Zorg bij ons

Als zelfstandig wonen niet meer lukt, bent u van harte welkom bij WZU Veluwe. Ook dan gaat WZU Veluwe graag met u in gesprek om te kijken wat uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn. Samen met u maken we een plan, waarin staat wat u zelf wilt doen, waarin uw familie, vrienden of anderen u ondersteunen en natuurlijk welke ondersteuning van onze medewerkers daarbij nodig is.

Algemene Voorwaarden Cliënt en Zorg

Om de positie van de cliënt in de zorg te versterken, zijn algemene voorwaarden opgesteld. De ‘Algemene Voorwaarden Cliënt en Zorg’ zijn van toepassing op alle contracten tussen cliënten en WZU Veluwe.

De Algemene Voorwaarden bieden een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. Daarbij verschaffen zij duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie tussen cliënten en zorgorganisaties in de VVT-sector. De voorwaarden werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

De Algemene voorwaarden voor  wonen in een woonzorglocatie leest u in de brochure Modules behorend bij uw zorgverleningsovereenkomst.

De Algemene Voorwaarden Cliënt en Zorg van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2014.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese