Kleinschalig wonen

In twee plaatsen zijn kleinschalige woonvormen voor cliënten met dementie (zorgzwaarte ZZP5 en ZZP7). Speciaal daarvoor opgeleide medewerkers bieden in een goede werkomgeving een hoge kwaliteit van zorg.

In De Bunterhoek in Nunspeet kunnen op afdeling De Marsse cliënten met dementie goed begeleid worden. Hetzelfde geldt voor de kleinschalige woonvorm De Bruggenhoek in Rehoboth in Wapenveld. Er wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van leven in een prettige, vertrouwde sfeer. Afdeling De Marsse in Nunspeet heeft een BOPZ-aanmerking. Dat betekent dat de afdeling gesloten is ten behoeve van de veiligheid van de cliënten. Afdeling De Bruggenhoek in Wapenveld maakt gebruik van moderne domotica. Dit zorgt voor een veilige woonomgeving, terwijl er geen gevoel van vrijheidsbeperking is. 

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.