Uw mening

Clienttevredenheid bij WZU Veluwe

Op drie manieren vraagt WZU Veluwe of een cliënt en de familie tevreden zijn. De resultaten hiervan worden gebruikt om de zorg en ondersteuning verder te verbeteren.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Volgens het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017 moet WZU Veluwe jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de cliënttevredenheid. In april 2017 is het cliënttevredenheidsonderzoek voor het laatst uitgevoerd. Bij dit schriftelijk onderzoek wordt cliënten of familie gevraagd naar hun mening op de thema’s van de zorginhoud (afspraken, verzorging, betrokkenheid, luisteren en omgang) en naar het welbevinden (kwaliteit van leven, zingeving en welbevinden). Het onderzoek wordt afgerond met de vraag of de cliënt of de familie de organisatie WZU Veluwe zou aanbevelen bij anderen (de ‘aanbevelingsvraag’).

Op basis van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek worden met de cliëntenraad verbeterafspraken gemaakt, die vervolgens met regelmaat geëvalueerd worden op het gewenste resultaat.

Clienttevredenheid tijdens evaluatie zorgplan
Vanaf begin 2018 wordt de cliënttevredenheid ook gemeten tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van het zorgplan van de cliënt. Aan de hand van een vragenlijst met 10 vragen wordt de tevredenheid geïnventariseerd. Hierdoor krijgt de organisatie snel inzicht in de cliënttevredenheid en kan zij ook eerder reageren om tot verbeteringen te komen.

Beelden van kwaliteit
De kwaliteit van zorg wordt bepaald in de relatie tussen de medewerker en de cliënt en die is vaak niet in cijfers te beoordelen. Met de methodiek ‘Beelden van kwaliteit’ wordt in de praktijk gekeken naar de kwaliteit van zorg in de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener en wordt de zorgverlener een spiegel voor gehouden. Hoe gedraag ik mij tegenover een cliënt, hoe praat ik met mijn collega’s, hoe kom ik over? Deze ‘spiegel’ geeft de medewerkers de kans om zich te ontwikkelen en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning verder te verbeteren.

De observaties worden uitgevoerd door opgeleide observanten. Deze observanten kijken naar en beschrijven de feitelijke interactie tussen de zorgverlener en de cliënt. Zij beschrijven wat zij zien, waarbij ze zelf geen conclusies trekken.
Doel van het gebruiken van “Beelden van kwaliteit” is een antwoord te krijgen op vragen:

  • Hoe verbinden zorgverleners zich met hun cliënten?
  • Hoe zetten de zorgverleners die verbinding in om cliënten tot bloei te laten komen (versterken eigen regie)?

De resultaten van de observatie worden besproken met het team van zorgverleners, waardoor zij inzicht krijgen in de relatie tussen hun handelen en reactie van de cliënt hierop. Het uiteindelijke resultaat van de observaties is dat, waar mogelijk, verbeteringen optreden in de zorg en ondersteuning aan de cliënten.

Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is een website voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar delen. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij de zorgvraag. De waarderingen van cliënten en patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Uw mening over de zorg van WZU Veluwe kunt op Zorgkaart Nederland  geven.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.