Hoe worden we nu en in de toekomst ouder op de Noord-Veluwe?

Kwalitatief goede en betaalbare zorg voor alle kwetsbare en ouder wordende burgers op de Noord-Veluwe, daar draagt WZU Veluwe graag aan bij. Omdat we alleen samen de uitdagingen van de toekomst aan kunnen gaan, is WZU Veluwe kernpartner in een gezamenlijk initiatief van 12 organisaties die een verbindende regiovisie willen ontwikkelen die gaat over hoe we nu en in de toekomst ‘ouder worden op de Noord-veluwe’. Dit zijn het Zorgkantoor, huisartsencoöperaties en organisaties die thuiszorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg bieden. WZU Veluwe is bij dit initiatief betrokken als VVT- en Thuiszorginstelling.

Geef uw mening!
De regiovisie wordt richtinggevend voor de wijze waarop organisaties zowel individueel als gezamenlijk invulling geven aan hun activiteiten. Die visie ontwikkelen we graag samen met de lokale gemeenschap, want we moeten over onze organisatiegrenzen heen kijken en gebruikmaken van de kracht van deze lokale gemeenschap.

Dus, bent u tussen de 50 en 70 jaar oud en woonachtig op de Noord-Veluwe? En ontvangt u of een naaste ouderenzorg, of geeft u die aan een naaste of oudere? Dan horen wij graag uw mening via deze enquête. Invullen hiervan neemt 5 tot 10 minuten in beslag. De antwoorden zijn niet naar een persoon te herleiden en worden alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en om samen met andere zorgorganisaties op de Noord-Veluwe een visie te ontwikkelen op ‘Ouder worden op de Noord-Veluwe in 2032’. Wij danken u voor uw medewerking!

Eerste verkenning
In een gezamenlijk startdocument deelt het netwerk haar eerste verkenning: hoe kijken de ouderen naar ‘ouder worden op de Noord-Veluwe’ en op welke belangrijke ontwikkelingen moet zij zien in te spelen?

Bestemming nog onbekend
We gaan op reis en weten nog niet waar deze tocht eindigt. Wel zien wij een eerder opgestelde regiovisie van een regionale samenwerking tussen VVT-instellingen in de provincie Utrecht als een mooi voorbeeld.

Het is bijna zover! Vanaf morgen, dinsdag 21 juni, tot en met donderdag 23 juni vindt het evenement Samen Geloven plaats in ’t Huiken, in Elburg.

Een spetterend programma
Speciaal voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers wordt er een spetterend programma in het teken van geloof, hoop en liefde aangeboden: zij mogen genieten van een voorstelling van een zandkunstenaar, die onder andere het verhaal van ‘de verloren zoon’ zal uitbeelden. In dit verhaal komen geloof, hoop en liefde prachtig naar voren. Daarnaast worden er gezamenlijk voor de cliënten bekende liederen gezongen onder begeleiding van gerenommeerde musici en het WZU Veluwe Collegae-gelegenheidskoor en zullen cliënten zelf vertellen wat geloof, hoop en liefde voor hen betekenen.

Bijdrage van de Dirk Gaasbeek Stichting
WZU Veluwe kan dit evenement organiseren dankzij een gulle bijdrage van €3300,- van de Dirk Gaasbeek Stichting. Deze stichting zet ter herinnering aan de in 2018 overleden Dirk Gaasbeek, specialist Ouderengeneeskunde bij Zorgcentrum De Betuwe en bij WZU Veluwe, muziek in om het leven van mensen met een hersenaandoening te verbeteren. Zij verbindt sponsoren en verpleeghuizen om mooie muziekprojecten in de ouderenzorg, zoals Samen Geloven, te realiseren. Daar zijn wij de stichting zeer dankbaar voor!

WZU Veluwe gaat in opdracht van de gemeente Epe en haar buurtpunten onderzoek doen naar de wensen en behoeften rondom dagbesteding, onder inwoners van gemeente Epe met een vorm van dementie. Zo kunnen leemtes tussen het huidige aanbod en deze wensen en behoeften worden vastgesteld.

WZU Veluwe en de gemeente Epe en buurtpunten willen graag faciliteren in zinvolle dagactiviteiten die goed aansluiten bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten en bij de sociale- en gezondheidssituatie van de doelgroep. Daarom doet WZU Veluwe in opdracht van de gemeente Epe en buurtpunten onderzoek naar de wensen en behoeften rondom dagbesteding, onder inwoners van gemeente Epe met een vorm van dementie. Deze wensen en behoeften worden naast het huidige aanbod gelegd om leemtes vast te stellen. Vervolgens zal worden bekeken welke nieuwe ontwikkelingen in het aanbod gerealiseerd kunnen worden.

Het SPANkracht-pakket
Het onderzoek wordt uitgevoerd door welzijnsmedewerkers van WZU Veluwe. Zij maken daarbij gebruik van het SPANkracht-pakket. Dit pakket is een praktisch hulpmiddel, ontwikkeld door UKON in samenwerking met Alzheimer Nederland, voor thuiswonende mensen met dementie, om samen met hun naaste en/of een zorgprofessional tot een zinvolle dagbesteding te komen.

Deelnemers gezocht
WZU Veluwe en de gemeente Epe en haar buurtpunten zijn nog opzoek naar deelnemers voor het onderzoek. Deelnemers kunnen helpen leemtes tussen vraag naar en aanbod van dagbesteding voor inwoners van Epe met een vorm van dementie en hun naasten vast te stellen. Bij deelname komen medewerkers bij de deelnemer thuis of spreken met de deelnemer af op een buurtpuntlocatie.

Om deel te nemen aan het onderzoek of om meer informatie te verkrijgen hierover, kan men contact opnemen via onderzoek@wzuveluwe.nl of via +31 (0)6 57 82 57 76.

Tweeëndertig organisaties in de regio Oost-Veluwe ondertekenen samenwerkingsconvenant

Op woensdag 8 juni ondertekenden de Netwerken Palliatieve Zorg en Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is de intentie om via samenwerking tot betere resultaten te komen formeel bekrachtigd. Met de ondertekening bevestigen de leden van de beide netwerken – in totaal 32 organisaties in de regio Oost-Veluwe – dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor optimale kwaliteit van leven op het gebied van welzijn, wonen en zorg. En dat ze helpen om dit te realiseren voor alle kwetsbare ouderen, mensen met dementie en mensen in de palliatieve fase van een ziekte in Oost-Veluwe.

Zorg op maat
Betrokken organisaties in beide netwerken vinden het belangrijk om zorg op maat te bieden. Dit betekent dat hulp en zorg zoveel mogelijk wordt afgestemd op wensen en behoeften van de patiënt en ook op die van hun naasten. Aan het lidmaatschap van de netwerken is een inspanningsverplichting verbonden zodat de netwerkgedachte goed tot zijn recht komt. Voorzitter van het bestuur van de netwerken en bestuurder bij KleinGeluk Bert Blaauw: ‘De netwerken bieden concrete projecten die bijdragen aan kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in onze regio. Een patiënt zei bijvoorbeeld over het regionaal ontwikkelde transmurale zorgpad palliatieve zorg: ‘Misschien is in het leven van de zieke de balans tussen gezond zijn en het ziek zijn te veel op het ziekzijn gericht. In het zorgpad is er ook aandacht voor de andere kant. Wat hebt u om nodig om de resterende tijd nog zo zinvol mogelijk te laten zijn?’. De leden zijn ervan overtuigd dat zij gezamenlijk meer kunnen bereiken: bundeling van expertise, van elkaar leren, elkaar inspireren en gezamenlijk concrete projecten uitvoeren. Deze overtuiging hebben zij onderstreept met de ondertekening van het convenant.’

Samenwerkingsverband
De Netwerken Palliatieve Zorg en Dementie/Geriatrie in Oost-Veluwe vormen een samenwerkingsverband van zorgaanbieders en hulpverleners die betrokken zijn bij de palliatieve zorg, kwetsbare ouderen en mensen met dementie in de regio. Het werkgebied omvat de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde, Hattem, Brummen en een deel van Voorst.

Deelnemende organisaties
Atlant, Alzheimer Nederland afd. Oost Veluwe, Blinkers, Buurtzorg, De Kap, Gelre Ziekenhuizen, GGD Noord- en Oost Gelderland, GGNet, Hanzeheerd, ’s Heeren Loo, Home Instead Thuisservice, Hospice Apeldoorn, Hospice Casa Vera, Hospice Hattem, HOOG, de Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland, Iriszorg, KleinGeluk, Nusantara, PalliaPlus, PGVZ, Riwis, Stichting NAbij, Stimenz, SU International, Talma Borgh, Thuiszorg Beers, Vérian, Viattence, WZU Veluwe, Zorggroep Apeldoorn (inclusief hospice de Spreng) en Zozijn.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland wil daarom graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Dit landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

De zorg verbeteren
De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg worden gedeeld met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren. Het is dit jaar voor het eerst dat mensen met dementie zelf ook kunnen meedoen aan de Dementiemonitor.

Voor wie?
De vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een zorginstelling. Ook is er een aparte vragenlijst voor mensen met dementie. Helpt u mee?

Vragenlijst
Klik hier voor de online vragenlijsten. Heeft u geen internet? Vraag dan om een schriftelijke vragenlijst via telefoonnummer (033) 303 25 02. Deze kunt u kosteloos terugsturen.

Vragen
Heeft u nog andere vragen? Of wilt u meer informatie over de begeleiding en ondersteuning die de casemanagers van WZU Veluwe kunnen bieden? Klik dan hier voor meer informatie of neem contact met ons op:

Gerda van der Beek
Regio Epe-Wapenveld-Hattem
g.vanderbeek@wzuveluwe.nl
06-12 87 74 87
Harmke Bakker
Regio Nunspeet-’t Harde-Elburg
h.bakker@wzuveluwe.nl
06-12 30 19 35

‘Wie verdriet toelaat en alle ongehuilde tranen huilt, kan zijn wonden werkelijk laten genezen. Hoop zal verdriet begeleiden, zodat de moedeloosheid niet meer aan de macht is.’

Corona heeft grote emotionele gevolgen gehad voor onze medewerkers, vrijwilligers en de cliënten.  Ineke Crans, beeldhouwster in Wapenveld, heeft het beeld TROOST aangeboden aan onze woonzorglocatie Rehoboth. Het beeld symboliseert hoe onze medewerkers, vrijwilligers en de cliënten steun hebben gevonden bij elkaar. We hebben elkaar vastgehouden tijdens deze moeilijke periode en we blijven elkaar vasthouden om elkaar kracht te bieden. Net zoals verdriet en hoop dat symbolisch doen in het verhaal van verdriet en hoop, dat pastoraal medewerker Erik van Loo voordroeg tijdens de onthulling van het beeld, op donderdagmiddag 14 april 2022.

Het was een mooie, zonnige dag, met een grote opkomst. Aanwezig waren een aantal bewoners van onze woonzorglocatie, een aantal medewerkers, beeldhouwster Ineke Crans met dierbaren, directeur van het Zorgbedrijf, Dick Sein en bestuurder van WZU Veluwe, Wim Martens.

Het beeld is ingewijd met een prachtige krans, gelegd door een bewoonster van Rehoboth.

 

Onze werkomgeving verandert voortdurend en dat vraagt van onze medewerkers dat ze snel nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. Daarom implementeert opleidingsadviseur Elseline Timmer samen met een groep medewerkers een nieuw leerplatform. Deze samenwerking met medewerkers is belangrijk, omdat het nieuwe leerplatform helemaal moet passen bij de verschillende leerbehoeften en concrete vereisten van onze medewerkers.

Met het nieuwe leerplatform worden alle leeractiviteiten samengebracht in één persoonlijk en overzichtelijk leerplatform voor al onze medewerkers. Bijzonder daarbij, is dat er interactie mogelijk is, waardoor je met en van elkaar leert. Ook kunnen we met dit nieuwe platform flexibele leerpaden aanbieden. Zo bieden wij hen de kans om zich echt verder te kunnen ontwikkelen en houden wij hun specialistische en deskundige gehalte op een hoog niveau.

Na een grondige voorbereiding hebben Wim Martens namens WZU Veluwe en Hans Veeger namens Defacto, op maandag 4 april 2022 de overeenkomst voor het nieuwe leerplatform getekend. Per 1 juli 2022 zullen we gaan werken met het nieuwe platform. Een mooie ontwikkeling!

 

NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zette op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigde iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen. Zo ook bij de woonzorglocaties van WZU Veluwe.

Daar staken we beide dagen met elkaar de handen uit de mouwen en organiseerden we diverse ludieke en creatieve activiteiten. Terrassen werden opgefleurd met nieuwe planten en mooie plantenbakken. Verder was er een heuse rolstoel- en rollatorwasstraat, een fijne fotospeurtocht, een muzikale bingo en kon er genoten worden van een high tea of een heerlijke lunch.

Bekijk hier een video-impressie: https://youtu.be/G5RkgDrj2dI

Dagbesteding Eigen Stijl in Epe opent de deuren. Eigen Stijl is een plek waar u uw passie kunt blijven volgen. In een huiselijke sfeer is er ruimte om elkaar te ontmoeten en om uw talenten in te blijven zetten. Zowel binnen als buiten.

De naam Eigen Stijl staat voor een dagbeleving die aansluit bij uw eigen interesses en stijl. Eigen staat voor ‘aan onszelf toebehoren’ en Stijl staat voor de ‘vorm’ die bij u persoonlijk past. Bij deze vorm van dagbeleving sluiten we aan bij het gevoel van thuis. We hechten bij Eigen Stijl veel waarde aan eigen regie, actief bezig zijn en plezier hebben.

Welkom
U bent van harte welkom op maandag en woensdag van 09.30 tot 16.30 uur. Wij ontvangen u graag in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. Voor deelname heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. Heeft u nog geen indicatie? Ook dan bent u van harte welkom. Wij helpen u graag bij het aanvragen.

Meer informatie
Bent u enthousiast? Of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met het cliëntservicepunt van WZU Veluwe via telefoonnummer (0578) 76 37 08.

De belevingstuin van Het Nieuwe Feithenhof in Elburg werd mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren. We willen hen graag via deze weg heel hartelijk bedanken!

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.