WZU Veluwe bouwt voor de toekomst

NUNSPEET – Inmiddels is er aan de Secretaris Boerhoutweg gestart met de sloop van het voormalige gebouw van woonzorglocatie De Bunterhoek van WZU Veluwe.

Sloop oude gebouw
Na de verhuizing naar de nieuwbouw van De Bunterhoek heeft het gebouw tijdelijk gefungeerd als revalidatie- en herstelunit voor coronapatiënten van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Daarna is het pand ontruimd en werden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het saneren van het aanwezige asbest. Nu de asbestsanering is afgerond, wordt het gebouw echt gesloopt en langzaam maar zeker verdwijnen uit het straatbeeld. Naar verwachting zal het slopen van het oude gebouw tot eind juni 2021 duren.

Fase II van De Bunterhoek
‘Na de sloopperiode starten we met het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van fase II van De Bunterhoek’, aldus manager Vastgoed Egbert van der Steege. Deze fase omvat de bouw van twee kleinschalige woonvormen voor cliënten met een psychogeriatrische- en/of een somatische zorgvraag. ‘Twee woonvormen met een woongroep die zoveel mogelijk op thuis lijkt. De zorg is vooral gericht op begeleiding en verzorging. De dagindeling wordt bepaald aan de hand van behoeften en gewoonten van de cliënten. Er wordt structuur en veiligheid geboden en samen met andere cliënten houden zij een huishouden draaiende.’

Planning
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor fase II verstrekt en wordt er toegewerkt aan de afronding van de aanbesteding. ‘We verwachten na de vakantieperiode te starten met de bouw. Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw van fase II ongeveer een jaar duren.’ Na de afronding van fase II zal direct gestart worden met de aanleg van een parkeerterrein langs de Elburgerweg. ‘We verwachten eind 2022 het project succesvol af te kunnen sluiten.’

Overlast
De sloop van het gebouw kan helaas niet uitgevoerd worden zonder geluid, stof of trillingen te veroorzaken. Dit zal vanzelfsprekend voor de cliënten van De Bunterhoek en de bewoners in de directe omgeving niet altijd prettig zijn. Er zal in ieder geval alles aan gedaan worden om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese