Palliatieve (terminale) zorg

Veel complexer dan dagelijkse zorg

Wat is palliatieve zorg?
Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is mensen die te maken hebben met een levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve (terminale) zorg is veel complexer dan de dagelijkse zorg. Voorheen gebeurde het dat, wanneer de zorg intensiever werd, hulp ingeroepen werd van andere zorgverleners. Het was de wens van de cliënt en hun naastbetrokkenen, maar ook van de medewerkers en de organisatie, om deze terminale zorg zelf te kunnen verlenen. Daarvoor zijn een aantal medewerkers opgeleid, die nu werkzaam zijn als zorgconsulenten. Hiermee kan WZU Veluwe u nu ook zorg bieden in de laatste levensfase. Zodat mensen zoveel mogelijk op de plek van hun voorkeur kunnen sterven. En dat zij daarbij professioneel goede palliatieve zorg ontvangen. Waar nodig vragen we advies aan bijvoorbeeld onze collega’s van hospice De Regenboog in Nunspeet. We doen er alles aan om cliënten en hun naasten optimaal te kunnen begeleiden.

Bij palliatieve zorg is niet de genezing van de cliënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed wordt. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee cliënten te maken kunnen krijgen. Er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de cliënt en/of zijn naastbetrokkenen kunnen voordoen. We zijn hierbij niet alleen gericht op de cliënt, maar zeker ook op hun naasten. Door de zorg voor de naasten betekenen de medewerkers ook iets voor de cliënt.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.