WZU Veluwe bouwt voor de toekomst, ook in ’t Harde

WZU Veluwe is voornemens een nieuw verpleeghuis te bouwen in de nieuwe wijk De Hokseberg in ’t Harde. Het huidige woonzorgcentrum Mariposa is een transparant gebouw met een mooi atrium, maar dit heeft ook zijn nadelen. De toenemende zorgvraag van onze cliënten vereist een andere opzet van het verpleeghuis. Zo is er behoefte aan grotere appartementen, meer huiskamers en meer behandelruimten. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn en dat een verbouwing niet het gewenste resultaat oplevert. Ook is de toevoeging van moderne woonzorgtechnologie kostbaar gezien de bouwkundige structuur van het pand. Daarom is besloten de mogelijkheden te onderzoeken elders in ’t Harde een nieuw verpleeghuis te realiseren.

Nieuwe locatie in De Hokseberg
Op basis van verkennende gesprekken met ontwikkelaar Prins Bouw blijkt het mogelijk in de nieuwe woonwijk De Hokseberg een nieuw verpleeghuis te realiseren. Deze week bespreekt het college van burgemeester en wethouders van Elburg de plannen voor de nieuwe wijk en wordt met de wijziging van het bestemmingsplan een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de wijk. Het nieuwe verpleeghuis maakt integraal onderdeel uit van de planontwikkeling.

Kleinschalig wonen
WZU Veluwe werkt de plannen nu verder uit. Het nieuwe verpleeghuis zal bestaan uit vijf kleinschalige woonvormen met in totaal 60 appartementen voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. Een kleinschalige woonvorm telt 12 appartementen, een grote huiskamer met keuken en ondersteunende en facilitaire ruimten om geheel zelfstandig te kunnen functioneren. Daarnaast krijgt het complex kantoren en behandelruimten voor de eigen (para-)medische dienst. Met een passend woon- en behandelconcept in combinatie met woonzorgtechnologie krijgt ’t Harde een toekomstgericht verpleeghuis. Afhankelijk van de proceduretijd gaat WZU Veluwe ervanuit dat het nieuwe verpleeghuis in 2023 in gebruik kan worden genomen.

Projectteam
De plannen worden uitgewerkt onder leiding van de manager Bedrijfsvoering van WZU Veluwe. Een multidisciplinair projectteam met de locatiemanager, collega’s van het bedrijfsbureau, vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de cliëntenraad en het externe bouwmanagement gaat hiermee aan de slag. Daarnaast zet WZU Veluwe expertgroepen in, waarin medewerkers hun praktische kennis inbrengen. De eerste stap is het uitwerken van het programma van eisen dat de basis gaat vormen voor het nieuwe verpleeghuis.

Zorg in huidige Mariposa
Eigenaar van het huidige Mariposa en de naast het gebouw gelegen aanleunwoningen is Habion. Habion wil het gebouw, nadat het nieuwe verpleeghuis in gebruik is genomen, herontwikkelen tot een appartementencomplex voor ouderen met een (toekomstige) zorgvraag. WZU Veluwe zal aan deze zorgvraag invulling geven op basis van thuiszorg-dienstverlening.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese