ANBI registratie

Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast kunt u als donateur uw giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht om een aantal gegevens openbaar te maken via een internetwebsite. Met als doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. In verband met de ANBI-status publiceren wij in de bijlage op deze pagina een aantal gegevens.

ANBI registratie Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe

Het verslag van uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording leest u in de jaarverantwoording.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.