Kortdurend wonen in een woonzorglocatie

Er kunnen medische of sociale redenen zijn waardoor u tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisverblijf. U kunt voor herstel kortdurend in één van onze woonzorglocaties komen wonen. Dit noemen wij eerstelijnsverblijf (ELV). De huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte termijn kunt herstellen. U kunt ook voor palliatieve, terminale zorg bij ons komen wonen. Dit kan als de behandelend arts vaststelt dat de levensverwachting drie maanden of korter is.
Ook bieden wij respijtzorg.

Eerstelijnsverblijf – Zorg gericht op terugkeer naar huis
Wanneer u om medische redenen bij ons komt wonen, is de verzorging en begeleiding er op gericht dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. De HBO verpleegkundige heeft deskundigheid op het gebied van herstel en het stimuleren van terugkeer naar huis. Daarom wordt hij of zij actief betrokken bij de zorg. Er wordt er een zorgplan opgesteld dat elke 14 dagen wordt geëvalueerd.

Wat moet ik doen om gebruik te maken van Eerstelijnsverblijf?
De huisarts of behandelend arts stelt de indicatie voor ELV en neemt, in overleg met de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of de HBO verpleegkundige, contact op met WZU Veluwe. Als de woonzorglocatie waar een plaats beschikbaar is buiten het werkgebied van de huisarts valt, regelt WZU Veluwe voor u een andere arts voor de medische zorg.

Welke zorg en ondersteuning krijgt u?
WZU Veluwe biedt u verpleging en begeleiding, passend bij uw behoeften en het opgestelde zorgplan. Daarnaast ontvangt u in de woonzorglocatie zo nodig paramedische zorg, zoals fysiotherapie en diëtetiek, die samenhangt met de indicatie voor ELV. De paramedische zorg die u thuis al ontving, hoort hier niet bij. Dit valt onder uw aanvullende verzekering. Geneeskundige zorg wordt in principe geleverd door uw huisarts. De Specialist Ouderengeneeskunde kan indien nodig om advies worden gevraagd.

Wat kunt u verwachten van uw tijdelijke appartement?
U verblijft in een door WZU Veluwe ingericht appartement, waar ook plek is voor een aantal eigen dagelijkse spulletjes. Naast verblijf, zorg en verpleging heeft u recht op eten en drinken, schoonmaak, linnengoed en het gebruik van niet persoonsgebonden hulpmiddelen. Ook kunt u deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd, mogelijk tegen betaling.

Indien u kortdurend bij ons komt wonen, gelden een tweetal uitzonderingen op de vastgestelde tarieven voor wonen met zorg. U treft de uitzonderingen aan op de Tarievenlijsten diensten Wonen met zorg 2022

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese