Mantelzorg

Als u zorg nodig heeft, krijgt u in voorkomende gevallen te maken met mantelzorgers en professionals.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners en hebben, voordat ze zorg gaan verlenen, al een persoonlijke band met diegene voor wie ze zorgen. WZU Veluwe heeft voor de samenwerking met mantelzorgers een mantelzorgbeleid vastgesteld. De samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgmedewerker staat centraal in het nieuwe mantelzorgbeleid van WZU Veluwe. Deze samenwerking is om verschillende redenen heel belangrijk.

Kennis van wensen en behoeften
De mantelzorger kan de zorgmedewerkers helpen, omdat de mantelzorger veel kennis heeft over de cliënt. Bijvoorbeeld over de levensloop, wensen en behoeften. Mantelzorger en zorgmedewerker kunnen bespreken wat zij allebei kunnen doen om de cliënt te ondersteunen.

Mantelzorgondersteuning
De mantelzorger kan ook een hulpvraag hebben of overbelast zijn. WZU Veluwe kan de mantelzorger dan ondersteunen of verder helpen. Om zowel het delen van kennis en de ondersteuning van mantelzorgers verder uit te bouwen, zijn twee consulenten mantelzorg opgeleid. Deze consulenten zijn bereikbaar via het e-mailadres mantelzorgondersteuning@wzuveluwe.nl .

Caren
Samen met u maken we een zogenoemd Zorgleefplan waarin uw persoonlijke mogelijkheden, beperkingen, behoeften en voorkeuren worden vastgelegd. Door deze werkwijze weten u, uw mantelzorgers en de zorgprofessionals precies waar iedereen aan toe is. Daarnaast werkt WZU Veluwe in de dagelijkse zorgverlening met het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Dit betekent dat het zorgdossier in de computer staat in plaats van op papier. Deze werkwijze heeft het mogelijk gemaakt om voor een goede samenwerking met mantelzorgers het familieportaal ‘Caren’ te kunnen openstellen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.