Innovatie

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze zorg en diensten op de wensen van cliënten en naast betrokkenen aan te laten sluiten.

Daarbij gaan efficiënte en effectieve werkwijzen in onze optiek hand in hand met waardevolle zorg en ondersteuning aan ouderen. Ook bij innovatieve projecten staat het welbevinden van onze cliënten centraal. Een aantal vernieuwingen in de zorg benoemen wij onderstaand:

Beelden van Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg, dat is wat wij bieden aan al onze cliënten. Deze kwaliteit van zorg werd voorheen gemeten door middel van cijfers en lijstjes middels een cliënttevredenheidsonderzoek. Maar… geven cijfers een compleet beeld van geleverde kwaliteit? Lees meer

Electronisch Cliënten Dossier (ECD)

In de dagelijkse zorgverlening wordt er steeds meer gewerkt met het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Dit betekent dat uw zorgdossier in de computer staat in plaats van op papier. Wij zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van zorg met de invoering van ECD wordt verbeterd. Al uw verzorgenden en behandelaars hebben hiermee namelijk altijd een actueel zorgdossier bij de hand. Op het moment van verschijning van dit blad werken de thuiszorgteams uit Doornspijk, ’t Harde, Elburg en Nunspeet al met ECD. Daarnaast is het papieren dossier ook verleden tijd binnen de woonzorglocaties De Bunterhoek (Nunspeet) en Mariposa (’t Harde). Na de zomer volgen Het Nieuwe Feithenhof (Elburg), De Boskamp (Epe), Rehoboth (Wapenveld) en de thuiszorgteams Epe en Wapenveld.

Familieportaal Caren

In navolging op de invoering van ECD is gestart met de invoering van het familieportaal ‘Caren’. Caren is de grootste zorgwebsite van Nederland waar formele en informele zorg samenkomt. Caren verbindt cliënt, familie/mantelzorgers en WZU Veluwe met elkaar. Het laat aan alle partijen het zorgleefplan en het zorgdossier met de rapportages zien. Ook is er een agenda ingebouwd en kunnen mantelzorgers en verzorgenden berichten naar elkaar sturen.

Natuurlijk bepaalt u als cliënt of u gebruik wilt maken van Caren en zo ja, wie van uw naastbetrokkenen toegang heeft tot uw gehele of gedeeltelijke zorgdossier. Dit kan familie, maar ook een mantelzorger zijn.

Geïnteresseerd in Caren? De receptiemedewerkers van de woonzorglocaties staan u graag te woord. Ook is veel informatie vindbaar op de website www.carenzorgt.nl.

Zelforganisatie

Het organisatieprincipe van WZU Veluwe is er één van eenvoud, waarbij de relatie tussen de cliënt en medewerkers centraal staat. Dit betekent dat de zorg kleinschalig wordt georganiseerd in de wijken waar onze cliënten wonen, of in kleinschalige teams binnen de locaties. De zorg staat centraal bij het inrichten van de werkprocessen zodat medewerkers effectief, met plezier en aandacht hun werk kunnen doen. Deze kleinschalige manier van werken moet leiden tot een kleinschalige, slagvaardige en doelmatige bedrijfsvoering met tevreden cliënten en medewerkers.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.