Welkom Mantelzorger

Als mantelzorger vervult u een belangrijke taak voor uw naaste. Een taak waarbij wij als zorgmedewerkers graag met u samenwerken. Daarom gaan wij bij aanvang van zorg en tijdens evaluatiemomenten met u in gesprek. Om de zorg op elkaar af te stemmen, maar ook om te vragen hoe het met u gaat. Wat heeft u nodig? Hoe ervaart u de samenwerking? Is dit wat u ervan had verwacht? En ook om mooie momenten rondom de zorg te delen. Dit past binnen de afgesproken kaders in Nederland, waarbij is bepaald dat zorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de cliënt, de mantelzorger en de zorgprofessionals.

Blijven genieten!

Vindt u uw taak als mantelzorger zwaar? Blijf daar niet mee lopen. Vraag de contactverzorgende om advies. Ook kunt u uw vragen of zorgen delen met de mantelzorgconsulenten van WZU Veluwe.

Samenwerken

Naast persoonlijk contact worden met regelmaat mantelzorgbijeenkomsten georganiseerd. Daar horen wij graag van mantelzorgers wat er goed gaat en waar er nog behoeften zijn.

Als mantelzorger bent u ook van harte welkom op de woonzorglocaties. Bijvoorbeeld om met uw naaste en mogelijk ook met andere cliënten te koken, wandelen of spelletjes te doen. Misschien wilt u ook bijdragen in de zorgverlening aan uw naaste. Laat het ons weten zodat we kunnen zoeken naar een veilige manier om samen te werken.

Mantelzorgondersteuning WZU Veluwe

Namens WZU Veluwe wordt u ondersteund door de casemanagers Mantelzorg. Zij ondersteunen u graag in uw rol als mantelzorger. Zij kunnen u bijvoorbeeld informatie en advies geven maar kunnen ook ondersteuning bieden bij het organiseren van de zorg en hulpverlening van degene waarvoor u zorgdraagt.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.