Winterfair

WINTERFAIR in Zorgcentrum Mariposa ‘t Harde

‘t  Harde – Aan de Sportlaan 16 vindt op vrijdag 16 december een winterfair plaats, waar verschillende kraampjes zullen staan. Voor onze bewoners, fam. en inwoners van ’t Harde willen we eens een Winterfair in huis halen, daar het voor velen onmogelijk is om buitenshuis hier naar toe te gaan. De kraampjes bieden een verscheidenheid aan aanbod van ( kerst) artikelen.

Ook hebben we gedacht aan een versnapering zoals; koffie met lekkers, erwtensoep, en nog veel meer. Ook aan de kinderen hebben we speciaal gedacht.

Het zorgcentrum is omgetoverd in een gezellige, knusse kerstsfeer.

De fair is vanaf 11.00 – 16.00 uur. Toegang gratis.

Mariposa heeft in haar vogelkooi nieuwe bewoners. Een aantal prachtige vogels.

Wat cliënten van WZU Veluwe wensen, is voor WZU Veluwe erg belangrijk. Ook in hun beleid willen zij rekening houden met de wensen van haar cliënten. Via de cliëntenraad kunt u de belangen behartigen van de cliënten van WZU Veluwe, zowel inwonend als thuiswonend met zorg.

Bent u direct betrokken als familielid of mantelzorger bij cliënten in ’t Harde? Wilt u namens hen spreken en hun belangen behartigen? Bent u minder beleidsmatig ingesteld, maar wilt u graag praktisch op lokaal niveau de belangen van onze cliënten behartigen? Dan nodigen wij u van harte uit om te reageren op de vacature

lid cliëntenparticipatieraad ’t Harde

 

Op dinsdag 8 maart mochten afgevaardigden van WZU Veluwe een cheque van € 8.000 in ontvangst nemen van de heren die onder de naam ‘Elburgers voor Elburg’ meereden met de ScanCoveryTrial, een autotoertocht van circa 7.000 km door Scandinavië.

Locatie Mariposa wil voor de gift nieuwe rolstoelen kopen. Voor locatie Het Nieuwe Feithenhof is, op initiatief van de voorzitter van de cliëntenraad, de heer Ruurd Bokma, een tovertafel besteld.

Hartelijk dank voor deze bijdrage!

‘Deze week is besloten dat WZU Veluwe de komende drie tot vijf jaar Mariposa wil blijven huren van eigenaar Habion’ aldus bestuurder Wim Martens van WZU Veluwe. ‘We gaan in gesprek om tot overeenstemming te komen over de huurvoorwaarden van Mariposa voor de komende periode. Dat betekent dat de functie van Mariposa als woonzorgcentrum de komende drie tot vijf jaar blijft bestaan.’

Veilig en met plezier wonen in ’t Harde
Al sinds begin 2014 is WZU Veluwe in gesprek met plaatselijke kerken in ’t Harde en de gemeente Elburg om Mariposa te behouden. Martens: ‘Wij vinden het belangrijk dat inwoners van ’t Harde, ook als de zorgvraag toeneemt, op een veilige manier en met plezier in ’t Harde kunnen blijven wonen. Daarvoor blijft de functie van Mariposa als woonzorgcentrum de komende drie tot vijf jaar bestaan. In deze periode wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om die veiligheid en het woonplezier ook ná deze periode in Mariposa aan te blijven bieden. Hierbij wordt de optie van het scheiden van wonen en zorg onderzocht.’

Martens: ‘Cliënten die nu een appartement bewonen in Mariposa, kunnen daar blijven wonen. Mits de zorgvraag niet dusdanig zwaar wordt dat er niet meer op een veilige manier zorg kan worden geboden. Dat is gelijk aan de huidige situatie. Daarnaast is het belangrijk dat er een minimale bezettingsgraad moet zijn van circa 30 cliënten. Dit is nodig om 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg te kunnen bieden op de locatie.’

Leegstand
Wanneer er appartementen vrij komen gedurende de komende drie tot vijf jaar, zijn deze beschikbaar voor belangstellenden met indicatie voor Wonen met Zorg. Daarnaast is het mogelijk dat leegstaande appartementen ingezet gaan worden voor bewoning door cliënten die vanwege verbouwingen van andere locaties tijdelijk een ander appartement moeten bewonen. Ook is het een optie dat appartementen worden aangeboden in een constructie van scheiden van wonen en zorg. Dit houdt in dat de leegstaande appartementen particulier verhuurd kunnen worden.

Op dinsdag 17 november organiseren de gemeente Elburg en voorgangers van kerken in Elburg samen een informatieavond met als thema ‘Ouderen: zorg voor elkaar…!?’

Een avond waarop samen nagedacht wordt over ouderenzorg. Wethouder Krooneman zal iets vertellen over ouderenzorg vanuit het perspectief van de gemeente en over de sociaal-maatschappelijke opdracht die we hebben voor elkaar. Dominee Venderbos spreekt aansluitend over uitdagingen en kansen op het gebied van ouderenzorg vanuit christelijk perspectief.

De avond wordt gehouden in buurtgebouw Oostendorp, Zuiderzeestraatweg Oost 32 in Elburg. Inloop 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur.

Woensdagmiddag 26 augustus kreeg woonzorgcentrum Mariposa in ’t Harde een insluiper op bezoek. Een alerte verzorgende vertrouwde de bezoeker niet en schakelde hulp in van collega’s om ontsnapping te voorkomen. De insluiper werd aan de praat gehouden, in afwachting van de komst van de ingeschakelde politie.

Grote dank aan de alerte medewerkers die door adequaat optreden diefstal hebben kunnen voorkomen.

 

Vandaag, donderdag 6 augustus, heeft de redactie van De Stentor opnieuw een artikel opgenomen over de toekomst van Mariposa in ‘t Harde. Tot onze spijt zijn in het artikel, voor ons essentiële, onderdelen weggelaten. Onderstaand leest u het volledige artikel.

WZU Veluwe wil Mariposa behouden
“Ondanks een inkrimping van het aantal zorgplekken wil zorgkoepel WZU Veluwe er alles aan doen om woonzorgcentrum Mariposa aan de Sportlaan in ’t Harde te behouden” aldus bestuurder Wim Martens van WZU Veluwe. 

Mariposa in ’t Harde is een woonzorgcentrum van WZU Veluwe met 49 plaatsen. Volgens berekeningen van Achmea Zorgkantoor krimpt het aantal plaatsen de komende jaren naar zo’n 24 plaatsen. Dat heeft onder andere te maken met de veranderingen van het beleid van VWS en de invoering van de Wet langdurige zorg. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en indien nodig daar ook hun zorg ontvangen. Alleen wanneer het thuis niet langer kan, dan is opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis mogelijk.

Werkgroep onderzoekt mogelijkheden behoud Mariposa
De krimp van het aantal plaatsen zou een flinke leegstand tot gevolg hebben. “Puur bedrijfseconomisch gezien zouden we Mariposa moeten sluiten”, zegt Martens. “Maar de zorgkoepel is al sinds begin 2014 in gesprek met plaatselijke kerken in ’t Harde en de gemeente Elburg om Mariposa te behouden. Naar aanleiding van het ‘Dorpsgesprek’ in ’t Harde, november 2014, is zelfs een gezamenlijke werkgroep opgericht die de mogelijkheden in kaart brengt voor het voortbestaan van de locatie. We beseffen dat sluiting van Mariposa ongewenst is. Het is bijvoorbeeld de enige woonzorglocatie in ’t Harde en de bewoners willen daar graag blijven.”

Zorg delen met andere zorgaanbieders
Daarom is WZU Veluwe nu ook in gesprek met andere zorgaanbieders, die de vrijkomende plekken kunnen invullen. “Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke beperking of cliënten van de GGz. We kunnen de zorg dan delen.” Martens hoopt dat er eind van dit jaar of begin volgend jaar meer zekerheid is over de toekomst van Mariposa. Mocht WZU Veluwe er niet uitkomen met andere zorgaanbieders en/of er ondanks alle inspanningen daartoe, een (beperkte) intramurale voorziening niet haalbaar is, dan kan het niet anders dan dat we tot sluiting van Mariposa moeten besluiten. Hoezeer dat ons ook spijt. Dit zal dan tussen 2017 en 2019 gebeuren. “Mocht het gaan spelen, dan is het een zeer ingrijpend proces van een lange adem. We zullen dan op tijd in gesprek gaan met de bewoners en hun familie c.q. vertegenwoordigers om te onderzoeken welke individuele oplossing het beste aansluit bij hun wensen. Onze voorkeur gaat er naar uit dat, als tot sluiting van Mariposa besloten wordt, we de bewoners kunnen herhuisvesten in één van de andere woonzorglocaties van WZU Veluwe. Ze komen in ieder geval niet op straat te staan.”

WZU Veluwe had in 2013 circa 430 zorgplekken. Momenteel zijn dat er rond de 400 en volgens berekeningen van Achmea Zorgkantoor moet het aantal in 2019 zijn gedaald tot ca. 300 plekken. De inkrimping van het aantal zorgplekken heeft ook gevolgen voor de medewerkers van WZU Veluwe. Martens: “Er is een capaciteitsverlaging van 25 tot 30 procent. Dat betekent dat ook het aantal medewerkers krimpt, waarbij we zoveel mogelijk ‘handen aan het bed’ houden. We zijn al in het tweede jaar van de afbouw”.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.