Bestuur en management

De heer W.H. (Wim) Martens MBA is bestuurder en eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen WZU Veluwe gebeurt. Hij is voorzitter van het managementteam. WZU Veluwe is onderverdeeld in twee hoofdgroepen: Wonen met zorg en Thuiszorg.

Wim Martens
Bestuurder

Na ruim 10 jaar werkzaam geweest te zijn in de geestelijke gezondheidszorg heb ik in 2013 de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Nooit gedacht dat de ouderenzorg zo dynamisch was. De zorg voor onze ouderen is teveel een speelbal geworden van de politiek en het grote geld. We moeten terug naar de menselijke maat. Het welbevinden van onze ouderen moet op de voorgrond staan. Het is een voorrecht om daar aan bij te dragen. Samen met al onze gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers werken aan kwalitatief goede zorg met oog voor de kwetsbaarheid van onze ouderen. Die kwetsbaarheid ervaar ik bijvoorbeeld als ik meeloop in een dienst met één van onze zorgmedewerkers.
Vacature
Directeur Zorgbedrijf Klik hier voor de vacature. Klik hier om het functieprofiel te bekijken.

Janny van der Werfhorst
Manager Kwaliteit & Veiligheid

Als manager kwaliteit & veiligheid mag ik bijdragen aan het welbevinden van cliënten én medewerkers. Zorginhoudelijke processen zijn mijn aandachtsgebied, waarbij de focus ligt op kwaliteit en veiligheid. Mijn verpleegkundige achtergrond en jarenlange ervaring in de ouderenzorg komen hierbij goed van pas. Ik zie het als uitdaging om met andere zorgaanbieders een keten te vormen, zodat thuiswonende cliënten ook de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Nico van Noord
Controller

Pieter Bos
Manager Behandeldienst

Als manager behandeldienst in de ouderenzorg (ruim 15 jaar) met een verpleegkundige achtergrond wil ik bijdragen aan “Nabij in welbevinden”. Het is een uitdaging om kwaliteit van leven te blijven bieden aan cliënten in de laatste fase van hun leven. Het is mijn passie om dit samen met alle collega’s zoveel mogelijk waar te maken. Om dit ook op lange termijn te kunnen bieden, zijn een goede bedrijfsvoering en zelforganisatie noodzakelijk.
Helga Bronsveld
Bestuurssecretaris

De cliëntenraad, ondernemingsraad en verpleegkundige adviesraad spelen in ons besluitvormingsproces een belangrijke rol. Het directe contact met cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers zorgt voor boeiende discussies. Als bestuurssecretaris is het voor mij belangrijk dat ons beleid aansluit op de belangen van cliënten en medewerkers.
Jeanette Bakker-Wagena
Bestuurssecretaresse

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.