Podcast: Ervaringen van een mantelzorger

Zorgen voor uw naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met mantelzorg. En mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Dat neemt niet weg dat zorgen voor een ander soms zwaar is. Dan zijn er twijfels of je het zorgen goed doet en of je het kunt volhouden. Het kan helpen om ervaringen van andere mantelzorgers te horen. Daarom hebben we een speciale podcast gemaakt (audiouitzending). Hierin vertellen mantelzorger Ans en professional Lars over hun ervaringen. Wat betekent het om mantelzorger te zijn? Hoe kun je goed voor jezelf blijven zorgen? En welke rol kan een professional spelen? Mantelzorger Ans: ‘Ik moest op een gegeven moment zeggen: ik heb zelf ook hulp nodig.’

Podcast
In de podcast hoor je het verhaal van mantelzorger Ans die zorgt voor iemand met psychische problemen en de ervaringen van Lars die haar partner en Ans ondersteunt. Het is verhaal over de mogelijkheden en onmogelijkheden van ondersteuning van een cliënt met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vragen die aan bod komen: Hoe sluiten professionals goed aan aan bij de leef- en belevingswereld van mantelzorgers? Hoe houd je het vol als mantelzorger? Hoe kun je omgaan met de problematiek van degene voor wie je zorgt? Hoe ontspan je? Hoe blijf je goed voor jezelf zorgen? Want dat is een belangrijke boodschap in de podcast: zorg dat je goed voor jezelf blijft zorgen!

> Klik hier om de podcast via YouTube te beluisteren

Mantelzorg bij psychische problemen
In de podcast staat het zorgen voor iemand met psychische problemen centraal. Want zorgen voor een familielid, vriend of buur met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Ruim een op de tien mensen die mantelzorger is voor iemand met psychische problemen, heeft zelf een depressie of angststoornis. Een goede samenwerking met professionals is daarom belangrijk. Zo kunnen zij op tijd ondersteuning bieden en zorgen dat hun ondersteuning past bij een mantelzorger. In de podcast vertelt professional Lars hoe hij dat doet. Voor professionals kan de podcast een manier zijn om meer zicht te krijgen op hoe mantelzorgers het zorgen ervaren en welke hulp en samenwerking nodig is.

Mantelzorg
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Het is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke’ hulp. Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Mantelzorg overkomt je.

Meer informatie of hulp nodig?
Zoekt u als mantelzorger ondersteuning? Dan kunt u bij terecht bij onze mantelzorgondersteuners. Zij geven u graag informatie, advies en praktische steun. Zij bieden u een luisterend oor, kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in de omgeving. Je kunt onze mantelzorgondersteuners bereiken via e-mailadres mantelzorgondersteuning@wzuveluwe.nl.

Deze podcast is in stand gekomen door de samenwerking van diverse organisaties: AnQer, Gemeente Heerde, GGNet, Movisie, Verian, en WZU Veluwe.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese