Missie, (zorg)visie en kernwaarden

MISSIE

‘Nabij in welbevinden’ is de missie van WZU Veluwe. Wij willen ‘nabij zijn’ als het gaat om lichamelijk en psychisch welbevinden, maar ook in geestelijk welbevinden. De Bijbel is hierbij ons uitgangspunt. Hierin toont de Here God hoe hij in zijn Zoon Jezus Christus mensen die lijden aan de gebrokenheid in dit leven nabij is. Juist Hij kan in de laatste, soms moeilijke fase van het leven het hart van mensen bereiken, kracht geven en bemoedigen. Tegelijk roept Hij ons op naar onze medemens te kijken zoals Hij ze ziet, kostbaar in al hun kwetsbaarheid. Het bijzondere van die manier van kijken is, dat dan blijkt dat onze medemens en, in ons geval, de ouderen, ons ook veel kunnen teruggeven.

Invulling geven aan ‘nabij in welbevinden’ kan ieder doen op zijn eigen manier. Een manier die past bij de gaven en talenten die ieder heeft gekregen en bij de rol die ieder binnen WZU Veluwe vervult. Hem navolgen is een hoog doel, dat we niet altijd waarmaken. Toch geloven we dat Hij ons ondanks onze kwetsbaarheid wil gebruiken om zijn liefde door te geven aan onze naasten en in het bijzonder aan ouderen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het opgestelde identiteitsdocument kan ons helpen hieraan invulling te geven. We hebben de ambitie om een voorbeeld van christelijke zorg te zijn. Voor en door de plaatselijke gemeenschap. Een samenspel van WZU Veluwe met medewerkers, kerken, vrijwilligers en familie waarbij de gemeenschap gezamenlijk eigenaar is van christelijke zorg.

VISIE

Onze visie is ‘het verlenen van zorg en ondersteuning aan onze cliënten die is gericht op het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en die bijdraagt aan een optimaal behoud van de eigen regie om het bestaan betekenis en invulling te geven.’ Onze zorgvisie is beschreven in een informatieboekje, waarin ook ons medisch-ethisch beleid en de reanimatierichtlijn zijn opgenomen

Kernwaarden

Onze kernwaarden vinden hun oorsprong in de protestants-christelijke identiteit van de organisatie:

Barmhartig
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is voor ons een sprekend voorbeeld. Wij willen olie in de wonden doen van iedereen die dit nodig heeft, voor hen borg staan en hen in veiligheid laten verblijven.

Ondernemend
De zorg van de toekomst vraagt om eigenaarschap en ondernemende mensen. Zowel binnen als buiten WZU Veluwe. We benaderen elk vraagstuk vanuit vertrouwen en als kans om te laten zien waartoe christelijke zorg in staat is.

Van betekenis zijn
We willen  het gevoel van eigenwaarde van cliënten versterken. We zoeken creatief naar wegen om hen van betekenis te laten zijn voor anderen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.