Woonzorglocaties voorzichtig weer open voor bezoek

Het kabinet heeft in de persconferentie van 19 mei bekend gemaakt dat de bezoekregeling van verpleeghuislocaties waar geen corona is, mag worden uitgebreid. Dat betekent dat WZU Veluwe op een aantal woonzorglocaties voorzichtig weer bezoek kan ontvangen. Hiervoor zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld die uitgewerkt zijn in een handreiking. Deze handreiking is hier te downloaden. WZU Veluwe houdt zich aan deze uitgangspunten.

Gezondheid en veiligheid van iedereen voorop!
We zijn erg blij dat cliënten die bij ons wonen weer bezoek mogen ontvangen! Toch vinden we het ook spannend. Een goede balans tussen enerzijds versoepeling en anderzijds de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen is hierbij van groot belang. Vandaar dat we alles op alles zetten om de voorzorgsmaatregelen goed uit te werken, zodat we binnenkort de eerste bezoekers kunnen ontvangen. Voor elke locatie hebben we een zogenoemd ‘bezoekplan’ uitgewerkt, passend bij de eerste fase. Op basis van deze plannen verwachten we dit weekend de eerste bezoekers op een verantwoorde manier te mogen verwelkomen.

Fasering versoepeling bezoekregeling
Voor de locaties waar geen corona is, mag er binnenkort per cliënt één vaste bezoeker, een uur per week langskomen. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. We vragen bezoekers om zich te houden aan de algemene hygiënemaatregelen. Het bezoek vindt plaats op anderhalve meter afstand, ook van zorgverleners en andere cliënten. De bezoeker moet vrij zijn van klachten die kunnen lijken op COVID-19. Bij aankomst zal de bezoeker voor de zekerheid nog gecheckt worden om het risico op verspreiding van corona zo veel mogelijk te beperken. Hierbij zal bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur gemeten worden en de bezoeker krijgt een mondkapje die gedragen moet worden tijdens het bezoek.

Volgende fase
We hopen dat, als het goed gaat, de overstap kan worden gemaakt naar de volgende fase. We hopen daarmee dat binnenkort alle cliënten op onze locaties weer voorzichtig bezoek mogen ontvangen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese