Verpleeghuiszorg in beeld na noodkreet over beschermingsmiddelen, maar situatie blijft zorgelijk

De noodkreet van WZU Veluwe over het grote tekort aan beschermingsmiddelen in de ouderenzorg heeft effect gehad. De verpleeghuiszorg is in de strijd tegen het coronavirus volop in beeld. Toch blijven er zorgen over de situatie, zowel voor cliënten als medewerkers.

‘Toezeggingen voor mondmaskers, toezeggingen dat ook het zorgpersoneel in de VVT getest kan worden en nu weer toezeggingen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. De waarheid is een enorm gebrek aan beschermingsmiddelen en een enorme bureaucratie om zorgmedewerkers te testen!’ Met deze boodschap luidde bestuurder Wim Martens op 8 april de noodklok over de situatie bij WZU Veluwe.

Beweging
De roep om meer aandacht voor de situatie in de verpleeghuizen en thuiszorg klinkt sindsdien overal. Collega-organisaties geven aan het gevoel te hebben ‘achteraan de rij’ te staan, brancheorganisatie Actiz spreekt van een ‘onacceptabele situatie’ en een verontruste Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan het kabinet.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kondigde vorige week een nieuwe verdeelsleutel aan van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wim Martens: “Ik ben blij dat ons signaal is opgepakt en dat we de boel in beweging hebben kunnen brengen.”

Zorgen nog niet opgelost
Ondanks de media-aandacht en toezeggingen van de overheid blijft de situatie zorgelijk. “Weliswaar komen er meer beschermingsmiddelen beschikbaar, maar het blijft sprokkelen om de voorraden op peil te houden. De GGD heeft toegezegd paraat te staan voor het testen van personeel, maar ook dit  is slechts mondjesmaat haalbaar. Daarnaast willen we graag meer cliënten kunnen testen, ook daar is meer hulp gewenst.”

Zwaar belast
De zorgen voor de toekomst zijn zo mogelijk nog groter. “Ik houd mijn hart vast voor de situatie die ontstaat als we straks het coronavirus er onder hebben. Medewerkers zijn zwaar belast, raken oververmoeid, maar willen hun collega’s niet in de steek laten. De vrees bestaat dat er straks velen omvallen.”

Hoop
Kleine lichtpuntjes zijn er gelukkig ook. In de thuiszorg is op dit moment nagenoeg geen sprake van besmettingen met het virus. De zorg thuis gaat dan ook gewoon door, volgens de richtlijnen van het RIVM. “We zien bovendien op onze locaties dat er cliënten met verschijnselen van corona zijn die weer opknappen. Dat is een signaal dat ons allen hoop geeft.”

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese