ANBI-registratie

Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast kunt u als donateur uw giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. In verband met de ANBI-status publiceren wij op deze pagina een aantal gegevens.

Bekijk de ANBI-registratie van Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe

Het beleid, de resultaten en de financiële verantwoording leest u in het jaarverslag en de jaarrekening.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.