Samenwerking

WZU Veluwe streeft naar samenwerkingsrelaties die leiden tot meerwaarde voor onze cliënten en die hun algeheel welzijn bevorderen.

Om onze cliënten te bieden waar ze behoefte aan hebben, werkt WZU Veluwe, waar zinvol, samen met andere organisaties op het gebied van wonen, zorg, welzijn en aanverwante sectoren. De samenwerking leidt tot (een toename van) kwaliteit van zorg en diensten en lagere overheadkosten. Cliënten ervaren door de samenwerking samenhang in zorg en welzijn.

WZU Veluwe is niet alleen van meerwaarde voor haar cliënten maar eveneens voor haar samenwerkingspartners. Ook met hen gaan we voor een lange termijnrelatie. Wij brengen onze expertise in, denken mee en komen met oplossingen die aansluiten op de vraag, en met een integrale en gebiedsgerichte aanpak voor ogen. Onze meerwaarde ligt tevens in onze protestants-christelijke identiteit die nauw verbonden is met de leef- en belevingswereld van een deel van de inwoners van de gemeenten Elburg, Epe, Heerde en Nunspeet.

Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc

Een mooi voorbeeld waar samenwerking toe kan leiden is het wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc in ’t Harde dat in 2013 is geopend. Het centrum is op initiatief van WZU Veluwe en in goede samenwerking met de gemeente Elburg, Stichting WIEL, PRO ’t Harde en Icare tot stand gekomen. Het is een bruisende plek waar inwoners van ’t Harde terecht kunnen voor een kop koffie en een praatje, en waar tal van welzijnsdagactiviteiten worden georganiseerd. Voor mensen uit de buurt én voor cliënten van GGZ centraal, Icare en WZU Veluwe, die in aanmerking komen voor groepsbegeleiding.

Het project levert voor WZU Veluwe waardevolle lessen en ervaringen op voor nieuwe initiatieven.

Samenwerkingspartners

WZU Veluwe onderhoudt samenwerkingsrelaties met onder meer Zorggroep Noordwest-VeluweViattence en Zorgverlening Het Baken en de welzijnsorganisaties WIEL (Gemeente Elburg), Stichting Welzijn Ouderen Epe (Gemeente Epe) en Het Venster (Gemeente Nunspeet). In de gemeente Heerde wordt samengewerkt met De Plu, het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers en met Dorpsraad Wapenveld.

Netwerken Dementie

WZU Veluwe werkt met verschillende organisaties samen in het Netwerk Dementie Oost-Veluwe en het Netwerk DementiePlus Noordwest Veluwe. Uit deze samenwerking is bijvoorbeeld de Casemanager Dementie voortgekomen; een speciaal opgeleide verpleegkundige, die een vaste begeleider is bij zorgvragen van mensen met beginnende dementie en hun naaste mantelzorgers.

Gemeenten

WZU Veluwe heeft een samenwerkings- en overlegrelatie met de gemeenten Elburg, Epe, Heerde en Nunspeet. Gespreksonderwerpen zijn onder andere de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.