Cliëntvertegenwoordiging als een mantelzorger ontbreekt

Het komt steeds vaker voor dat ouderen niet langer in staat zijn hun eigen belangen te behartigen en zelf keuzes te maken als het gaat om zorgverlening. In de meeste gevallen zijn er familieleden of mantelzorgers beschikbaar die de cliënt in dat geval vertegenwoordigen en eerste contactpersoon zijn. In die gevallen waar er geen vertegenwoordiger beschikbaar is, dan wel als de vertegenwoordiger niet optreedt als een goed vertegenwoordiger, kan WZU Veluwe voor deze cliënten een mentor, bewindvoerder of curator aanvragen bij de kantonrechter. Om te zorgen dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan is, met positief advies van de cliëntenraad, een procedure vastgesteld die hierin voorziet.

Een eventuele aanvraag van een vertegenwoordiger gaat via Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland. Zij bemiddelen in de voorziening van een mentor en bij de aanvragen naar de kantonrechter.

Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.