WZU Veluwe vraagt aandacht voor druk op zorgpersoneel

De druk op de roosters in de woonzorglocaties is zo hoog dat de zorg in het gedrang komt. Familie en kantoorpersoneel springt bij om zorgmedewerkers te ontlasten. WZU Veluwe gaf vorige week een duidelijk signaal af over deze lastige situatie.

Beroep op familie en collega’s
De omikron-variant veroorzaakt bij WZU Veluwe veel besmettingen onder personeel. Het ziekteverzuim is behoorlijk gestegen. Omdat bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode een medewerker ruim een week niet inzetbaar is, zijn aanvullende stappen nodig om de zorg op peil te houden. Zo deed WZU Veluwe vorige week een beroep op familie. Ook kantoorpersoneel heeft de vraag gekregen om bij te springen.

Reportage NOS
De NOS besteedde aandacht aan de druk op het zorgpersoneel en kwam daarvoor naar De Boskamp. Dat leverde op radio en tv mooie bijdragen op. Regieverpleegkundige Gerdien Kasper, mantelzorger Mila Pieters en directeur Zorgbedrijf Dick Sein vertelden hun verhaal. Gerdien sprak over hoe het in de zorg alle dagen puzzelen is om de diensten gevuld te krijgen. Mila Pieters vertelde over haar broer Jan, bij wie zij vrijwel dagelijks allerlei taken uitvoert. En Dick benoemde welke stappen WZU Veluwe heeft gezet om de zorg op peil te houden.

Terugkijken en -luisteren
De uitzendingen terugkijken of -luisteren kan via onderstaande links:

1 februari 2022 – Het aantal besmettingen onder cliënten van de woonzorglocaties van WZU Veluwe is al tijden minimaal. Maar nu zoveel medewerkers thuis zitten met een corona-besmetting en bijbehorende quarantaine komt de zorg in het gedrang. De organisatie roept familie van bewoners daarom op de helpende hand toe te steken.

Sinds de opmars van de omikron-variant steeg het ziekteverzuim onder medewerkers van WZU Veluwe behoorlijk. Bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode van minimaal zeven dagen is een medewerker ruim een week niet inzetbaar. “De druk op de roosters is daardoor flink toegenomen”, weet directeur Zorgbedrijf Dick Sein. “Dat maakt dat we naar andere mogelijkheden zoeken.”

Zorg voor naaste
Een beroep doen op familie is een van de opties. Alle contactpersonen van cliënten van de vijf woonzorglocaties van WZU Veluwe zijn geïnformeerd dat zij benaderd kunnen worden voor hulp aan de eigen naaste. “Een zoon of dochter is een vertrouwd gezicht voor een cliënt en is vaak goed op de hoogte van de dagelijkse zorg. We verwachten dat een familielid na enkele aanwijzingen bepaalde taken kan uitvoeren.”

Hartverwarmend
Het is niet nodig dat familie zich aanmeldt. WZU Veluwe kijkt waar hulp nodig is en vraagt daar via de contactverzorgende gericht om. “Regelmatig laten contactpersonen ons weten dat zij bereid zijn om bij te springen. Het is hartverwarmend om te zien dat mensen zo meeleven.”

Ook kantoorpersoneel
Naast familieleden vraagt WZU Veluwe ook ondersteunend personeel om bij te springen. Medewerkers met een kantoorfunctie hebben het verzoek gekregen om op de woonzorglocaties te komen helpen. “We zetten alles op alles om cliënten goede en veilige zorg te blijven bieden. Ik heb er vertrouwen in dat we samen deze lastige tijd te boven komen.”

Bijna 1500. Zoveel boosterprikken heeft WZU Veluwe de afgelopen weken gegeven aan cliënten, medewerkers en vrijwilligers die dat wilden. Deze vaccinatiecampagne is dankzij de hulp van veel collega’s geslaagd.

Hoge opkomst, goede samenwerking
Op elk van de vijf woonzorglocaties richtte WZU Veluwe in december prikposten in. Cliënten die daarvoor toestemming gaven, kregen in de eigen locatie hun boostervaccinatie toegediend. Vervolgens was het de beurt aan de medewerkers, zowel van de woonzorglocaties als uit de thuiszorg. Velen van hen maakt gebruik van de uitnodiging en haalden op hun werk een boosterprik. Goede samenwerking tussen zorg en de eigen behandeldienst maakten dat de prikdagen goed verliepen. Vrijwilligers ontvingen eveneens een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dat leidde tot positieve reacties en waardering.

Voorzichtig en alert
Naast vaccinaties doet WZU Veluwe meer om het coronavirus zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Medewerkers en bezoekers dragen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen en indien nodig gaan activiteiten in aangepaste vorm door. Het blijft vooralsnog nodig om voorzichtig en alert te zijn.

Zorgvuldig afwegen
Vaccinatie is bij WZU Veluwe geen verplichting. We respecteren ieders keuze, maar doen wel een beroep op collega’s om een zorgvuldige afweging te maken. Wie het vanwege bijvoorbeeld levensovertuiging lastig vindt om een keuze te maken, kan hiervoor in gesprek gaan met een van de pastoraal werkers. Deze zijn er voor cliënten en medewerkers.

Woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof viert zaterdag 21 augustus feest. Die dag gaat officieel de eerste schep de grond in voor de aanleg van een nieuwe tuin. EBF Foundation en WZU Veluwe organiseren daaromheen diverse festiviteiten.

Ruim anderhalf jaar zamelden de mannen van EBF Foundation geld in voor de aanleg van een tuin bij Het Nieuwe Feithenhof. Dankzij veel gulle gevers, speciale acties en andere donaties is met de actie Van Puin naar Tuin een prachtig bedrag bijeengebracht. Dat betekent dat in augustus de aanleg van de belevenistuin van start gaat.

Belevenistuin
WZU Veluwe is heel blij met de inzet van de heren. “Er is een geweldig bedrag verzameld”, zegt locatiemanager Petra Meijers. “Onze bewoners en hun familie krijgen een prachtige tuin. We hopen de start met elkaar op een feestelijke manier te kunnen vieren.”

Feestelijk programma
Het programma op 21 augustus omvat onder meer een zomermarkt en een muzikaal optreden. Alle activiteiten zijn buiten op het terrein rond Het Nieuwe Feithenhof. EBF Foundation heeft een speciale gast uitgenodigd voor de officiële starthandeling. “Samen maken we er een gezellige dag van”, vertelt Petra Meijers.

Zomermarkt
Voor de zomermarkt kunnen standhouders zich nu al aanmelden. Een kraampje huren kost €35, reserveren kan tot 5 augustus via bureauwelzijn@wzuveluwe.nl. De feestdag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Vrijwilligers van WZU Veluwe voelen zich nog altijd betrokken bij de organisatie en de cliënen. Nadat zij bijna een jaar lang niet op locatie zijn geweest, pakken zij langzamerhand weer taken op. Voor sommigen is het nog wel even wennen. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 50 procent van onze vrijwilligers.

Cijfer voor betrokkenheid
Onder vrijwilligers van de woonzorglocaties hebben we in maart van dit jaar een enquête gehouden. Vrijwilligers waren toen door de coronapandemie een jaar vrijwel niet op locatie geweest. We vroegen hen hoe zij in het afgelopen jaar de betrokkenheid hebben ervaren, wat heeft bijgedragen aan deze betrokkenheid en of ze weer naar ‘hun’ woonzorglocatie willen komen. In totaal heeft ruim de helft van de vrijwilligers zijn of haar mening gedeeld.

7,4 voor betrokkenheid
In de enquête vroegen we de vrijwilligers om het gevoel van betrokkenheid weer te geven in een cijfer. Dat levert een mooi gemiddelde op van een 7,4.

Nieuwsbrief
Om vrijwilligers tijdens de coronaperiode op de hoogte te houden zijn we vorig voorjaar gestart met een (digitale) nieuwsbrief. Inmiddels is de nieuwsbrief zes keer verstuurd. Ook is op een aantal locaties een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd en hebben zij thuis een kaart ontvangen. Vrijwilligers geven in het onderzoek aan dat ze zich vooral door de nieuwsbrief betrokken hebben gevoeld bij WZU Veluwe en cliënten.

Even wennen
Inmiddels zijn vrijwilligers weer welkom op de woonzorglocaties. Veel vrijwilligers zijn opnieuw regelmatig actief. Desgevraagd geven zij aan dat dit wel weer even wennen is. Er zijn veel nieuwe bewoners die zij moeten leren kennen en met wie zij een band moeten opbouwen. Het voelt daardoor soms alsof het nieuw vrijwilligerswerk is.

Enkele uitspraken van de deelnemers aan het onderzoek:

“Het voelt fijn om gewaardeerd te worden door personeel en bewoners, ook mijn inbreng wordt serieus genomen en geëvalueerd. Ik krijg er zelf ook positieve energie van, het geeft mijn eigen leven weer structuur.

“Na corona bepaalde mogelijkheden zoeken om de band onder de bewoners weer te versterken​.”

“Ik vind dat jullie het goed en verantwoord doen en jullie laten genoeg blijken dat jullie prijs stellen op jullie vrijwilligers.”

Nieuwe vrijwilligers welkom
WZU Veluwe is regelmatig op zoek naar extra helpende handen. Is vrijwilliger worden iets voor u? Kijk dan op de website WerkenbijWZUVeluwe voor actuele vrijwilligersvacatures. De hulpvragen zijn ook te vinden op onze Facebook-pagina. Neem voor meer informatie contact op met coördinator vrijwilligers Eline van den Berg: e.vandenberg@wzuveluwe.nl.

Van WZU Veluwe is een nieuwe editie verschenen van relatiemagazine Nabij. Het is een speciale uitgave geworden, die in zijn geheel gaat over de afgelopen coronaperiode.

Thema verbondenheid
Verbondenheid is het thema van het magazine. Want hoe blijf je verbonden als alle deuren op slot zitten en er strenge regels zijn om de gezondheid van cliënten en collega’s te beschermen. Hoe werk je samen en hoe kom je zo’n moeilijke periode met elkaar goed door? Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden vertellen in het magazine hun – soms ontroerende – verhaal.

Het magazine gaat niet alleen naar medewerkers en cliënten, maar ook naar contactpersonen, vrijwilligers en andere relaties.

> Lees de speciale uitgave online

Voor de ingang van De Bunterhoek stonden eind april een heleboel honden en katten. Stichting Kontakt Nunspeet verzamelde ze via een crowdfundingsactie en doneerde ze aan het woonzorgcentrum. De huisdieren zijn een welkom maatje op de kamer voor bewoners.

Robotkat
Nu bezoek al een tijd niet mogelijk is, hebben cliënten grote behoefte aan andere geluksmomentjes. Dat bracht de stichting, die geld inzamelt voor digitale hulpmiddelen voor ouderen, op het idee van een inzamelingsactie voor robothuisdieren. De robotkatten en -honden worden veel gebruikt in de zorg. Ze maken geluid en reageren op aanraking. “Mensen die extra behoefte hebben aan contact kunnen we hiermee helpen”, zegt Karin Fennema, voorzitter van de stichting. “En op deze manier kunnen we ook de medewerkers een beetje ondersteunen.”

WZU Veluwe is erg blij met de hartverwarmende actie van Stichting Kontakt. In overleg met De Bunterhoek biedt de stichting ook hulp aan andere verpleeghuizen in de regio.

> Bekijk een verslag dat RTV Nunspeet maakte van de overhandiging
> Lees meer over de actie van Stichting Kontakt

 

Stichting Kontakt heeft aan bewoners van De Bunterhoek een Qwiek up gedoneerd. De stichting zamelt al een tijd lang geld in voor digitale hulpmiddelen voor ouderen en besloot vanwege de coronacrisis versneld de Qwiek up cadeau te doen. WZU Veluwe is hier erg blij mee.

Direct in actie
Nu er vanwege de coronacrisis geen bezoek meer in het verpleeghuis komt en mensen op hun kamers verblijven, zijn digitale hulpmiddelen een uitkomst. Toen welzijnsmedewerkers van De Bunterhoek contact zochten met Stichting Kontakt kwam de stichting dan ook meteen in actie. Met financiële steun van Van den Broek Lohmanfonds Nunspeet, Rotary Nunspeet en de cliëntenraad van WZU Veluwe lukte het om de Qwiek up versneld aan te schaffen. Woensdag 1 april bood de stichting het cadeau aan.

Foto’s en video
Al een op de drie zorghuizen maakt enthousiast gebruik van de Qwiek up. Zorgmedewerkers kunnen de Qwiek up inzetten als middel voor zorg en welzijn. Beelden van verschillende modules (lente, boswandeling, kinderen et cetera) kunnen met geluid of muziek worden geprojecteerd op plafond of muur. Iedere bewoner kan met zijn eigen
foto’s en video herinneringen ophalen. De Qwiek up kan zo gebruikt worden als afleiding bij een zorgmoment of om te snoezelen.

Meer middelen aanbieden
Tijdens de coronacrisis wil Stichting Kontakt nog andere middelen aanbieden. Door uw gift is dat mogelijk. Lees meer op www.stichtingkontakt.nl.

De woonzorglocaties van WZU Veluwe zijn met ingang van 18 maart (vanaf 0.00 uur) volledig afgesloten. Familiebezoek, mantelzorg en normale bezoekjes aan cliënten zijn tot nader order niet mogelijk, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie. Deze nieuwe maatregelen zijn nodig in de strijd tegen het coronavirus.

Locaties gesloten tot 6 april
Eerder deze week besloot WZU Veluwe al tot zeer beperkte openstelling van de woonzorgcentra. Nu vereist de situatie rond het coronavirus een volgende stap. De deuren van onze woonzorglocaties gaan dicht tot in ieder geval 6 april. Hiermee brengen we de intensiteit van de contacten op onze locaties flink terug. Zo kunnen wij ons volledig richten op de zorg aan cliënten, die uiteraard doorgaat. De zorg thuis gaat, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, ook gewoon door.

We realiseren ons dat deze maatregel grote gevolgen heeft. We nemen dit besluit dan ook niet lichtvaardig, maar in het belang van onze cliënten en medewerkers. 

Toegang in uitzonderingen
In uitzonderingssituaties wordt op medische gronden op individueel niveau beoordeeld of toegang mogelijk gemaakt kan worden. Denk hierbij aan cliënten in een terminale fase. Of cliënten met vergevorderde dementie in combinatie met gedragsproblemen, van wie bekend is dat de cliënt gebaat is bij bezoek van zijn of haar mantelzorger. Wilt u hier iemand over spreken? Dan kunt u contact opnemen met de locatiemanager. Contactgegevens vindt u onderaan dit bericht.

Vrijwilligers en externe contacten
Ook de inzet van onze vrijwilligers valt onder deze maatregel. Zij ontvangen persoonlijk bericht wat dit voor hen betekent. We nemen in deze maatregelen ook onze zakelijke externe contacten mee. Zij worden hierover geïnformeerd.

Extra bezetting recepties
Receptiemedewerkers zijn sinds afgelopen weekend elke dag extra aanwezig om vragen te beantwoorden en waar nodig te wijzen op het bezoekersbeleid en de hygiëneregels. Aanwezigheid is er in ieder geval van 8.30 tot 20.00 uur (maandag t/m vrijdag) en van 10.00 tot 20.00 uur (zaterdag en zondag). We hebben gemerkt dat dit zowel voor cliënten als familieleden erg waardevol is.

Sluiting dagbesteding
De dagbestedingslocaties van WZU Veluwe waren al gesloten. WZU Veluwe is gestart met het thuis bezoeken van kwetsbare cliënten.

WZU Veluwe verwacht met deze maatregelen een grote bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Wij danken iedereen bij voorbaat voor het begrip en de medewerking. 

Contactgegevens locatiemanagers

De Boskamp – Epe Gerdien Troost en Erika van Enk (tijdelijke waarneming) g.troost@wzuveluwe.nl, h.vanenk@wzuveluwe.nl
Rehoboth – Wapenveld Geertje Pannekoek geertje.pannekoek@wzuveluwe.nl
De Bunterhoek – Nunspeet Pieter Bos en Janny van de Werfhorst (tijdelijke waarneming) p.bos@wzuveluwe.nl, j.vandewerfhorst@wzuveluwe.nl
Mariposa – ’t Harde Hetty Bartels h.bartels@wzuveluwe.nl
Het Nieuwe Feithenhof – Elburg Petra Meijers p.meijers@wzuveluwe.nl

 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de Rabobank maandag 2 maart aan Stichting Kontakt een cheque ter waarde van €5.000 uitgereikt. Het geld komt ten goede aan de bewoners van WZU Veluwe-locatie De Bunterhoek in Nunspeet, voor wie de stichting geld spaart voor digitale hulpmiddelen. “Iedereen kan bijdragen aan meer digitaal geluk.”

Digitale hulpmiddelen
Stichting Kontakt wil met digitale hulpmiddelen en activiteiten het geluksgevoel van verpleeghuisbewoners vergroten. “Voor verpleeghuisbewoners is het vaak moeilijk om in contact te blijven met hun omgeving en met de wereld buiten het tehuis”, vertelt voorzitter Karin Fennema. “Digitale hulpmiddelen en activiteiten kunnen daarbij helpen. Vanwege de hoge investeringen is er echter vaak onvoldoende budget voorhanden. De stichting zamelt daarom geld in en begeleidt zorginstellingen bij het kiezen van de juiste hulpmiddelen. De Bunterhoek is ons eerste project.”

BelevenisTafel
De stichting wil De Bunterhoek graag een BelevenisTafel en een Qwiek.up aanbieden. Deze middelen helpen bewoners om contact te maken met elkaar, familieleden, verzorgenden en hun eigen herinneringen. Daarnaast stimuleert het mensen om te bewegen, traint het geheugen op een ontspannen manier en ondersteunt het in het herbeleven van het verleden. Ook is er de mogelijkheid voor het zien van persoonlijke levensboeken met foto’s en films.

Donatie
Voor een BelevenisTafel en een Qwiek.up is veel geld nodig. Fennema doet daarom een oproep aan inwoners en bedrijven van Nunspeet om een bijdrage over te maken. Dit kan via de website van Stichting Kontakt.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese