Zorg bij u thuis

Wilt u graag zelfstandig blijven wonen, maar heeft u daarbij ondersteuning of zorg nodig? WZU Veluwe gaat graag met u in gesprek om te kijken wat uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn. Samen met u maken we een plan, waarin staat wat u zelf wilt doen, waarin uw familie, vrienden of anderen u ondersteunen en natuurlijk welke ondersteuning van onze medewerkers daarbij nodig is.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Klik dan hier.

Algemene voorwaarden Cliënt en Zorg

Om de positie van de cliënt in de zorg te versterken, zijn algemene voorwaarden opgesteld. De ‘Algemene Voorwaarden Cliënt en Zorg’ zijn van toepassing op alle contracten tussen cliënten en WZU Veluwe.

De Algemene Voorwaarden bieden een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. Daarbij verschaffen zij duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie tussen cliënten en zorgorganisaties in de VVT-sector. De voorwaarden werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Bij de keuze voor de gewenste zorgaanbieder en voor ondersteuning bij het opstellen van een zorgplan, kunt u hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Meer leest u in de informatiefolder cliëntondersteuning, die geldt voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor zorg bij u thuis zijn de Algemene voorwaarden en modules voor zorg zonder verblijf van toepassing.

De Algemene Voorwaarden Cliënt en Zorg van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2014.

Eigen bijdrage voor Zorg bij u thuis

Ontvangt u thuis ondersteuning of zorg? Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)? Dan betaalt u hiervoor aan ons een eigen bijdrage. Informatie vindt u op de website van het CAK.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.