Stichtingen Vrienden van

Cliënten van WZU Veluwe zijn verzekerd van goede en professionele ondersteuning en zorg. Een vriendenstichting geeft cliënten net dat beetje meer. Met ontvangen donaties en giften schenkt zij extra voorzieningen en of ontspanningsactiviteiten die belangrijk zijn voor het welbevinden van cliënten. Dat kan een dagtochtje zijn of een bezoek aan een concert. Maar ook een financiële bijdrage voor het inrichten van de tuin van het woonzorgcentrum. Dankzij vrienden worden veel wensen verwezenlijkt.

Geven voelt goed!

Elk woonzorgcentrum heeft een eigen vriendenstichting. Met een donatie of gift wordt u vriend van een vriendenstichting naar keuze en draagt u bij aan het welbevinden van uw naaste. Dit kan op verschillende wijzen:

  • Tijdens acties die georganiseerd worden door de stichting;
  • Word donateur. U kunt hiervoor het donateursformulier downloaden of ophalen bij een van onze recepties;
  • Steun het werk van de stichting door een legaat in uw testament op te nemen.

ANBI registratie lokale vriendenstichtingen

De stichtingen zijn allen geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat zij zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht om een aantal gegevens openbaar te maken via een internetwebsite. Met als doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. In onderstaande bijlagen leest u de verantwoording van de vijf stichtingen.

ANBI registratie Vrienden van De Bunterhoek

ANBI registratie Vrienden van Het Nieuwe Feithenhof

ANBI registratie Vrienden van De Boskamp

ANBI registratie Vrienden van Rehoboth

ANBI registratie Stichting Vrienden van Mariposa

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.