Respijtzorg

Om uw mantelzorgers te ontlasten is het mogelijk om kortdurend bij ons te komen wonen.

WZU Veluwe biedt u verpleging en begeleiding, passend bij uw behoeften en het opgestelde zorgplan. Daarnaast ontvangt u in de woonzorglocatie zo nodig paramedische zorg, zoals fysiotherapie en diëtetiek, die samenhangt met de indicatie voor eerstelijnsverblijf (ELV). De paramedische zorg die u thuis al ontving, hoort hier niet bij. Dit valt onder uw aanvullende verzekering. Geneeskundige zorg wordt in principe geleverd door uw huisarts. De Specialist Ouderengeneeskunde kan indien nodig om advies worden gevraagd.

Als u tijdelijk bij ons wilt wonen om respijtzorg te krijgen, dient uw huisarts of HBO verpleegkundige samen met de gemeente een Wmo-indicatie te stellen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.