Raad van Toezicht

WZU Veluwe heeft een Raad van Toezicht.

Hans van Vark
Voorzitter

Het maatschappelijk middenveld staat in mijn carrière centraal. Dat ik mij met de collega’s als toezichthouder voor WZU Veluwe mag inzetten geeft daaraan volop kleur en inhoud. Temeer daar goede zorg en continue verbetering daarvan gepaard gaat met de waarden vanuit onze christelijke levenshouding. Elke cliënt kan en mag met optimale regie over de eigen mogelijkheden en behoeften zich bij WZU Veluwe thuis voelen. Medewerkers, bestuurder en raad van toezicht zetten zich daar steeds voor in en dat is ook waar we op mogen worden aangesproken.
Johan van der Heide
Lid

Het is uitdagend om in onze organisatie zichtbaar te maken hoe vanuit christelijke waarden zorg wordt verleend. Dienstbaar aan de klant, professioneel van niveau. Dat vraagt veel, maar geeft heel veel meer terug. Ieder in zijn eigen rol en allen samen voor hetzelfde doel. Ik geloof (er in)!
Gerrit Liefers
Lid

Zeker voor oudere mensen is het belangrijk dat ze zich ergens thuis voelen. Het thuis voelen wordt vaak versterkt als er ook op immaterieel vlak (bijvoorbeeld op het gebied van identiteit) herkenning wordt ervaren. WZU Veluwe wil die herkenning geven vanuit haar protestants christelijke identiteit. Zij wil nabij zijn in welbevinden. Dagelijks geven vele professionals en vrijwilligers hier vorm aan. Omdat ik het belangrijk vind dat ouderen kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een christelijke levensovertuiging maak ik nu enkele jaren deel uit van de RvT van WZU Veluwe. Binnen de RvT hebben we onder andere aandacht voor het welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, maar ook voor een gezonde bedrijfsvoering. In een samenleving waar de overheid zich terugtrekt, is het laatste onontbeerlijk.
Gerard Born
Lid

Arie Bijl
Lid

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.