Veel belangstelling voor informatiebijeenkomsten nieuwbouw Mariposa 

Op maandag 16 januari gaven waarnemend locatiemanager Petra Meijers en manager Bedrijfsvoering Egbert van der Steege, tijdens twee goed bezochte informatiebijeenkomsten, een toelichting op de nieuwbouwplannen van Mariposa. Daarnaast maakte bestuurder José Geertsema dankbaar gebruik van beide momenten om kennis te maken met de aanwezigen.

Eerste schetsen
De eerste schetsen en plannen werden positief ontvangen door de contactpersonen en de medewerkers. Waar men ook heel enthousiast van werd, waren de voorbeeldverhalen rondom dagelijkse bezigheden van kleinschalig wonen in Het Nieuwe Feithenhof. In de nieuwbouw gaat men ook werken met woongroepen met een gezamenlijke huiskamer waar met een vast team van medewerkers en vrijwilligers een huishouden wordt gevormd.

Zorgzwaarte 
Ook werd er dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van (kritische) vragen. Verder gaven met name de contactpersonen aan dat de nieuwe locatie wel erg ver van het centrum vandaan is. Gezien de verwachte zorgzwaarte en de zeer beperkte mobiliteit van de toekomstige cliënten ziet WZU Veluwe dit zelf niet als een groot probleem. Hoeveel cliënten kunnen en willen straks nog naar het winkelcentrum?

Zorg voor de toekomst  
Woonzorgcentrum Mariposa telt straks vijf kleinschalige woongroepen. Twee woongroepen met in totaal 24 zorgstudio’s zijn beschikbaar voor cliënten met een somatische zorgvraag. In de overige drie woongroepen met in totaal 36 zorgstudio’s komen cliënten te wonen met psychische problemen. Alle studio’s worden modern en royaal van opzet.

Planning  
Dit was de tweede informatiebijeenkomst. De bijeenkomsten vormden het begin van een verbouwtraject waarbij de start van de bouw in de tweede/derde helft van 2023 is gepland.

Nauw overleg 
De verdere bouwontwikkeling zal in nauw overleg met medewerkers, bewoners, cliëntenraad, contactpersonen, architect en gemeente plaatsvinden. Doelstelling daarbij is dat iedereen goed betrokken wordt zodat er straks sprake is van een breed gedragen nieuwbouwplan.

Presentatie
Klik hier voor de presentatie met daarin de schetsen en de plannen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese