(Para)medische behandeling cliënten WZU Veluwe door Zorggroep Noordwest-Veluwe

Zorggroep Noordwest-Veluwe en WZU Veluwe hebben op 21 juni 2017 een dienstverleningsovereenkomst getekend waarin zij hebben afgesproken dat Zorggroep Noordwest-Veluwe fasegewijs de (para)medische (adviserende) behandeling van cliënten van WZU Veluwe op zich zal nemen.

Sinds 15 maart 2017 geldt dit al voor cliënten van WZU Veluwe die wonen op afdeling De Marsse in De Bunterhoek in Nunspeet.

In januari  2018  wordt ook voor cliënten van locaties Het Nieuwe Feithenhof, Mariposa, de overige cliënten van De Bunterhoek en alle thuiswonende cliënten met het Volledig Pakket Thuis in Elburg, Nunspeet en ’t Harde de adviserende functie verzorgd door de (para)medici van  Zorggroep Noord West Veluwe.

 Briljanten bruidspaar.

Het echtpaar Krooneman-Lokhorst was op 1 mei 65 jaar getrouwd. Ter gelegenheid daarvan kwam waarnemend burgemeester Dijksma hen namens de Gemeente Elburg feliciteren en overhandigde een fraaie bos bloemen.

Het paar is geboren en getogen in Doornspijk en woonde na hun huwelijk op 1 mei 1952 aan de Frieswijkweg. Na een aantal verhuizingen kwamen ze aan de Koopsweg terecht, waar ze gewoond hebben totdat de gezondheid van mevrouw Krooneman dit niet langer toeliet.
Daarvoor had meneer 21 jaar voor z’n vrouw gezorgd, maar dit werd te zwaar voor hem. Ze hebben daarna met veel plezier 10 jaar in  “Hart van Thornspic”gewoond, totdat ook hier de noodzakelijk zorg niet langer verleend kon worden. Sinds Goede Vrijdag van dit jaar wonen ze in “Mariposa” in ’t Harde.

In het begin was dit voor het echtpaar (meneer is 88 en mevrouw 86 jaar) erg wennen, maar na 3 weken beginnen ze zich thuis te voelen aan de Eperweg.
Het echtpaar kreeg geen kinderen, maar meneer benadrukt dat er altijd veel kinderen van familie over de vloer kwamen.
Samen hebben ze meer dan 40 jaar veel werk voor de kerk gedaan en ook zongen ze samen in een koor.
Dat gaf veel voldoening. In zijn werkzame leven was meneer Krooneman timmerman en metselaar in de bouw en kwam voor zijn werk veel in Amsterdam en omgeving.

Voor meer mooie foto’s van Hanneke Klijnstra klik op onderstaande link van de Lokale Omroep Elburg.

 

WINTERFAIR in Zorgcentrum Mariposa ‘t Harde

‘t  Harde – Aan de Sportlaan 16 vindt op vrijdag 16 december een winterfair plaats, waar verschillende kraampjes zullen staan. Voor onze bewoners, fam. en inwoners van ’t Harde willen we eens een Winterfair in huis halen, daar het voor velen onmogelijk is om buitenshuis hier naar toe te gaan. De kraampjes bieden een verscheidenheid aan aanbod van ( kerst) artikelen.

Ook hebben we gedacht aan een versnapering zoals; koffie met lekkers, erwtensoep, en nog veel meer. Ook aan de kinderen hebben we speciaal gedacht.

Het zorgcentrum is omgetoverd in een gezellige, knusse kerstsfeer.

De fair is vanaf 11.00 – 16.00 uur. Toegang gratis.

Mariposa heeft in haar vogelkooi nieuwe bewoners. Een aantal prachtige vogels.

Vandaag, donderdag 6 augustus, heeft de redactie van De Stentor opnieuw een artikel opgenomen over de toekomst van Mariposa in ‘t Harde. Tot onze spijt zijn in het artikel, voor ons essentiële, onderdelen weggelaten. Onderstaand leest u het volledige artikel.

WZU Veluwe wil Mariposa behouden
“Ondanks een inkrimping van het aantal zorgplekken wil zorgkoepel WZU Veluwe er alles aan doen om woonzorgcentrum Mariposa aan de Sportlaan in ’t Harde te behouden” aldus bestuurder Wim Martens van WZU Veluwe. 

Mariposa in ’t Harde is een woonzorgcentrum van WZU Veluwe met 49 plaatsen. Volgens berekeningen van Achmea Zorgkantoor krimpt het aantal plaatsen de komende jaren naar zo’n 24 plaatsen. Dat heeft onder andere te maken met de veranderingen van het beleid van VWS en de invoering van de Wet langdurige zorg. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en indien nodig daar ook hun zorg ontvangen. Alleen wanneer het thuis niet langer kan, dan is opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis mogelijk.

Werkgroep onderzoekt mogelijkheden behoud Mariposa
De krimp van het aantal plaatsen zou een flinke leegstand tot gevolg hebben. “Puur bedrijfseconomisch gezien zouden we Mariposa moeten sluiten”, zegt Martens. “Maar de zorgkoepel is al sinds begin 2014 in gesprek met plaatselijke kerken in ’t Harde en de gemeente Elburg om Mariposa te behouden. Naar aanleiding van het ‘Dorpsgesprek’ in ’t Harde, november 2014, is zelfs een gezamenlijke werkgroep opgericht die de mogelijkheden in kaart brengt voor het voortbestaan van de locatie. We beseffen dat sluiting van Mariposa ongewenst is. Het is bijvoorbeeld de enige woonzorglocatie in ’t Harde en de bewoners willen daar graag blijven.”

Zorg delen met andere zorgaanbieders
Daarom is WZU Veluwe nu ook in gesprek met andere zorgaanbieders, die de vrijkomende plekken kunnen invullen. “Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke beperking of cliënten van de GGz. We kunnen de zorg dan delen.” Martens hoopt dat er eind van dit jaar of begin volgend jaar meer zekerheid is over de toekomst van Mariposa. Mocht WZU Veluwe er niet uitkomen met andere zorgaanbieders en/of er ondanks alle inspanningen daartoe, een (beperkte) intramurale voorziening niet haalbaar is, dan kan het niet anders dan dat we tot sluiting van Mariposa moeten besluiten. Hoezeer dat ons ook spijt. Dit zal dan tussen 2017 en 2019 gebeuren. “Mocht het gaan spelen, dan is het een zeer ingrijpend proces van een lange adem. We zullen dan op tijd in gesprek gaan met de bewoners en hun familie c.q. vertegenwoordigers om te onderzoeken welke individuele oplossing het beste aansluit bij hun wensen. Onze voorkeur gaat er naar uit dat, als tot sluiting van Mariposa besloten wordt, we de bewoners kunnen herhuisvesten in één van de andere woonzorglocaties van WZU Veluwe. Ze komen in ieder geval niet op straat te staan.”

WZU Veluwe had in 2013 circa 430 zorgplekken. Momenteel zijn dat er rond de 400 en volgens berekeningen van Achmea Zorgkantoor moet het aantal in 2019 zijn gedaald tot ca. 300 plekken. De inkrimping van het aantal zorgplekken heeft ook gevolgen voor de medewerkers van WZU Veluwe. Martens: “Er is een capaciteitsverlaging van 25 tot 30 procent. Dat betekent dat ook het aantal medewerkers krimpt, waarbij we zoveel mogelijk ‘handen aan het bed’ houden. We zijn al in het tweede jaar van de afbouw”.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.