Actiedag in Rehoboth brengt maar liefst €1.600,- op!

Op 23 februari was er in Rehoboth in Wapenveld een actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit was een groot succes, er werd maar liefst €1.600,- opgehaald!

Idee van mevrouw Bosman

Het idee kwam van één van de bewoners, mevrouw Bosman. Al snel werd er een programma in elkaar gedraaid voor een speciale actiedag in woonzorglocatie Rehoboth. Uiteraard was mevrouw zelf ook van de partij.

Markt

Tijdens deze dag hebben we verschillende lekkernijen verkocht, die zijn gemaakt door medewerkers. Ook verkochten we nieuwe en tweedehands spulletjes, die we in vier dagen tijd hebben verzameld onder de medewerkers. In de middag kon iedereen tegen betaling schoenen, koper of een rollator laten oppoetsen.

De opkomst was geweldig en de opbrengst was meer dan verwacht. We zijn ontzettend blij en trots dat we een bedrag van maar liefst € 1.600,- kunnen overmaken aan Giro555.

Alle deelnemers en kopers, bedankt!

Al 40 jaar werkt Janny van Schoonhoven bij thuiszorgteam Epe van WZU Veluwe. Vanwege dit jubileum zetten werkgever en collega’s haar woensdag 1 februari in het zonnetje. ‘Jij hebt een hart dat klopt voor het stukje weldoen.’

Op 1 februari 1983 begon Janny op 21-jarige leeftijd als zorgmedewerker bij woonzorglocatie De Boskamp in Epe. ‘Zonder diploma’s, dat kon toen nog’, vertelde ze tijdens haar jubileumfeestje. Haar diploma’s haalde ze later. Naast Verzorgende was Janny 13 jaar lang afdelingshoofd. Dat vond ze wel eens lastig. ‘Ik moest boven de medewerkers staan, maar ik was meer een van hen. Ik ben niet zo streng, maar we hadden de zaken goed voor elkaar, dus dat hoefde ook niet.’

Talenten
Na 25 jaar maakte ze de overstap naar Thuiszorg Epe, waar ze nog altijd werkt. ‘De waardering en het kunnen helpen van cliënten’, vindt ik het mooiste van het werk. Daarbij stimuleert ze de cliënten om gebruik te blijven maken van ontvangen talenten en mogelijkheden.

Verbinding
Collega’s brachten tijdens het feestje cadeaus mee voor de jubilaris. Van manager Thuiszorg Rieke van de Wetering kreeg ze een mooie bos bloemen en waardebonnen. Ook staat er nog een etentje met collega’s gepland. Oog hebben voor iedereen is belangrijk, stelde Rieke van de Wetering in haar toespraak aan Janny. ‘Dat zie ik terug in de manier waarop jij over cliënten spreekt en hoe jij de verbinding zoekt. Jij hebt een hart dat klopt voor het stukje weldoen en het leveren van kwaliteit van zorg. Dat zijn mooie eigenschappen.’

Plezier
Nu ze wat ouder wordt, merkt Janny dat het verlenen van zorg steeds zwaarder wordt. Toch is ze nog niet van plan om te stoppen met werken. ‘Ik werk hier nog steeds met veel plezier.’

Op maandag 16 januari gaven waarnemend locatiemanager Petra Meijers en manager Bedrijfsvoering Egbert van der Steege, tijdens twee goed bezochte informatiebijeenkomsten, een toelichting op de nieuwbouwplannen van Mariposa. Daarnaast maakte bestuurder José Geertsema dankbaar gebruik van beide momenten om kennis te maken met de aanwezigen.

Eerste schetsen
De eerste schetsen en plannen werden positief ontvangen door de contactpersonen en de medewerkers. Waar men ook heel enthousiast van werd, waren de voorbeeldverhalen rondom dagelijkse bezigheden van kleinschalig wonen in Het Nieuwe Feithenhof. In de nieuwbouw gaat men ook werken met woongroepen met een gezamenlijke huiskamer waar met een vast team van medewerkers en vrijwilligers een huishouden wordt gevormd.

Zorgzwaarte 
Ook werd er dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van (kritische) vragen. Verder gaven met name de contactpersonen aan dat de nieuwe locatie wel erg ver van het centrum vandaan is. Gezien de verwachte zorgzwaarte en de zeer beperkte mobiliteit van de toekomstige cliënten ziet WZU Veluwe dit zelf niet als een groot probleem. Hoeveel cliënten kunnen en willen straks nog naar het winkelcentrum?

Zorg voor de toekomst  
Woonzorgcentrum Mariposa telt straks vijf kleinschalige woongroepen. Twee woongroepen met in totaal 24 zorgstudio’s zijn beschikbaar voor cliënten met een somatische zorgvraag. In de overige drie woongroepen met in totaal 36 zorgstudio’s komen cliënten te wonen met psychische problemen. Alle studio’s worden modern en royaal van opzet.

Planning  
Dit was de tweede informatiebijeenkomst. De bijeenkomsten vormden het begin van een verbouwtraject waarbij de start van de bouw in de tweede/derde helft van 2023 is gepland.

Nauw overleg 
De verdere bouwontwikkeling zal in nauw overleg met medewerkers, bewoners, cliëntenraad, contactpersonen, architect en gemeente plaatsvinden. Doelstelling daarbij is dat iedereen goed betrokken wordt zodat er straks sprake is van een breed gedragen nieuwbouwplan.

Presentatie
Klik hier voor de presentatie met daarin de schetsen en de plannen.

In het kader van ‘De Maand van de 1000 Voorbeelden’, een landelijk initiatief waarbij inclusie op de arbeidsmarkt wordt gevierd, bracht wethouder Maarten Heere een bezoek aan woonzorglocatie De Klaarbeek van Viattence in Epe. Bij Viattence en WZU Veluwe zijn namelijk meerdere medewerkers werkzaam die met ondersteuning van Werkleerbedrijf Lucrato aan de slag gaan.

Een waardevolle en grenzeloze samenwerking
Werkleerbedrijf Lucrato werkt nauw samen met Viattence en WZU Veluwe. Meerderewerkzoekenden uit de regio zijn succesvol begeleid naar betaalde functies, zoals woonassistent of huishoudelijke hulp. Alle kandidaten starten bij de was- en strijkservice van welzijnsorganisatie KoppelSwoe. Daarna volgen ze drie maanden de basisopleiding Zorg onder leiding van een docent van Aventus. Twee kandidaten zijn inmiddels doorgestroomd naar Viattence en WZU Veluwe.

Op De Klaarbeek, woonzorglocatie van Viattence, werken zij in de was- en strijkservice. Zowel bij Viattence als WZU Veluwe hebben kandidaten een vervolgstap gezet in de BBL-route. De kandidaten worden op de werkplek goed ondersteund door begeleiders van het werkleerbedrijf en de zorgorganisatie. In december start de tweede groep kandidaten met de werkleerlijn.

Een kijkje in de keuken
Onder andere Anneke van Keulen (regiomanager in Epe bij Viattence), Jos Otter (manager Mens, Organisatie & Kwaliteit bij Viattence) Marianne Hogendoorn (manager HRM bij WZU Veluwe) en Elseline Timmer (kwartiermaker Leren en Ontwikkelen voor de Noord-Veluwe Academie) verwelkomden Maarten Heere, wethouder van de gemeente Epe. Aan hen de eer om de wethoudereen kijkje in de spreekwoordelijke keuken te geven en meer te vertellen over deze mooie samenwerking.

Met plezier aan het werk!
En uiteraard kon leercoach Maureen de Bats niet ontbreken. Want wie kan er nu beter vertellen over het succes en de ervaringen van deze samenwerking dan een collega die daadwerkelijk de kandidaten begeleidt?

Dat dit met recht één van de 1000 mooie voorbeelden genoemd mag worden, blijkt uit het enthousiasme van leercoach Maureen: “Kandidaten zijn blij met deze mogelijkheid en komen met plezier naar hun werk. Ze willen graag leren en draaien als vanzelf mee in het team. Voor cliënten is dat ook prettig.”

Logoloos samenwerken ten behoeve van een inclusieve samenleving
Wethouder Maarten Heere is enthousiast over initiatieven waarbij medewerkers extra ondersteuning geboden krijgen bij het vinden van betaald werk, zo ook over deze samenwerking. Dit enthousiasme komt niet uit de lucht vallen. Zo neemt hij ook zitting in het bestuur van Lucrato. Hij vertelt: “Het succes van deze werkleerlijn bevestigt het belang van een naadloze samenwerking tussen zorg, onderwijs en Lucrato. Kijk breder dan je eigen organisatie. Want samen maken we de vijver groter in deze krappe arbeidsmarkt.”

Jos Otter onderstreept dat belang: “Het is belangrijker dan ooit om te kijken naar ieder uniek persoon met zijn of haar eigen talenten en ontwikkelbehoeften. Uitdaging daarbij is om hierin ‘logoloos’ met elkaar samen te werken. Samen de handen ineenslaan om de juiste match te maken tussen de juiste werknemer en werkgever. Dààr gaat het om!”

“En wij hebben er weer een waardevolle collega bij! Win-win dus”, lacht Marianne Hogendoorn, manager HRM bij WZU Veluwe. Ze vervolgt: “Voor onze cliënten is het prettig om bij de zorg enondersteuning een medewerker uit de regio te treffen. Dat voelt vertrouwd. Andersom werkt dat net zo: hoe fijn is het als je in je eigen omgeving met goede begeleiding weer aan de slag kunt op een plek die vertrouwd voelt? Juist die wisselwerking maakt deze samenwerking zo waardevol.”

“Daarom zijn we ook zo enthousiast over de Noord-Veluwe Academie”, vult Elseline Timmer, kwartiermaker Leren en Ontwikkelen aan. “Daarin bieden we mensen die zich willen ontwikkelen in de ouderenzorg de gelegenheid om dat via een gepersonaliseerde praktijkleerroute te doen. De werkleerlijn van Lucrato sluit daar mooi op aan.”

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Elburg kwam dinsdagmiddag 22 november langs voor een bedrijfsbezoek in woonzorglocatie Mariposa. Er werd gesproken over de kansen en moeilijkheden in de zorg, ontwikkelingen voor de toekomst en de nieuwbouw.

In gesprek
Het college van burgemeester en wethouders nam zelf het initiatief de collegevergadering te combineren met een bedrijfsbezoek. Om die reden heeft het college in de ochtend vergadert in de ‘Oude Vlindertuin’ en na de lunch was het tijd voor een gesprek over de gevolgen van corona voor bewoners en medewerkers, de ontwikkelingen bij Mariposa en in de VVT-sector in het algemeen en over de aanstaande nieuwbouw in de nieuwe wijk De Hokseberg.

Aanwezig
Bij het gesprek waren namens de gemeente burgemeester Jan Nathan Rozendaal , de wethouders Henk Wessel, Willem Krooneman, Bertus Jeensma, Lyda Sneevliet-Radstaak en gemeentesecretaris Alerieke van der Maat-Bosma aanwezig. WZU Veluwe werd vertegenwoordigd door José Geertsema (bestuurder), Petra Meijers (locatiemanager Mariposa & Het Nieuwe Feithenhof), Egbert van der Steege (manager Bedrijfsvoering) en Chris van Os (voorzitter CPR ’t Harde) aanwezig.

Ontmoeten
Het was een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De werkzaamheden aan het tweede gebouw van woonzorglocatie De Bunterhoek zijn klaar. Vrijdag 30 september werd het gebouw officieel opgeleverd en overgedragen. Vandaag, 1 november, betrokken de eerste bewoners het nieuwe gebouw.

Een nieuw (t)huis
De bewoners en medewerkers van afdeling De Hoge Veluwe nemen als eerste hun intrek in het nieuwe gebouw. Vanaf nu is dit afdeling Het Zandenbos. Een nieuw (t)huis met meer bewegingsruimte in de huiskamer en in de toekomst uitzicht op een mooie tuin.

Warm ontvangst
Rond 13.15 uur arriveren de bewoners, hun familieleden en medewerkers over de rode loper. In de hal verwelkomt locatiemanager Geertje Pannekoek de aanwezigen in hun nieuwe en prachtige woonomgeving: ‘Ik ben ontzettend trots op wat we samen in korte tijd hebben bereikt. Er is heel veel werk verzet door diverse mensen. Hartelijk dank daarvoor.’ Mevrouw Van Hattem – de Velde Harsenhorst (79 jaar) knipt samen met José Geertsema een lint door en opent daarmee het nieuwe gebouw. ‘Ik hoop dat we hier samen nog een tijdje met veel plezier mogen wonen’, zegt mevrouw.

De Tuinkamer
Bewoners en medewerkers van De Tuinkamer verhuizen dinsdag 15 november naar de bovenste verdieping van het nieuwe gebouw. Dit wordt afdeling De Eikenhof. Wanneer zij verhuisd zijn, wordt De Tuinkamer gesloopt om ruimte te maken voor voldoende parkeerplaatsen.

Leerafdeling
Een aantal bewoners en medewerkers van leerafdeling De Waterkant verhuist op dinsdag 8 november naar afdeling De Hoge Veluwe. Zij krijgen op de bovenste etage in het ‘hoofdgebouw’ een plek om elkaar te ontmoeten en ruimte voor gezamenlijke activiteiten, aangeboden door stagiaires van verschillende opleidingen.

Na de (interne) verhuizingen komt in De Bunterhoek ruimte vrij voor nieuwe bewoners die op de wachtlijst staan.

NUNSPEET – Woonzorglocatie De Bunterhoek in Nunspeet heeft er een extra gebouw bij. Hoofdaannemer Prins Bouw uit ’t Harde heeft vrijdag 30 september het gebouw opgeleverd en overgedragen aan de vertegenwoordigers van WZU Veluwe. Algemeen directeur Wim Prins van Prins Bouw, Marco Kuus, directievoerder Lengkeek architecten & ingenieurs en José Geertsema, bestuurder van WZU Veluwe ondertekenden het protocol van oplevering waardoor de formele overdracht een feit was. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van De Bunterhoek vierden het moment met koffie en gebak.

Ruim en comfortabel
De bouw van de tweede fase van De Bunterhoek is voorspoedig verlopen. Het nieuwste deel biedt huisvesting voor 26 cliënten, verdeeld over twee afdelingen met elk dertien appartementen. Elk appartement is ruim en voorzien van moderne technieken en hulpmiddelen. Op iedere afdeling is er een gezamenlijke huiskamer met keuken waar met een vast team van medewerkers en vrijwilligers een huishouden wordt gevormd. In het nieuwe en eigentijdse gebouw staat comfortabel wonen voorop, met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of juist terug te trekken. Rondom het gebouw wordt een beleeftuin ingericht.

Verhuizing
Met het nieuwe gebouw heeft WZU Veluwe extra ruimte om zorg en ondersteuning te bieden aan ouderen in Nunspeet. De komende weken staan in het teken van de verdere inrichting van het nieuwe gebouw. De eerste drie weken van november verhuist een aantal bewoners van het hoofdgebouw naar het nieuwe deel en komt er in De Bunterhoek ruimte vrij voor nieuwe cliënten die op de wachtlijst staan.

Collega’s gezocht
Zowel voor het nieuwe deel als het hoofdgebouw van De Bunterhoek is WZU Veluwe op zoek naar collega’s. Meer weten? Bekijk de vacatures op werkenbijwzuveluwe.nl.

Op 21, 22 en 23 juni organiseerden wij speciaal voor cliënten en medewerkers het evenement Samen Geloven, in ’t Huiken in Elburg.
En we zijn nog aan het nagenieten, want wat waren het drie mooie dagen, helemaal in het teken van het thema ‘geloof, hoop en liefde’.

We mochten genieten van een voorstelling van een zandkunstenaar, die onder andere het verhaal van de ‘verloren zoon’ heeft uitgebeeld. Een prachtig verhaal waarin het thema geloof, hoop en liefde naar voren kwamen. Ook hebben cliënten en medewerkers samen gezongen: liederen als ‘Ik zal er zijn’ en ‘Ere zij aan God, de Vader’ kwamen voorbij. Daarbij werden zij begeleid door organist Gerben Rorije en trompettisten Arjan en Edith Post. Veel dank aan hen voor hun optreden.

Ook veel dank aan de cliënten die tijdens het evenement hebben verteld wat geloof, hoop en liefde voor hen betekenen en aan de cliënten die hun creatieve talent in hebben gezet en prachtige kunstwerken voor het evenement hebben gemaakt. Dit was zeer inspirerend.

Tot slot gaat onze grote dank uit naar de Dirk Gaasbeek Stichting, van wie wij een gulle bijdrage mochten ontvangen van €3300,- De Dirk Gaasbeek Stichting verbindt sponsoren en verpleeghuizen om mooie muziekprojecten in de ouderenzorg, zoals Samen Geloven, te realiseren.

Bekijk hier het filmpje voor een impressie van het evenement. 

Kwalitatief goede en betaalbare zorg voor alle kwetsbare en ouder wordende burgers op de Noord-Veluwe, daar draagt WZU Veluwe graag aan bij. Omdat we alleen samen de uitdagingen van de toekomst aan kunnen gaan, is WZU Veluwe kernpartner in een gezamenlijk initiatief van 12 organisaties die een verbindende regiovisie willen ontwikkelen die gaat over hoe we nu en in de toekomst ‘ouder worden op de Noord-veluwe’. Dit zijn het Zorgkantoor, huisartsencoöperaties en organisaties die thuiszorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg bieden. WZU Veluwe is bij dit initiatief betrokken als VVT- en Thuiszorginstelling.

Geef uw mening!
De regiovisie wordt richtinggevend voor de wijze waarop organisaties zowel individueel als gezamenlijk invulling geven aan hun activiteiten. Die visie ontwikkelen we graag samen met de lokale gemeenschap, want we moeten over onze organisatiegrenzen heen kijken en gebruikmaken van de kracht van deze lokale gemeenschap.

Dus, bent u tussen de 50 en 70 jaar oud en woonachtig op de Noord-Veluwe? En ontvangt u of een naaste ouderenzorg, of geeft u die aan een naaste of oudere? Dan horen wij graag uw mening via deze enquête. Invullen hiervan neemt 5 tot 10 minuten in beslag. De antwoorden zijn niet naar een persoon te herleiden en worden alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en om samen met andere zorgorganisaties op de Noord-Veluwe een visie te ontwikkelen op ‘Ouder worden op de Noord-Veluwe in 2032’. Wij danken u voor uw medewerking!

Eerste verkenning
In een gezamenlijk startdocument deelt het netwerk haar eerste verkenning: hoe kijken de ouderen naar ‘ouder worden op de Noord-Veluwe’ en op welke belangrijke ontwikkelingen moet zij zien in te spelen?

Bestemming nog onbekend
We gaan op reis en weten nog niet waar deze tocht eindigt. Wel zien wij een eerder opgestelde regiovisie van een regionale samenwerking tussen VVT-instellingen in de provincie Utrecht als een mooi voorbeeld.

Het is bijna zover! Vanaf morgen, dinsdag 21 juni, tot en met donderdag 23 juni vindt het evenement Samen Geloven plaats in ’t Huiken, in Elburg.

Een spetterend programma
Speciaal voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers wordt er een spetterend programma in het teken van geloof, hoop en liefde aangeboden: zij mogen genieten van een voorstelling van een zandkunstenaar, die onder andere het verhaal van ‘de verloren zoon’ zal uitbeelden. In dit verhaal komen geloof, hoop en liefde prachtig naar voren. Daarnaast worden er gezamenlijk voor de cliënten bekende liederen gezongen onder begeleiding van gerenommeerde musici en het WZU Veluwe Collegae-gelegenheidskoor en zullen cliënten zelf vertellen wat geloof, hoop en liefde voor hen betekenen.

Bijdrage van de Dirk Gaasbeek Stichting
WZU Veluwe kan dit evenement organiseren dankzij een gulle bijdrage van €3300,- van de Dirk Gaasbeek Stichting. Deze stichting zet ter herinnering aan de in 2018 overleden Dirk Gaasbeek, specialist Ouderengeneeskunde bij Zorgcentrum De Betuwe en bij WZU Veluwe, muziek in om het leven van mensen met een hersenaandoening te verbeteren. Zij verbindt sponsoren en verpleeghuizen om mooie muziekprojecten in de ouderenzorg, zoals Samen Geloven, te realiseren. Daar zijn wij de stichting zeer dankbaar voor!

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese