Cliëntenmedezeggenschap

Wat u als cliënt van WZU Veluwe wenst, is voor ons erg belangrijk. Onze medewerkers gaan hierover graag met u in gesprek. Ook in ons beleid willen wij rekening houden met de wensen van onze cliënten. Hier wordt regelmatig over gesproken met de leden van de cliëntenraad. Daarnaast kent elke gemeente een cliëntenparticipatieraad. Op lokaal praktisch niveau behartigen de leden van de cliëntenparticipatieraad uw belangen.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.