Pastorale zorg door kerken

Bent u predikant, pastoraal werker, ouderling of op een andere manier actief voor een kerk? En wilt u een bezoek brengen aan een cliënt van WZU Veluwe? Van harte welkom. Ook tijdens de lockdown willen we kleinschalige activiteiten en Bijbelkringen laten doorgaan. Op deze pagina leest u hoe we pastorale zorg, weeksluitingen en Bijbelkringen vormgeven.

Pastorale zorg

Veel bewoners stellen een bezoek vanuit de kerken, door een predikant, pastoraal werker of ouderling, op prijs. Juist ook in een verwarrende tijd als deze. Om het aantal bewegingen in de woonzorglocaties te beperken mag elke bewoner op dit moment één bezoeker per dag ontvangen. Die bezoeker hoeft geen familie te zijn; het mag dus ook iemand uit de kerken zijn. Wilt u op bezoek komen? Dan is het wijs om af te stemmen met uw gemeentelid of diens familie om te voorkomen dat u voor niets komt. U draagt tijdens uw bezoek een mondkapje dat u bij de ingang krijgt.

Wanneer een bewoner in quarantaine moet in afwachting van een testuitslag of bij een besmetting met covid-19, kunt u niet op bezoek. (Beeld)bellen kan uiteraard wel. Indien nodig kan een welzijnsmedewerker daarbij ondersteunen. In de terminale fase zijn in overleg uitzonderingen mogelijk. U draagt tijdens het bezoek dan volledig beschermende kleding.

Ook de pastoraal werkers van WZU Veluwe bezoeken bewoners. Zij zijn er voor iedereen, ongeacht of een bewoner gelovig is of niet. Mocht een bewoner covid-19 krijgen, dan bezoeken zij de bewoner als daar behoefte aan is. Ook zij dragen dan beschermende kleding.

Weeksluitingen en Bijbelkringen

We hebben in de afgelopen maanden gemerkt hoe belangrijk geestelijke steun is voor veel van onze bewoners. Zeker ook het samen beleven van het geloof en het bemoedigd worden vanuit Gods Woord. We zullen daarom de weeksluitingen en Bijbelkringen zoveel mogelijk door laten gaan. Om dat zo veilig mogelijk te houden, doen we dit kleinschaliger dan voor de coronatijd. Afhankelijk van de indeling van de locatie komen bewoners die hiervoor belangstelling hebben per etage of met een paar vaste afdelingen naar beneden. Als er dan een besmetting geconstateerd wordt, lopen we niet het risico dat het virus zich door het hele huis verspreidt. Dan hoeven zo min mogelijk mensen in quarantaine. Zingen doen we voorlopig niet. Liederen die voorgangers van tevoren doorgeven, worden getoond op een scherm in de recreatiezaal.

Mondkapje
Juist bij een overdenking of preek is het prettig dat uw gezicht goed zichtbaar blijft. We hebben speciale face shields aangeschaft, een soort plastic mondneusmasker. Iedereen die deze bijeenkomsten verzorgt ontvangt een eigen exemplaar. Tijdens de dienst (gebed, meditatie en dergelijke) kan het doorzichtige mondkapje gedragen worden, bij rondlopen het chirurgische.

Televisiekanaal
We werken op dit moment aan een WZU-breed televisiekanaal. Als dat gerealiseerd is, kunnen we de weeksluitingen uitzenden. Bewoners die die week niet aan de beurt zijn kunnen een bijeenkomst dan vanuit hun appartement volgen.

Bijbelkring en viering
Bewoners die op een afdeling kleinschalig wonen verblijven, hebben hun eigen zangmomenten en aangepaste vieringen. Deze worden geleid door onze pastoraal werkers. In een paar locaties is er, naast de bijbel- en gesprekskringen met onze pastoraal werkers, een Bijbelkring vanuit de kerken. Daar zijn we heel blij mee. Ook hier doen we dat met kleinere en vaste groepen bewoners.

Mochten er de komende tijd zaken veranderen die voor u vanuit de kerken belangrijk zijn om te weten, dan kunt u dat hier vinden. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met Margriet Sprong, adviseur identiteit en zingeving van WZU Veluwe. Dit kan via e-mail: m.sprong@wzuveluwe.nl.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.