Kwaliteitsplan WZU Veluwe

Met het Kwaliteitsplan 2020 geeft WZU Veluwe invulling aan de opdrachten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In het Kwaliteitsplan zijn plannen en verbeterpunten beschreven welke bijdragen aan de borging van onze zorgvisie in de zorg en ondersteuning aan cliënten: eigen regie, nabij in welbevinden, betekenisvol leven, ont-moeten en faciliteren.

Belangrijkste uitgangspunten zijn dat de cliënt het vertrekpunt is en dat er ruimte is om van elkaar te leren en te verbeteren.

Publieksversie Kwaliteitsplan 2020
Van het Kwaliteitsplan is een Publieksversie gemaakt. Deze Publieksversie is een verkorte, makkelijk leesbare versie van het Kwaliteitsplan.
U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.