Uw mening

Cliënttevredenheid bij WZU Veluwe

Op een paar manieren vraagt WZU Veluwe of een cliënt en de familie tevreden zijn. De resultaten hiervan worden besproken met de cliëntenraad en worden gebruikt om de zorg en ondersteuning verder te verbeteren.

Cliënttevredenheid bij evaluatie zorgplan
Vanaf begin 2018 wordt de cliënttevredenheid gemeten tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van het zorgplan van de cliënt. Aan de hand van een vragenlijst met tien vragen wordt de tevredenheid geïnventariseerd. Hierdoor krijgt de organisatie snel inzicht in de cliënttevredenheid en kan zij ook eerder reageren om tot verbeteringen te komen.
> Bekijk de resultaten van de cliënttevredenheidsmeting 2020

Cliënttevredenheid in de Thuiszorg: PREM
Sinds 2020 wordt in de Thuiszorg de PREM uitgevoerd: Patient Reported Experience Measure (PREM). Cliënten die wijkverpleging ontvangen, geven hun mening en waardering door een landelijke vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van de vragenlijsten worden landelijk vergeleken in een benchmark. Hierdoor kan WZU Veluwe de resultaten vergelijken met andere organisaties.
> Bekijk de resultaten van de PREM-cliënttevredenheidsmeting 2020

Input vanuit andere bronnen, zoals familieavonden en klachten
Ook andere bronnen geven inzicht in hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren. Voorbeelden zijn: familieavonden georganiseerd door een locatie, familieavonden georganiseerd door de cliëntenraad, (informele) klachten en interviews. De uitkomsten zijn input voor leren en verbeteren.

Zorgkaart Nederland
Daarom nodigen wij u van harte uit om uw mening over de zorg van WZU Veluwe te geven op Zorgkaart Nederland. Voor de woonzorglocaties, Wonen met zorg, is het vanaf 2021 verplicht om de totaalscore van Zorgkaart Nederland te gebruiken als score voor het meten van cliëntervaringen.
Zorgkaart Nederland is een website voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar delen. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij de zorgvraag. De waarderingen van cliënten en patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.