten dan wel geen bezoek ontvangen, het was overduidelijk dat ze niet werden vergeten”, zegt bestuurder Wim Martens. “De cadeautjes en andere acties vormden voor veel van onze cliënten een lichtpuntje in donkere tijden. En onze medewerkers hebben het als een welkom steuntje in de rug ervaren.”

WZU Veluwe wil via deze weg iedereen bedanken voor alle medeleven en steun. “Het heeft onze hele organisatie goed gedaan dat de omgeving van onze locaties zo’n grote betrokkenheid heeft betoond. Dank aan iedereen daarvoor.”

Contactgegevens
Heeft u een zorgvraag? WZU Veluwe biedt hulp en huisvesting voor verschillende zorgvragen. Wij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Bel voor vragen en meer informatie met ons cliëntservicepunt. Bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08 of e-mailadres clientservicepunt@wzuveluwe.nl. Of bekijk deze website voor meer informatie.

Ingrijpende besluiten, zorgen over de veiligheid van cliënten en medewerkers. Maar ook saamhorigheid en omzien naar elkaar. WZU Veluwe-bestuurder Wim Martens blikt terug op een bewogen week.

Dinsdagmiddag 17 maart nam ik, na uitgebreid overleg binnen het crisisteam en de behandeldienst, het besluit om al onze woonzorglocaties te sluiten voor extern bezoek. Een zeer ingrijpend besluit dat met de nodige tegenzin is genomen. We hoopten dat we met een verscherpt toegangsbeleid het virus buiten de deuren zouden houden, maar helaas. Op dit moment worden op diverse locaties bewoners geïsoleerd verpleegd vanwege NORO of op verdenking van Corona. De veiligheid van de bewoners, maar ook van medewerkers kwam in het geding. Dit betekent dat er geen ander besluit mogelijk was. Ik vind het in en in triest dat de bewoners worden gescheiden van hun familie en omgekeerd.

Omzien naar elkaar
We leven op dit moment in een vreemde realiteit die we een aantal weken geleden niet hadden bedacht. Op de snelwegen is nog weinig verkeer, het openbare leven is vrijwel tot stilstand gekomen en de ene na de andere winkelketen sluit vrijwillig zijn deuren. We worden teruggeworpen op zaken die nog van betekenis zijn. Zoals steun die geloof kan bieden, het omzien naar elkaar en zorg voor onze kwetsbare medemens.

Trots
Op 15 maart twitterde ik de volgende boodschap ‘Ik weet dat ik bij een mooie organisatie werk, maar in tijden van crisis wordt dat nog duidelijker. Van alle kanten wordt hulp aangeboden. Trots op alle (zorg)medewerkers van WZU Veluwe.’ Het is prachtig te ervaren hoe iedere medewerker in touw is om de zorg aan bewoners, thuiszorgcliënten, cliënten van de dagbesteding en aan cliënten die huishoudelijke zorg ontvangen, overeind te houden. Dit des te meer omdat er onder hen ook collega’s zijn die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid. En dat is begrijpelijk.

Samen sterk
Ik verwacht dat deze crisis ons nog maanden in de greep houdt. Er zal de komende periode een toenemend beroep op medewerkers worden gedaan, zowel in de zorg als in de ondersteuning. Immers, alleen met elkaar kunnen we de zorg blijven verlenen. Van groot belang is dat we daarin ook zelf overeind blijven. Ik vraag iedereen goed op elkaar te letten. Elkaar te bemoedigen als het even tegen zit. Elkaar te complimenteren en te waarderen met de inzet die wordt gedaan, hoe groot of klein deze ook is.

Steun
Ik wil iedereen van harte bedanken voor de steun die we als crisisteam ervaren. Mooie en warme berichtjes via allerlei kanalen. Het filmpje van klappende medewerkers in De Bunterhoek, enzovoort…

Tot slot
We mogen ons in dit alles gesterkt voelen met de woorden van Psalm 91: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Wim Martens, bestuurder WZU Veluwe

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese