Raad van Toezicht WZU Veluwe doet stap opzij

WZU Veluwe maakt een onrustige periode door. Nadat bestuurder José Geertsema in september vorig jaar startte, kwamen problemen aan het licht. Herstel is inmiddels ingezet. De Raad van Toezicht doet in het belang van de toekomst van de zorgorganisatie een stap opzij.

Al lange tijd is er binnen WZU Veluwe sprake van onwenselijke situaties, zowel in de dagelijkse praktijk van omgaan met elkaar als in de bedrijfsvoering. Deze hebben in de eerste helft van 2022 ernstige vormen aangenomen. Eind 2022 en begin 2023 heeft de organisatie daarom stevige interventies ingezet, meldt bestuurder José Geertsema. “Met elkaar hebben we een begin gemaakt van werken aan herstel. Samen hebben we hierin eerste stappen gezet, waarvan we nu voorzichtig positief resultaat zien.”

Ruimte maken voor toekomst
In de Raad van Toezicht is de afgelopen maanden veel gesproken over de situatie. Dit heeft ertoe geleid dat de voltallige Raad heeft besloten de functie neer te leggen. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we als Raad van Toezicht de verdere ontwikkeling van WZU Veluwe in de weg staan”, schrijft de Raad in een verklaring. De Raad geeft aan recht te willen doen aan de medewerkers als daadwerkelijke uitvoerders van de waardevolle zorg voor de kwetsbare ouderen die aan hen toevertrouwd zijn. “Dat doen we door een stap opzij te doen en ruimte te maken voor een nieuwe toekomst.”

Vertrouwen in nieuwe koers
WZU Veluwe krijgt het volste vertrouwen van de aftredende toezichthouders voor de reeds ingezette koers: “Wij zien dat de stappen die WZU Veluwe samen met leidinggevenden, directie en bestuurder aan het zetten is de juiste zijn. We zien ook dat herstel nodig en gewenst is en hebben alle vertrouwen in de nieuwe koers en in de weg van openheid en transparantie. We hopen en bidden dat wij door ruimte te maken recht doen aan jullie en dat dit helpend is op de ingeslagen weg naar een nieuwe toekomst voor WZU Veluwe.”

Interim-voorzitter
WZU Veluwe benoemt op korte termijn een interim-voorzitter Raad van Toezicht. De tijdelijke interim-voorzitter krijgt de opdracht een nieuwe Raad van Toezicht te vormen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese