Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om onze cliënten de ondersteuning en zorg te geven die zij nodig hebben. Maar ook binnen onze organisatie gaan dingen soms niet als gewenst. In dat geval horen onze medewerkers en leidinggevenden dit graag. Bij voorkeur gaan we samen met cliënten en of naastbetrokkenen op zoek naar een oplossing. Om herhaling van soortgelijke klachten te voorkomen. Ook helpt het ons om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kunnen cliënten en of naastbetrokkenen zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke persoon tracht door te luisteren en bemiddeling tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan kan de klachtenfunctionaris cliënten en of naastbetrokkenen adviseren de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie.

Het indienen van een klacht betreffende zorg en ondersteuning kunt u doen bij een van de klachtenfunctionarissen. Zij zijn bereikbaar via onze contactpagina. De klachtenbehandeling door de klachtencommissie is vastgelegd in de klachtenregeling Cliënten WZU Veluwe.

Per 1 januari 2017 is WZU Veluwe aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Het tweede deel van bovengenoemde klachtenregeling dient te worden vervangen door het reglement van de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

Natuurlijk horen wij het ook graag van u als u suggestie of compliment voor ons heeft!

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.