Hoe worden we nu en in de toekomst ouder op de Noord-Veluwe?

Kwalitatief goede en betaalbare zorg voor alle kwetsbare en ouder wordende burgers op de Noord-Veluwe, daar draagt WZU Veluwe graag aan bij. Omdat we alleen samen de uitdagingen van de toekomst aan kunnen gaan, is WZU Veluwe kernpartner in een gezamenlijk initiatief van 12 organisaties die een verbindende regiovisie willen ontwikkelen die gaat over hoe we nu en in de toekomst ‘ouder worden op de Noord-veluwe’. Dit zijn het Zorgkantoor, huisartsencoöperaties en organisaties die thuiszorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg bieden. WZU Veluwe is bij dit initiatief betrokken als VVT- en Thuiszorginstelling.

Geef uw mening!
De regiovisie wordt richtinggevend voor de wijze waarop organisaties zowel individueel als gezamenlijk invulling geven aan hun activiteiten. Die visie ontwikkelen we graag samen met de lokale gemeenschap, want we moeten over onze organisatiegrenzen heen kijken en gebruikmaken van de kracht van deze lokale gemeenschap.

Dus, bent u tussen de 50 en 70 jaar oud en woonachtig op de Noord-Veluwe? En ontvangt u of een naaste ouderenzorg, of geeft u die aan een naaste of oudere? Dan horen wij graag uw mening via deze enquête. Invullen hiervan neemt 5 tot 10 minuten in beslag. De antwoorden zijn niet naar een persoon te herleiden en worden alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en om samen met andere zorgorganisaties op de Noord-Veluwe een visie te ontwikkelen op ‘Ouder worden op de Noord-Veluwe in 2032’. Wij danken u voor uw medewerking!

Eerste verkenning
In een gezamenlijk startdocument deelt het netwerk haar eerste verkenning: hoe kijken de ouderen naar ‘ouder worden op de Noord-Veluwe’ en op welke belangrijke ontwikkelingen moet zij zien in te spelen?

Bestemming nog onbekend
We gaan op reis en weten nog niet waar deze tocht eindigt. Wel zien wij een eerder opgestelde regiovisie van een regionale samenwerking tussen VVT-instellingen in de provincie Utrecht als een mooi voorbeeld.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese