Week van de mantelzorg

In deze week van de mantelzorg hebben veel mensen Hart van Thornspic bezocht. Mantelzorgers konden hun mantelzorgwaardering ophalen. Verschillende mensen kwamen voor het eerst een kijkje nemen in Hart van Thornspic.

Er lagen mooi versierde tasjes klaar. Kinderen van de Baxschool en van de Regenboogschool hadden deze tasjes afgelopen maand versierd samen met de ouderen.

Daarnaast was er een presentatie van mooie natuurfoto’s. Speciaal voor deze gelegenheid kwam Bendiks Westerink ons prachtige foto’s laten zien en wist hij er van alles bij te vertellen.

Er was veel belangstelling. Met zo’n 50 bezoekers was het een gezellige boel. De heerlijke traktatie bij de koffie was gesponsord door de plaatselijke Spar.

Al met al een heel geslaagd gebeuren! En ieder die Hart van Thornspic heeft bezocht of heeft meegeholpen tijdens de activiteiten:

Hartelijk bedankt en kom gerust weer eens langs!!

Vanmorgen kreeg wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic onverwachts bezoek van burgemeester Rozendaal. Een leuk spontaan bezoek wat de bezoekers van het wijkontmoetingscentrum erg op prijs stelden.

 

Mooie opbrengst van de Boerenmarkt.

Gul gegeven door  de ondernemers van Doornspijk.

De opbrengst is € 458,90. Van dit geld kunnen wij  wat extra’s doen voor de bezoekers van de dagverzorging in Hart van Thornspic, zoals  het aanschaffen van materiaal en een keer een bijzondere activiteit.

Dirk Bok heeft het Spar-boodschappenpakket (bedrag:13,96) gewonnen. Mevrouw Vlieger raadde het aantal snoepjes (777)in de glazen pot. De overige prijzen van de ondernemers van Doornspijk zijn gewonnen door mensen die een enveloppe hadden gekocht voor €1,- waarop een prijs was gevallen.

Nogmaals iedereen die ons heeft gesponsord en ook degenen die zich hebben ingezet hartelijk bedankt!

 

Kraam WZU Boerenmarkt is mogelijk gemaakt door de betrokken steun van: Modehuis De Horsten, De forellen kwekerij, Bakwinkeltje, Bibliotheek, Re Fit, kaasboerderij van Zeeburg, Slagerij van de Weg,  De Spar, van den Hardenberg, Garagebedrijf Karzijn, Garagebedrijf van de Beek, Garagebedrijf Hooghordel, Garage Broekhuis, Miekes Sieraderie, Martin Haarmode, Cafetaria Halfweg, Cafetaria Wolf  en De Boer makelaardij.

Opening terras

Voor het gebouw van Hart van Thornspic is een mooi terras aangelegd. Er ontbraken nog goede bankjes. Dank zij de opbrengst van giften in de feestweek konden deze bankjes worden aangeschaft. We zijn hierbij gesponsord door Elskamp Tuinmeubelen uit Nunspeet, Kwekerij Piet van de Berg uit Hulshorst en de Spar uit Doornspijk. Daarnaast heeft Uwoon zich samen met WZU Veluwe ingespannen om dit alles gerealiseerd te krijgen. Het resultaat mag er zijn! Met mooi weer kunnen mensen nu gemakkelijk even een poosje buiten gaan zitten.

Tijdens de officiële opening was het een gezellig gebeuren. De heren Theo van de Kamp van Uwoon en Aart Koetsier hebben ervoor gezorgd dat de bankjes officieel geplaatst werden en na applaus in gebruik konden worden genomen.

Tijdens de feestweek van Hart van Thornspic is er geld geschonken aan het wijkontmoetingscentrum. Dit geld is besteed voor de aankoop van twee bankjes voor het terras. Tevens wordt het terras op dit moment opgefleurd met geschonken planten.

Op 30 mei om 14.00 uur wordt het vernieuwde terras feestelijk heropend. Om de sfeer te verhogen is er muzikale medewerking van een accordeonist. Ook is er een ijskar aanwezig waar een ieder voor € 1,00 een ijsje kan kopen.

Allen van harte welkom!

 

Veel belangstelling voor de bruidsmodeshow

Dertig bruidsjurken werden bekeken door ruim 80 bezoekers vrijdagmiddag in Hart van Thornspic.

De oudste bruidsjurk was uit 1947 .

We kunnen terug kijken op een geslaagde middag

WZU Veluwe organiseert samen met stichting WIEL activiteiten in wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic. In een gezellige omgeving waar een ieder zich welkom voelt om onder het genot van koffie of thee elkaar te ontmoeten en eventueel mee te doen met activiteiten die worden georganiseerd. Het nieuwste programmaboekje, voor de maanden mei, juni, juli en augustus 2017 is uit.

Hart van Thornspic bestaat 10 jaar! Dit is niet ongemerkt voorbij gegaan. Achterliggende week is dit jubileum met bezoekers, vrijwilligers en inwoners van Doornspijk volop gevierd. Vriendenstichting Hart van Thornspic, Careander, WZU Veluwe, stichting WIEL en Bibliotheek Noord-Veluwe brachten een gezellig en sfeervol programma.De week werd geopend door wethouder Wessel en medewerkers van de betreffende organisaties. Door de week heen werden er diverse activiteiten georganiseerd. Zoals een bingo, een gezellige markt, een bezoek van groep 5 van de ds. Baxschool die spelletjes deden met de bewoners van Hart van Thornspic. Met dank aan Willem Bossenbroek en Gerard Lokhorst, werd er een presentatie gegeven van foto’s en films van de bouw en de eerste periode van Hart van Thornspic, waarbij ook de verhuizing van de bibliotheek in beeld kwam. Bewoners en medewerkers werden verrast met een heerlijke broodmaaltijd, waarbij de heer Jiskoot alle gasten voorzag van overheerlijke kroketten. Voor de vrijwilligers, die onmisbaar zijn in Hart van Thornspic, was er een gezellige avond. De saamhorigheid en de opkomst was overweldigend!

Een woord van dank is op zijn plaats aan de organisaties, bedrijven die een steentje hebben bijgedragen. Te weten: bewonerscommissie en vriendenstichting Hart van Thornspic, stichting Wiel, WZU Veluwe, Careander, De Speulhoeve, UWoon, Distrivers, Bibliotheek Noord-Veluwe, Cafetaria Halfweg, Spar van Putten, Slagerij van de Weg en Gemeente Elburg.

Van 20 tot en met 25 februari 2017 viert wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic haar 10 jarig bestaan. Samen met bezoekers, bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en belangstellenden uit Doornspijk wordt op diverse momenten stil gestaan bij dit heuglijke feit. Zo wordt er op maandag bingo gespeeld, is er op dinsdag een gezellige markt met mooie en lekkere koopwaar. Op donderdag komen schoolkinderen spelletjes spelen en is er op dinsdagavond en vrijdagmiddag een foto- of filmpresentatie van 10 jaar Hart van Thornspic. Klik hier voor het volledige programma.

Wees welkom om tijdens deze feestweek een kijkje te komen nemen in het wijkontmoetingscentrum en te delen in de feestvreugde!

Alle activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door UWoon, Stichting Vrienden van Hart van Thornspic, Bewonerscommissie Hart van Thornspic, WZU Veluwe, Careander,  EBC, Stichting Wiel, Bibliotheek Noord-Veluwe, Distrivers, Spar, Cafetaria van de Berg, Slagerij van de Weg en De Speulhoeve. Waarvoor hartelijk dank.

 

Op dinsdag 2 augustus was de jaarlijkse Boerenmarkt in Doornspijk. De Boerenmarkt is iets waar ook cliënten van de dagbesteding actief aan deelnemen. Zowel op de dag zelf, als ook bij de voorbereidingen.

Tijdens de Boerenmarkt werd de voorziening in Doornspijk onder de aandacht gebracht en viel er bij de kraam veel te winnen. Dit dankzij vele gulle gevers in Doornspijk die kadobonnen en prijsjes ter beschikking stelden. De opbrengst van circa 465 euro wordt besteed aan activiteiten in het centrum.

Het boodschappenpakket werd gewonnen door mevrouw Lammie van de Berg. De heer Gerrit Bos raadde het aantal snoepjes in een pot en won hiermee een bloemenbon.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.