Bestuur en management

Mevrouw S. J. (José) Geertsema is bestuurder en eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen WZU Veluwe gebeurt. Zij is voorzitter van het managementteam.

José Geertsema
Bestuurder
Nieuwe bestuurder WZU Veluwe José Geertsema
Janny van de Werfhorst
Manager Kwaliteit & Veiligheid

Als manager kwaliteit & veiligheid mag ik bijdragen aan het welbevinden van cliënten én medewerkers. Zorginhoudelijke processen zijn mijn aandachtsgebied, waarbij de focus ligt op kwaliteit en veiligheid. Mijn verpleegkundige achtergrond en jarenlange ervaring in de ouderenzorg komen hierbij goed van pas. Ik zie het als uitdaging om met andere zorgaanbieders een keten te vormen, zodat thuiswonende cliënten ook de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Nico van Noord
Controller

Met mijn financiële achtergrond als registeraccountant is het mijn ambitie om samen met medewerkers ouderenzorg te laten verlenen op een financieel verantwoorde wijze. Het is hierbij een uitdaging om alle zogenoemde stakeholders, die soms tegengestelde belangen hebben, blijvend tevreden te houden.
Pieter Bos
Manager Behandeldienst

Als manager behandeldienst in de ouderenzorg (ruim 15 jaar) met een verpleegkundige achtergrond wil ik bijdragen aan “Nabij in welbevinden”. Het is een uitdaging om kwaliteit van leven te blijven bieden aan cliënten in de laatste fase van hun leven. Het is mijn passie om dit samen met alle collega’s zoveel mogelijk waar te maken. Om dit ook op lange termijn te kunnen bieden, zijn een goede bedrijfsvoering en zelforganisatie noodzakelijk.
Karin Schrör
Bestuurssecretaris

Jeanette Bakker-Wagena
Bestuurssecretaresse

Marianne Hogendoorn
Manager HRM

Gemotiveerde medewerkers zijn de motor van een bloeiende organisatie. Als manager HRM richt ik mij op het optimaal benutten en inzetten van kennis, vaardigheden en competenties van onze medewerkers. Als medewerkers met plezier naar hun werk gaan, merken onze cliënten dat ook! Collega's die elke dag opnieuw zichzelf als instrument inzetten in onze dienstverlening, verdienen aandacht en waardering en ik ben dankbaar dat ik daar vanuit mijn expertise een bescheiden bijdrage aan mag leveren.
Dick Sein
Directeur Zorgbedrijf

Egbert van der Steege
Manager Bedrijfsvoering

Met de verantwoordelijkheid voor de facilitaire dienstverlening, ict & woonzorgtechnologie en Vastgoed kan ik mijn kennis en expertise inzetten in de ouderenzorg en een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities van WZU Veluwe. Door een integrale samenwerking binnen de teams werken we aan een optimale woon- en werkomgeving voor cliënten en collega’s.
U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese