Aanvraag indicaties

Voor het ontvangen van zorg en ondersteuning in het huishouden heeft u een indicatie nodig.

Wenst u ondersteuning in het huishouden?

Om ondersteuning in het huishouden te ontvangen dient u een indicatie aan te vragen via het zorgloket (WMO) van uw gemeente. U kunt bij deze aanvraag aangeven dat u ondersteuning wenst te ontvangen van WZU Veluwe. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? De cliëntadviseurs van ons cliëntservicepunt helpen u graag.

Wenst u (verpleeg)zorg?

Voor het ontvangen van zorg, verpleging of begeleiding bij de dagelijkse verzorging heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Daar geeft u aan dat u zorg, verpleging en of begeleiding wilt ontvangen van WZU Veluwe. Wij helpen u graag, of u nu nog thuis woont, in een zorgwoning nabij een woonzorgcentrum of in één van onze woonzorgcentra. Voor het wonen in een woonzorgcentrum heeft u een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) nodig. Afhankelijk van uw zorgzwaarte, beoordeelt het CIZ of u hiervoor in aanmerking komt. Wenst u ondersteuning bij de aanvraag? De cliëntadviseurs van ons servicepunt helpen u graag.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.