Zorg met behandeling

In meerdere woonzorglocaties wordt ‘zorg met behandeling’ geboden.

Bij ‘zorg met behandeling’ zorgt WZU Veluwe voor de inzet van een multidisciplinair team van behandelaars met specifieke expertise op het gebied van ouderenzorg. Daarbij zijn in ieder geval de  psycholoog en specialist ouderengeneeskunde betrokken. Overige paramedische disciplines worden ingezet op indicatie. Bij een Multidisciplinair Overleg, waar het zorgleefplan wordt besproken, zijn de betrokken specialisten, de verpleegkundige en vaak ook de contactverzorgende aanwezig.

Inbegrepen aanvullende zorg
Bij zorg met behandeling door WZU Veluwe kunt u gebruik maken van de volgende aanvullende zorg:
• Geneeskundige zorg van algemeen medische aard zoals trombosezorg;
• Paramedische zorg zoals fysiotherapie, diëtetiek;
• Behandeling van een psychische stoornis;
• Medicijnen en andere farmaceutische zorg;
• Hulpmiddelen zoals tillift, rolstoel, verbandmiddelen, prothesen, orthopedische schoenen;
• Tandheelkundige zorg door onder andere mondhygiënist, tandarts;
• Onderzoek aangevraagd door wlz-behandelaar zoals ECG, laboratorium- of radiologisch onderzoek).

Uw zorgverzekering
In de meeste situaties is het niet meer nodig om een aanvullende verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld omdat tandheelkundige zorg deel uitmaakt van zorg met behandeling. U kunt specifiek voor uw situatie geldende informatie opvragen bij uw zorgverzekeraar.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.