Kwaliteit

WZU Veluwe biedt kwalitatief goede zorg, welke meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk is. Het kwaliteitszorgsysteem van WZU Veluwe is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 standaard. WZU Veluwe geeft hiermee aan dat intern de zaken goed op orde zijn, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbeteringen. Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom vindt elk jaar een beoordeling plaats of nog wordt voldaan aan de normen. Ook worden er regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken gehouden.

Beelden in plaats van cijfers

De kwaliteit van zorg wordt bepaald in de relatie tussen de medewerker en de cliënt en die is vaak niet in cijfers te beoordelen. Daarom is besloten om mee te doen aan de studie ‘Beelden van kwaliteit’ van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Samen met Zorgverlening Het Baken en Viattence. Het idee van deze studie is om de kwaliteit van zorg aan te tonen door middel van ‘kijken, voelen, luisteren en waarnemen’, kortom: door te observeren.

‘Beelden van Kwaliteit’ kijkt in de praktijk naar de kwaliteit van zorg in de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener en houdt de zorgverlener een spiegel voor. Hoe gedraag ik mij tegenover een cliënt, hoe praat ik met mijn collega’s, hoe kom ik over? Deze ‘spiegel’ geeft de medewerkers de kans om zich te ontwikkelen en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning verder te verbeteren.

De observaties worden gedaan door observatoren. Zij beschrijven wat zij zien, waarbij ze zelf geen conclusies trekken. Een kwaliteitspanel bespreekt de beschreven beelden en gaat daarna samen met het team in gesprek over de bevindingen van de observator. Daarbij wordt natuurlijk niet alleen gelet op verbeterpunten. Ook de positieve waarnemingen komen aan de orde. Het uiteindelijke resultaat van de observaties zal zijn dat, waar mogelijk, verbeteringen op gaan treden in de zorg en ondersteuning aan onze cliënten.

 

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.