Mantelzorg

Als u zorg nodig heeft, krijgt u in voorkomende gevallen te maken met drie groepen zorgverleners: mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Mantelzorgers

Volgens de definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is mantelzorg ‘zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie’.

Mantelzorgers zijn dus geen beroepsmatige zorgverleners en hebben, voordat ze zorg gaan verlenen, al een persoonlijke band met diegene voor wie ze zorgen. Mantelzorgers worden vaak verward met vrijwilligers in de zorg. WZU Veluwe heeft voor de samenwerking met mantelzorgers een Mantelzorgbeleid vastgesteld. Het mantelzorgformulier maakt hier onderdeel vanuit. Hierop staan de afspraken die gemaakt zijn met uw mantelzorger(s).

Vrijwilligers

Vrijwilligers in de zorg werken vrijwillig. Omdat ze het leuk vinden en waarde(n)vol. Bij aanvang van de vrijwilligerswerkzaamheden is er (vaak nog) geen persoonlijke band met diegene aan wie ondersteuning wordt verleend. Vrijwilligerswerk in de zorg wordt in georganiseerd verband gedaan, tijdens een van te voren besproken aantal uren en op vaste tijdstippen. Vrijwilligers kunnen ook zelf bepalen of ze stoppen met hun vrijwilligerswerkzaamheden. Het doen van vrijwilligerswerk bij WZU Veluwe is echter niet vrijblijvend. Het gaat immers om u. De afspraken zijn vastgelegd in het vrijwilligersbeleid.

Professionals

Professionals zijn mensen die hebben gestudeerd om zorg en verpleegkundige handelingen te verrichten. Het is hun beroep. Ze zijn bijvoorbeeld (wijk)verpleegkundige of verzorgende.

Samenhang

Zoals gezegd kunt u met deze groepen van zorgverleners te maken krijgen als u zorg nodig heeft. Dat lijkt ingewikkelder dan dat het is. WZU Veluwe maakt namelijk met alle mensen die u zorg verlenen goede en duidelijke afspraken.

En samen met u maken we een zogenoemd Zorgleefplan waarin uw persoonlijke mogelijkheden, beperkingen, behoeften en voorkeuren worden vastgelegd. Door deze werkwijze weten u en uw zorgverleners precies waar u aan toe bent. Want het gaat er tenslotte om dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Daarnaast werkt WZU Veluwe in de dagelijkse zorgverlening steeds meer met het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Dit betekent dat het zorgdossier in de computer staat in plaats van op papier. Deze werkwijze heeft het mogelijk gemaakt om voor een goede samenwerking met mantelzorgers het familieportaal ‘Caren’ te kunnen openstellen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.