Zorg in natura of Persoonsgebonden budget

De kosten voor ondersteuning bij uw huishouding worden vergoed via de Wmo. Zorg, verpleging en begeleiding worden vergoed via de Zorgverzekeringswet (ZvW) of Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt bij een zorgaanvraag kiezen of u ‘zorg in natura’ wenst of gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget (Pgb).

Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp of een voorziening kan inkopen. De hoogte van het bedrag hangt af van uw indicatie en van de eigen bijdrage die u moet betalen. Mocht u kiezen voor hulp en of zorg via een Pgb, werft u zelf uw zorgverleners, betaalt u ze uit, houdt u de administratie hiervan bij en legt u zelf verantwoording af van uw uitgaven. Het is mogelijk om uw administratie uit te besteden aan het Servicecentrum Pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit Servicecentrum kan u ondersteunen bij het voldoen aan de rechten en plichten, die u als Pgb-houder heeft.

Voor een aantal soorten zorg kunt u geen Pgb krijgen, namelijk:

• De functies Behandeling (individueel en groep) en ADL-assistentie

• De zorgzwaartepakketten ZZP LVG04, ZZP LVG05, ZZP GGZ B1 t/m B7, ZZP VV09b en ZZP SGLVG01

Verder informatie hierover is te vinden op de website van het Centraal Administratief Kantoor (CAK). Het CAK draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van financiële regelingen en informatietaken. Zo treft u daar een rekenprogramma aan om uw eigen bijdrage te berekenen.

Als u in een woonzorgcentrum komt wonen, kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waskosten. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze tarievenlijsten.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze cliënten en organisatie, op alle locaties. U bent altijd welkom. Klik hier waar we het meest dringend ondersteuning nodig hebben en waar u zich aan kan melden.

Welzijnsmedewerkers en vrijwilligers organiseren dagelijks activiteiten voor cliënten en belangstellenden uit de omgeving. Wilt u een optreden verzorgen, neemt u dan contact op met de receptioniste van de locatie van uw keuze en vraag naar de medewerker Welzijn.

U kunt bij de medewerkers van ons servicepunt uw belangstelling voor een warme maaltijd aan huis kenbaar maken. Meer informatie leest u op de pagina Maaltijden.

Voor een woning in een woonzorgcentrum heeft u een verblijfsindicatie met zorgzwaartepakket (ZZP) nodig via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daar wordt uw zorgvraag beoordeeld, waarna u mogelijk een ZZP indicatie met verblijf krijgt. De medewerkers van ons servicepunt helpen u zo nodig graag bij het aanvragen van een indicatie.

Voor meer informatie over het huren van een zorgwoning (ofwel aanleunwoning) kunt u contact opnemen met de medewerkers van het servicepunt.

De wachttijd is per woonzorgcentrum verschillend en ligt grofweg tussen een maand en een jaar. Staat u op de wachtlijst en is overbrugging van de wachttijd wenselijk of noodzakelijk? Onze medewerkers gaan graag met u in gesprek om samen op zoek te gaan naar een passende oplossing. Dit kan betekenen dat u gebruik gaat maken van de dagbesteding, wij u een tijdelijke kamer of appartement aanbieden of u een kamer of appartement aanbieden op een andere locatie dan waar uw keus naar uit gaat. Wilt u weten hoe het met uw positie op de wachtlijst staat? Neemt u gerust contact op met de medewerkers van het servicepunt.

Klik hier voor de actuele wachtlijsten.

Om thuiszorg te ontvangen heeft u een indicatie nodig. Voor huishoudelijke hulp gaat u naar het zorgloket bij uw gemeente (Wmo). Gaat het om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding, dan kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daar geeft u aan dat u zorg wilt ontvangen van een locatie van WZU Veluwe. Medewerkers van ons servicepunt kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

WZU Veluwe heeft op meerdere locaties plaatsen voor kortdurende opname. Hier kunt u terecht voor herstel na een operatie, tijdens de vakantie van kinderen of mantelzorgers of om uw partner of mantelzorger te ontlasten. Ook hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig die u aan kunt vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerkers van ons servicepunt helpen u zo nodig graag bij het aanvragen van een indicatie.

Uiteraard. Onze medewerkers van het servicepunt helpen u, indien nodig, bij het invullen van het aanvraagformulier. Zij kunnen u ook uitleg geven van de betekenis van bepaalde termen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.