10 jaar wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic

Hart van Thornspic bestaat 10 jaar! Dit is niet ongemerkt voorbij gegaan. Achterliggende week is dit jubileum met bezoekers, vrijwilligers en inwoners van Doornspijk volop gevierd. Vriendenstichting Hart van Thornspic, Careander, WZU Veluwe, stichting WIEL en Bibliotheek Noord-Veluwe brachten een gezellig en sfeervol programma.De week werd geopend door wethouder Wessel en medewerkers van de betreffende organisaties. Door de week heen werden er diverse activiteiten georganiseerd. Zoals een bingo, een gezellige markt, een bezoek van groep 5 van de ds. Baxschool die spelletjes deden met de bewoners van Hart van Thornspic. Met dank aan Willem Bossenbroek en Gerard Lokhorst, werd er een presentatie gegeven van foto’s en films van de bouw en de eerste periode van Hart van Thornspic, waarbij ook de verhuizing van de bibliotheek in beeld kwam. Bewoners en medewerkers werden verrast met een heerlijke broodmaaltijd, waarbij de heer Jiskoot alle gasten voorzag van overheerlijke kroketten. Voor de vrijwilligers, die onmisbaar zijn in Hart van Thornspic, was er een gezellige avond. De saamhorigheid en de opkomst was overweldigend!

Een woord van dank is op zijn plaats aan de organisaties, bedrijven die een steentje hebben bijgedragen. Te weten: bewonerscommissie en vriendenstichting Hart van Thornspic, stichting Wiel, WZU Veluwe, Careander, De Speulhoeve, UWoon, Distrivers, Bibliotheek Noord-Veluwe, Cafetaria Halfweg, Spar van Putten, Slagerij van de Weg en Gemeente Elburg.

Van 20 tot en met 25 februari 2017 viert wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic haar 10 jarig bestaan. Samen met bezoekers, bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en belangstellenden uit Doornspijk wordt op diverse momenten stil gestaan bij dit heuglijke feit. Zo wordt er op maandag bingo gespeeld, is er op dinsdag een gezellige markt met mooie en lekkere koopwaar. Op donderdag komen schoolkinderen spelletjes spelen en is er op dinsdagavond en vrijdagmiddag een foto- of filmpresentatie van 10 jaar Hart van Thornspic. Klik hier voor het volledige programma.

Wees welkom om tijdens deze feestweek een kijkje te komen nemen in het wijkontmoetingscentrum en te delen in de feestvreugde!

Alle activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door UWoon, Stichting Vrienden van Hart van Thornspic, Bewonerscommissie Hart van Thornspic, WZU Veluwe, Careander,  EBC, Stichting Wiel, Bibliotheek Noord-Veluwe, Distrivers, Spar, Cafetaria van de Berg, Slagerij van de Weg en De Speulhoeve. Waarvoor hartelijk dank.

 

Op dinsdag 2 augustus was de jaarlijkse Boerenmarkt in Doornspijk. De Boerenmarkt is iets waar ook cliënten van de dagbesteding actief aan deelnemen. Zowel op de dag zelf, als ook bij de voorbereidingen.

Tijdens de Boerenmarkt werd de voorziening in Doornspijk onder de aandacht gebracht en viel er bij de kraam veel te winnen. Dit dankzij vele gulle gevers in Doornspijk die kadobonnen en prijsjes ter beschikking stelden. De opbrengst van circa 465 euro wordt besteed aan activiteiten in het centrum.

Het boodschappenpakket werd gewonnen door mevrouw Lammie van de Berg. De heer Gerrit Bos raadde het aantal snoepjes in een pot en won hiermee een bloemenbon.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.