Fotoboek opening en Open huis ‘De Bruggenhoek’

Woensdag 15 maart werd, tijdens de Week van Zorg & Welzijn de kleinschalige woonvorm ‘De Bruggenhoek’ in Rehoboth officieel geopend. Daarna volgde een Open huis. De foto’s die gemaakt zijn, willen wij u niet onthouden.

Woensdag 15 maart werd de kleinschalige woonvorm voor cliënten met dementie officieel geopend door oudste bewoonster mevrouw Rorije-Regterschot en jongste medewerker Danique Gelmers. Dit deden zij door de naam van de nieuwe afdeling te onthullen: De Bruggenhoek. Met recht trots, sprak zorgondernemer Geertje Pannekoek over de mooie en gezellige afdeling waar iedereen zich welkom voelt. Door de enorme inzet van het zorgteam is de woonvorm tot een waar en warm thuis gemaakt.

Met een gezamenlijke huiskamer, woonkeuken en tien tweekamerappartementen voor cliënten met dementie en gebruik van moderne domotica kunnen cliënten met dementie hier prettig en veilig wonen. De officiële opening werd gevolgd door een open huis waar menig belangstellende gebruik van heeft gemaakt. De komende tijd zal de woonvorm worden uitgebreid met een mooie tuin. Hierdoor kunnen cliënten ook veilig en op eigen tijd en manier lekker naar buiten gaan.

Heeft u belangstelling voor de woonvorm, maar het Open huis gemist? Maakt u voor informatie of een bezichtiging dan geheel vrijblijvend een afspraak met het cliëntservicepunt, bereikbaar via het nummer (0578) 76 37 08.

Na drie maanden voorbereiden is op woensdag 1 februari in woonzorgcentrum Rehoboth gestart met kleinschalig wonen. Een mooie en gezellige afdeling waar iedereen zich welkom voelt. Met een gezamenlijke huiskamer, woonkeuken en tien tweekamerappartementen voor cliënten met dementie. De cliënten en medewerkers van de woonvorm zijn trots op het resultaat en willen de woonvorm graag aan u laten zien. Daarom is er een open huis op woensdag 15 maart van 16.00 – 18.00 uur. Belangstellenden uit het dorp en omgeving kunnen onder het genot van een hapje en drankje de woonvorm komen bewonderen en uitleg krijgen over de dagbesteding, de woonvorm en de gebruikte moderne domotica.

Op maandag 27 februari organiseert WZU Veluwe locatie Rehoboth in Wapenveld een dia-middag. “De spoorwegen rondom Wapenveld” is het thema van de dia voorstelling welke verzorgd wordt door de heer E. Steenbergen. De middag begint om 14.30 uur en is om ongeveer 16.00 uur afgelopen.
Iedereen is van harte welkom om, onder het genot van een kop koffie of thee, te genieten van deze voorstelling.

Na drie maanden voorbereiden is op woensdag 1 februari in woonzorgcentrum Rehoboth gestart met kleinschalig wonen. Tot en met de laatste avond is hard gewerkt om de laatste klussen te klaren, de gehele vleugel schoon te maken en om de gezamenlijke huiskamer in te richten. Het nieuwe zorgteam werd daarbij ondersteunt door de medewerkers Technische Dienst van Rehoboth met hun collega’s uit de andere woonzorgcentra van WZU Veluwe. Op de eerste dag werd in de nieuwe huiskamer al vroeg het ontbijt geserveerd. Ook verhuisden die dag de eerste twee cliënten naar hun nieuwe appartement. Vanwege de gewenste rust in de woonvorm en het goed kunnen begeleiden van de cliënten en hun familie, verhuist niet iedereen op dezelfde dag.

Officiële opening en open huis
De komende weken zal het best even wennen zijn voor de cliënten. Elke verandering vraagt immers om gewenning. Persoonlijke aandacht, een rustige omgeving en het voorkomen van onnodige prikkels zijn daarbij belangrijk. Daarom wordt de officiële opening en het open huis op een later moment georganiseerd, te weten op woensdag 15 maart van 16.00 – 18.00 uur. Belangstellenden uit het dorp en omgeving kunnen op dat moment de woonvorm komen bewonderen en uitleg krijgen over de dagbesteding, de woonvorm en de gebruikte moderne domotica.

Met het starten van de kleinschalige woonvorm wordt aan ouderen met dementie een waardevolle woonvorm geboden in Wapenveld.

Om een indruk te geven onderstaand een aantal foto’s die gemaakt zijn tijdens de verbouwing:

Met spreker notaris mevrouw Mr. J. de Vries

Welzijn Heerde en WZU Veluwe organiseren op vrijdag 10 februari om 14.45 uur een informatiebijeenkomst in zaal Oranjerie in woonzorgcentrum Rehoboth Wapenveld. Onder andere over de beweegredenen en de gevolgen van het laten opstellen van een testament en over de mogelijkheden van schenkingen en vermogensoverdracht. Notaris mevrouw Mr. J. de Vries van Feijen & De Vries notarissen uit Heerde geeft u informatie hierover en natuurlijk kunt u na de lezing uw vragen aan haar stellen.

Alle geïnteresseerde dorpsbewoners zijn van harte welkom. Om de bijeenkomst goed te kunnen voorbereiden is het prettig als u zich aanmeldt. Dit kan bij de receptiemedewerker van woonzorgcentrum Rehoboth via het e-mailadres receptie.rehoboth@wzuveluwe.nl of tijdens kantooruren via het telefoonnummer (038) 447 15 00.

 

dia-middag
De heer Steenbergen heeft dia’s gemaakt van de feestdag toen locatie Rehoboth 40 jaar bestond.
Geïnteresseerden, collega’s, oud-collega’s, dit is de kans om nog even terug te kijken naar dit gezellig feest.

Op donderdag 20 oktober jl. hebben de medewerkers van Rehoboth een gezellige “Bonte Avond” georganiseerd voor de bewoners.foto-bonte-avond7

foto-bonte-avond8foto-bonte-avond7foto-bonte-avond6foto-bonte-avond5foto-bonte-avond4foto-bonte-avond3foto-bonte-avond2foto-bonte-avond1

Gewoon. Als thuis….

Wapenveld – WZU Veluwe biedt zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt, met warme betrokkenheid van familie, naasten en vrijwilligers. Dit willen we graag blijven bieden, ook nu in de praktijk de zorgvraag steeds complexer wordt en de zorgzwaarte toeneemt.

Om te voorkomen dat cliënten met een vergevorderde vorm van dementie (ZZP 5 en 7) moeten verhuizen naar een verpleeghuis, starten we in Rehoboth een kleinschalige woonvorm voor deze doelgroep. Een afdeling waar tien cliënten met dementie goed begeleid kunnen worden en er een optimale kwaliteit van leven is in een prettige, vertrouwde sfeer. Naast de individuele appartementen is er een gezamenlijke huiskamer en een terras. Gebruik van moderne domotica zorgt voor een veilige woonomgeving, terwijl er geen gevoel van vrijheidsbeperking is. Op deze nieuwe afdeling gaat een vast team van geschoolde medewerkers met specifieke competenties werken.

Gevolg van dit besluit is dat er cliënten in Rehoboth moeten verhuizen naar een ander appartement binnen de locatie. Dat is voor hen ingrijpend. Uiteraard wordt deze verhuizing zeer zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Zowel in begeleiding van cliënten en naastbetrokkenen als in praktische zin.

Met het starten van de kleinschalige woonvorm bieden we cliënten met dementie een waardevolle uitbreiding van het zorgaanbod in Wapenveld.

Vrijdag 7 oktober verzorgt kinderkoor “de Herghesangertjes” uit Heerde een optreden in Rehoboth. Dit optreden vindt plaats in “de Oranjerie” en begint om 19:00 uur. Ook ouderen uit het dorp zijn hierbij van harte welkom.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.