José Geertsema nieuwe bestuurder WZU Veluwe

José Geertsema is benoemd als de nieuwe bestuurder van WZU Veluwe. Zij is de opvolger van Wim Martens, die met pensioen gaat. Geertsema start op 1 september in haar nieuwe functie.

Oog voor mens en identiteit

‘Met José krijgt de organisatie een fris boegbeeld, passend bij het karakter en de cultuur van WZU Veluwe’, zegt voorzitter van de Raad van Toezicht Hans van Vark. ‘De nieuwe bestuurder heeft oog voor mens, organisatie en onze protestants-christelijke identiteit.’

Ruime ervaring

José Geertsema heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg. Zij is momenteel bestuurder van Extra ZorgSamen. Daarnaast is ze toezichthouder bij een aantal (zorg)organisaties en maakt ze zich sterk voor innovatie in de zorg. ‘Met veel energie kijk ik uit naar het werken voor WZU Veluwe’, zegt zij. ‘Ik bouw graag samen verder aan zorg en welzijn voor (toekomstige) ouderen en aan het vanuit een passende leefomgeving beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden van de gezondheidszorg.’

Kundig en betrokken

Vertrekkend bestuurder Wim Martens werkte bijna negen jaar bij WZU Veluwe. De Raad van Toezicht typeert hem als een kundig en betrokken persoon, die de organisatie een stevige positie in de regio heeft gegeven. Onder zijn leiding vernieuwde WZU Veluwe diverse woonzorglocaties, maakte de organisatie de overstap naar verpleeghuiszorg en ontstonden nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 kwam Martens in de landelijke media op voor de gehele VVT-sector, die achteraan de rij leek te staan in de aanpak van de crisis door de overheid.

De druk op de roosters in de woonzorglocaties is zo hoog dat de zorg in het gedrang komt. Familie en kantoorpersoneel springt bij om zorgmedewerkers te ontlasten. WZU Veluwe gaf vorige week een duidelijk signaal af over deze lastige situatie.

Beroep op familie en collega’s
De omikron-variant veroorzaakt bij WZU Veluwe veel besmettingen onder personeel. Het ziekteverzuim is behoorlijk gestegen. Omdat bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode een medewerker ruim een week niet inzetbaar is, zijn aanvullende stappen nodig om de zorg op peil te houden. Zo deed WZU Veluwe vorige week een beroep op familie. Ook kantoorpersoneel heeft de vraag gekregen om bij te springen.

Reportage NOS
De NOS besteedde aandacht aan de druk op het zorgpersoneel en kwam daarvoor naar De Boskamp. Dat leverde op radio en tv mooie bijdragen op. Regieverpleegkundige Gerdien Kasper, mantelzorger Mila Pieters en directeur Zorgbedrijf Dick Sein vertelden hun verhaal. Gerdien sprak over hoe het in de zorg alle dagen puzzelen is om de diensten gevuld te krijgen. Mila Pieters vertelde over haar broer Jan, bij wie zij vrijwel dagelijks allerlei taken uitvoert. En Dick benoemde welke stappen WZU Veluwe heeft gezet om de zorg op peil te houden.

Terugkijken en -luisteren
De uitzendingen terugkijken of -luisteren kan via onderstaande links:

WZU Veluwe heeft het Jaarkwaliteitsplan 2021 opgesteld. In het document staan onze plannen en verbeterpunten beschreven. Het plan 2021 borduurt voort op 2019 en 2020 en gaat vooral over het aanscherpen en borgen van ingezette acties en projecten.

Zorg aan cliënt
Uitgangspunt van het Jaarkwaliteitsplan 2021 is de zorg en ondersteuning aan de cliënt. Het centraal stellen van de cliënt betekent dat het primair proces (zorg, behandeling, facilitair) leidend is en dat de ondersteunende afdelingen dit faciliteren. Ook is er ruimte om van elkaar te leren en om te verbeteren.

Publieksversie en samenvatting
Van het Jaarkwaliteitsplan is een Publieksversie gemaakt. Deze Publieksversie is een verkorte, makkelijk leesbare versie van het Jaarkwaliteitsplan. Er is ook een samenvatting beschikbaar.

Zorgmedewerkers van de woonzorglocaties van WZU Veluwe kunnen zich vanaf deze week laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij vallen in de eerste groep personen die in aanmerking komen voor een vaccinatie en hebben een uitnodiging ontvangen. Cliënten volgen binnen enkele weken.

Vaccineren in fases
Om in Nederland het coronavirus onder controle te krijgen kan iedereen die dat wil zich laten vaccineren. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van de vaccins kan niet iedereen tegelijk een inenting krijgen. Daarom gebeurt de vaccinatiecampagne in fases. Zorgmedewerkers zijn als een van de eerste groepen aan de beurt. Veel medewerkers van WZU Veluwe horen bij die groep.

Verpleeghuizen
Ook het vaccineren van zorgmedewerkers gebeurt in fases. Als eerste worden zorgmedewerkers uitgenodigd van 18 jaar of ouder die direct cliëntcontact hebben binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen (intramuraal). Daarna zijn de zorgmedewerkers aan de beurt die werken binnen gehandicapteninstellingen. Vervolgens de medewerkers werkzaam binnen de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning (extramuraal).

Als werkgever regelt WZU Veluwe dat iedereen die met voorrang in aanmerking komt voor vaccinatie een uitnodiging ontvangt. In deze eerste ronde hebben bijna 800 van de 1200 personeelsleden een oproep gehad. Zij kunnen een afspraak maken bij de GGD en zijn, afhankelijk van de drukte, dan zo snel mogelijk aan de beurt.

Elkaar beschermen
De keuze voor al dan niet vaccineren is vrijwillig, elke medewerker bepaalt zelf of hij of zij hier gebruik van wil maken. Maar om cliënten en elkaar te beschermen hoopt WZU Veluwe natuurlijk dat zoveel mogelijk medewerkers zich laten vaccineren. We hebben op iedereen een beroep gedaan om zich te verdiepen in het al dan niet vaccineren en een zorgvuldige afweging te maken.

Vaccinatie cliënten
WZU Veluwe hoopt ook cliënten snel te kunnen gaan inenten. Vanaf 18 januari start de vaccinatie van verpleeghuisbewoners, in eerste instantie bij zes verpleeghuizen, daarna volgen de overige verpleeghuizen. Cliënten hoeven hiervoor niet naar de GGD, maar kunnen in huis blijven. De eigen behandelaars of de huisartsen geven de vaccinaties. Inventarisatie wie wel of geen toestemming geeft voor vaccinatie is reeds gestart. Ook hier hoopt WZU Veluwe dat zoveel mogelijk bewoners of cliënten  gebruikmaken van de mogelijkheid. Het doel is een zo hoog mogelijke vaccinatiebereidheid om corona zo goed mogelijk onder controle te krijgen.

Van WZU Veluwe is een nieuwe editie verschenen van relatiemagazine Nabij. Het is een speciale uitgave geworden, die in zijn geheel gaat over de afgelopen coronaperiode.

Thema verbondenheid
Verbondenheid is het thema van het magazine. Want hoe blijf je verbonden als alle deuren op slot zitten en er strenge regels zijn om de gezondheid van cliënten en collega’s te beschermen. Hoe werk je samen en hoe kom je zo’n moeilijke periode met elkaar goed door? Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden vertellen in het magazine hun – soms ontroerende – verhaal.

Het magazine gaat niet alleen naar medewerkers en cliënten, maar ook naar contactpersonen, vrijwilligers en andere relaties.

> Lees de speciale uitgave online

Het is nog altijd een hele zoektocht naar persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers. Hoewel er via eigen leveranciers nog aan te komen is, kost het dagelijks een enorme inspanning om personeel veilig het werk te kunnen laten doen. Dat stelt bestuurder van WZU Veluwe Wim Martens in de Stentor. “Het is landelijk gewoon nog altijd niet voor elkaar.”

“We kunnen ons net als enkele weken geleden net redden, maar het kost te veel moeite”, zegt Martens. “We konden gisteren via een van onze vaste leveranciers nog drieduizend schorten kopen, maar het blijft zoeken. De schorten zijn écht het probleem. Met de mondkapjes, brillen en handschoenen lukt het wel.”

WZU Veluwe weet dat minister Van Rijn zich inzet om voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar te kunnen stellen, maar de realiteit is helaas dat dat nog altijd niet is gelukt. En er is steeds meer behoefte aan, ook bijvoorbeeld fysiotherapeuten en kappers willen beschermingsmiddelen. Ook zijn de kosten flink gestegen. “We moeten nu veel meer betalen voor de schorten dan tijdens het pre-coronatijdperk, onder meer vanwege de schaarste.”

> Lees het artikel in de Stentor

In de strijd tegen het coronavirus is er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over het testen van zorgmedewerkers. WZU Veluwe luidt de noodklok. “Toezeggingen zijn helaas nog niet waargemaakt.”

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beloofde de afgelopen weken te werken aan voldoende mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor zorgpersoneel in verpleeghuizen. Ook zegde de regering toe dat medewerkers in de VVT-sector met ingang van 6 april getest kunnen worden op het Covid 19-virus. Nu het virus op de zorglocaties van WZU Veluwe steeds verder om zich heen grijpt, is zowel aan testmogelijkheden als bescherming grote behoefte.

Ernstige zorgen
Beide toezeggingen zijn tot dusver echter niet gerealiseerd, constateert Wim Martens, bestuurder van WZU Veluwe.  “De waarheid is een enorm gebrek aan PBM en een enorme bureaucratie om zorgmedewerkers te testen! Wij maken ons ernstige zorgen over de veiligheid van onze medewerkers.”

Dagelijkse zoektocht
WZU Veluwe is de laatste weken dagelijks op zoek naar nieuwe voorraden mondmaskers, brillen, schorten en desinfectiemiddel. Verschillende bedrijven en particulieren in de regio leverden al een bijdrage. “Daar zijn we heel blij mee”, meldt Martens. “Maar de nood is hoog. Om veilig te kunnen werken en ook nu de beste zorg te kunnen geven aan onze cliënten is actie nodig!”

Ingrijpende besluiten, zorgen over de veiligheid van cliënten en medewerkers. Maar ook saamhorigheid en omzien naar elkaar. WZU Veluwe-bestuurder Wim Martens blikt terug op een bewogen week.

Dinsdagmiddag 17 maart nam ik, na uitgebreid overleg binnen het crisisteam en de behandeldienst, het besluit om al onze woonzorglocaties te sluiten voor extern bezoek. Een zeer ingrijpend besluit dat met de nodige tegenzin is genomen. We hoopten dat we met een verscherpt toegangsbeleid het virus buiten de deuren zouden houden, maar helaas. Op dit moment worden op diverse locaties bewoners geïsoleerd verpleegd vanwege NORO of op verdenking van Corona. De veiligheid van de bewoners, maar ook van medewerkers kwam in het geding. Dit betekent dat er geen ander besluit mogelijk was. Ik vind het in en in triest dat de bewoners worden gescheiden van hun familie en omgekeerd.

Omzien naar elkaar
We leven op dit moment in een vreemde realiteit die we een aantal weken geleden niet hadden bedacht. Op de snelwegen is nog weinig verkeer, het openbare leven is vrijwel tot stilstand gekomen en de ene na de andere winkelketen sluit vrijwillig zijn deuren. We worden teruggeworpen op zaken die nog van betekenis zijn. Zoals steun die geloof kan bieden, het omzien naar elkaar en zorg voor onze kwetsbare medemens.

Trots
Op 15 maart twitterde ik de volgende boodschap ‘Ik weet dat ik bij een mooie organisatie werk, maar in tijden van crisis wordt dat nog duidelijker. Van alle kanten wordt hulp aangeboden. Trots op alle (zorg)medewerkers van WZU Veluwe.’ Het is prachtig te ervaren hoe iedere medewerker in touw is om de zorg aan bewoners, thuiszorgcliënten, cliënten van de dagbesteding en aan cliënten die huishoudelijke zorg ontvangen, overeind te houden. Dit des te meer omdat er onder hen ook collega’s zijn die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid. En dat is begrijpelijk.

Samen sterk
Ik verwacht dat deze crisis ons nog maanden in de greep houdt. Er zal de komende periode een toenemend beroep op medewerkers worden gedaan, zowel in de zorg als in de ondersteuning. Immers, alleen met elkaar kunnen we de zorg blijven verlenen. Van groot belang is dat we daarin ook zelf overeind blijven. Ik vraag iedereen goed op elkaar te letten. Elkaar te bemoedigen als het even tegen zit. Elkaar te complimenteren en te waarderen met de inzet die wordt gedaan, hoe groot of klein deze ook is.

Steun
Ik wil iedereen van harte bedanken voor de steun die we als crisisteam ervaren. Mooie en warme berichtjes via allerlei kanalen. Het filmpje van klappende medewerkers in De Bunterhoek, enzovoort…

Tot slot
We mogen ons in dit alles gesterkt voelen met de woorden van Psalm 91: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Wim Martens, bestuurder WZU Veluwe

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese