Zorgzwaartepakket (ZZP)

Voor het ontvangen van zorg heeft u van een onafhankelijke indicatiesteller, het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie nodig. Daarmee hebt u toegang tot zorg en verpleging, al dan niet met verblijf in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of in een woning met zorg dichtbij.

Wanneer u voor dagelijkse zorg in aanmerking komt, krijgt u te maken met zorgzwaartepakketten (ZZP). In deze pakketten heeft de overheid de zorgverlening landelijk vorm gegeven. In een ZZP wordt bepaald op welke hulp of zorg u recht hebt en welke ondersteuning u van een zorgaanbieder kunt verwachten.

Er bestaan tien verschillende zorgzwaartepakketten, van ZZP-1 tot en met ZZP-10. Deze variëren van lichte pakketten voor mensen die een klein beetje hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging tot zware pakketten voor mensen die bijvoorbeeld een ernstige vorm van dementie hebben en bij alles hulp nodig hebben.

Onderstaand een korte algemene beschrijving van de zorgzwaartepakketten voor zorg met verblijf. Een uitgebreide beschrijving vindt u op de website van de Rijksoverheid, waar u de gebruikersgids verpleging en verzorging februari 2014 gratis kunt downloaden.

  • Beschermd wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (ZZP4)
  • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (ZZP 5)
  • Beschermd wonen met intensieve zorg en verpleging (ZZP 6)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding (ZZP 7)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op zorg en verpleging (ZZP 8)
  • Beschermd wonen met intensieve palliatieve, terminale zorg (ZZP 10)

De indicaties ZZP 1 tot en met 3 vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Met deze indicaties is geen zorg met verblijf in een verpleeghuis of woonzorgcentrum mogelijk. Cliënten die op dit moment beschikken over indicatie ZZP 3 vormen hierop een uitzondering. ZZP 4 tot en met 10 vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg), waarbij zorg met verblijf wel mogelijk is. Via uw zorgverzekeraar bestaat de mogelijkheid voor een kortdurende opnamen, een zogenoemd eerstelijns verblijf.

Wat mag u van WZU Veluwe verwachten?

Met uw contactverzorgende bespreekt u hoe de uren die bij uw indicatie en zorgzwaartepakket horen, het beste ingezet kunnen worden. Passend bij uw wensen en behoeften, waarbij uw mogelijkheden centraal staan. Waarbij ook gekeken wordt welke ondersteuning en hulp u van een mantelzorger of vrijwilliger kunt verwachten. Hierbij kunt u denken aan het doen van boodschappen of bijvoorbeeld u begeleiden naar een verjaardag, concert of bij arts bezoek. De overeengekomen afspraken worden opgeschreven in een zorgleefplan.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese