Consulenten Mantelzorg

Om zowel het delen van kennis en de ondersteuning van mantelzorgers verder uit te bouwen, zijn twee consulenten mantelzorg opgeleid, te weten Gerda van der Geer en Charlene van het Ende.

Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres mantelzorgondersteuning@wzuveluwe.nl.

Kennis van behoeften en gewoonten
De samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgmedewerker staat centraal in het mantelzorgbeleid van WZU Veluwe. Door goed samen te werken en kennis te delen over behoeften en gewoonten kan zorg op maat geboden worden. Daarnaast is goed overleg prettig om te komen tot een goed zorgplan waarin duidelijk is wie op welke manier bijdraagt aan het welzijn van de cliënten.

Ondersteuning aan mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen ook een hulpvraag hebben of overbelast zijn. WZU Veluwe gaat graag in gesprek om te kijken hoe mantelzorgers ondersteunt of ontlast kunnen worden. Medewerkers kunnen daarbij advies vragen aan de mantelzorgconsulenten.

Netwerkzorg
Zorgvragen worden steeds complexer. Dit vereist dat het volledige cliëntnetwerk samenwerkt rondom de cliënt en mantelzorger. Rondom het vraagstuk ‘hoe kan je de omgeving beter betrekken bij de cliënt’ is er een film met drie voorbeelden beschikbaar wat kan inspireren om ook iets te doen in de wijk.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.