Aannemingsovereenkomst voor fase II van De Bunterhoek in Nunspeet getekend

De aannemingsovereenkomst voor de tweede fase werd dinsdag 8 juni 2021 getekend door Wim Martens, bestuurder van WZU Veluwe en Wim Prins, eigenaar van Prins Bouw. Dit wordt het derde bouwproject met Prins Bouw. Na de zomer wordt er gestart met de bouw van 26 appartementen bij De Bunterhoek in Nunspeet. Deze appartementen worden gebouwd voor cliënten met een psychogeriatrische- en/of een somatische zorgvraag.

Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw ongeveer een jaar duren. Na de afronding van de bouw zal direct gestart worden met de aanleg van een parkeerterrein langs de Elburgerweg.

RTV Nunspeet
Maandag 7 juni maakte RTV Nunspeet nog een leuk filmpje over de sloop van het oude gebouw. In het filmpje vertelt Egbert van der Steege, manager Vastgoed WZU Veluwe over de voortang. Zeker de moeite waar om even te bekijken.

> Klik hier voor de korte film.

 

NUNSPEET – Inmiddels is er aan de Secretaris Boerhoutweg gestart met de sloop van het voormalige gebouw van woonzorglocatie De Bunterhoek van WZU Veluwe.

Sloop oude gebouw
Na de verhuizing naar de nieuwbouw van De Bunterhoek heeft het gebouw tijdelijk gefungeerd als revalidatie- en herstelunit voor coronapatiënten van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Daarna is het pand ontruimd en werden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het saneren van het aanwezige asbest. Nu de asbestsanering is afgerond, wordt het gebouw echt gesloopt en langzaam maar zeker verdwijnen uit het straatbeeld. Naar verwachting zal het slopen van het oude gebouw tot eind juni 2021 duren.

Fase II van De Bunterhoek
‘Na de sloopperiode starten we met het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van fase II van De Bunterhoek’, aldus manager Vastgoed Egbert van der Steege. Deze fase omvat de bouw van twee kleinschalige woonvormen voor cliënten met een psychogeriatrische- en/of een somatische zorgvraag. ‘Twee woonvormen met een woongroep die zoveel mogelijk op thuis lijkt. De zorg is vooral gericht op begeleiding en verzorging. De dagindeling wordt bepaald aan de hand van behoeften en gewoonten van de cliënten. Er wordt structuur en veiligheid geboden en samen met andere cliënten houden zij een huishouden draaiende.’

Planning
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor fase II verstrekt en wordt er toegewerkt aan de afronding van de aanbesteding. ‘We verwachten na de vakantieperiode te starten met de bouw. Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw van fase II ongeveer een jaar duren.’ Na de afronding van fase II zal direct gestart worden met de aanleg van een parkeerterrein langs de Elburgerweg. ‘We verwachten eind 2022 het project succesvol af te kunnen sluiten.’

Overlast
De sloop van het gebouw kan helaas niet uitgevoerd worden zonder geluid, stof of trillingen te veroorzaken. Dit zal vanzelfsprekend voor de cliënten van De Bunterhoek en de bewoners in de directe omgeving niet altijd prettig zijn. Er zal in ieder geval alles aan gedaan worden om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Bijna tweehonderd prikken in twee dagen tijd. Op de woonzorglocaties van WZU Veluwe is vrijdag 29 januari het vaccineren van cliënten begonnen. In De Bunterhoek, Mariposa, Het Nieuwe Feithenhof en een deel van Rehoboth krijgen bewoners de komende dagen het corona-vaccin toegediend. “We zijn blij dat we kunnen beginnen.”

Mouw opstropen
In Elburg staat de ‘prikpost’ startklaar op vrijdagochtend 10 uur. Verpleegkundigen wachten in het restaurant op de eerste groep cliënten. Bewoners nemen plaats in de algemene ruimte, stropen hun mouw op, waarna de prik gezet kan worden. Tot een kwartier erna blijven ze zitten, goed in de gaten gehouden door een zorgmedewerker. Ook een arts of physician assistant is aanwezig om waar nodig snel te helpen bij een verkeerde reactie. Cliënten van een afdeling Kleinschalig wonen ontvangen hun prik in de gezamenlijke huiskamer.

90 procent zegt ‘ja’
Zo’n 90 procent van de cliënten heeft toestemming gegeven voor vaccinatie, weet Pieter Bos, manager Behandeldienst van WZU Veluwe. “We zijn heel blij dat we deze week kunnen beginnen. Door zoveel mogelijk cliënten te vaccineren is er een kleinere kans op actieve corona op onze locaties.”

Via huisarts
De eigen behandeldienst van WZU Veluwe verzorgt het vaccineren van cliënten die zorg met behandeling ontvangen. Op de locaties met zorg zonder behandeling – De Boskamp en het resterende deel van Rehoboth – gaat vaccineren via de huisartsen. “Samen met hen hebben we geïnventariseerd wie het vaccin wil ontvangen. Zodra de arts het vaccin krijgt, zijn ook deze cliënten aan de beurt.”

Scholing
Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft de vaccins geleverd. Verpleegkundigen van WZU Veluwe hebben een speciale scholing gehad over de werking van en het omgaan met het vaccin. “Zij weten precies hoe het werkt.” Omdat uit elke ampul niet vijf maar zes doses te halen zijn, kan WZU Veluwe nog een aantal medewerkers vaccineren. Dat zijn collega’s die nog niet bij de GGD terecht konden.

De tweede prik staat gepland over vier weken. Dan volgt eenzelfde tweedaagse vaccinatieronde. “We hopen dat we met hulp van het vaccin op termijn weer terug kunnen naar meer mogelijkheden en vrijheden voor bewoners en hun naasten.”

Van WZU Veluwe is een nieuwe editie verschenen van relatiemagazine Nabij. Het is een speciale uitgave geworden, die in zijn geheel gaat over de afgelopen coronaperiode.

Thema verbondenheid
Verbondenheid is het thema van het magazine. Want hoe blijf je verbonden als alle deuren op slot zitten en er strenge regels zijn om de gezondheid van cliënten en collega’s te beschermen. Hoe werk je samen en hoe kom je zo’n moeilijke periode met elkaar goed door? Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden vertellen in het magazine hun – soms ontroerende – verhaal.

Het magazine gaat niet alleen naar medewerkers en cliënten, maar ook naar contactpersonen, vrijwilligers en andere relaties.

> Lees de speciale uitgave online

Voor de verzorging van cliënten die besmet zijn met corona heeft WZU Veluwe een speciale covid-unit in gebruik genomen. Positief geteste cliënten worden zoveel mogelijk vanuit hun eigen woonzorglocatie tijdelijk naar deze unit verplaatst en daar verpleegd.

Door cliënten in de covid-unit te verzorgen hoopt WZU Veluwe verdere besmettingen in de woonzorglocaties te voorkomen. Daarnaast geeft dit meer vrijheid voor cliënten op locatie en minder belasting voor medewerkers. “Medewerkers moeten bij een enkele besmette cliënt een complete set beschermende kleding dragen”, weet bestuurder Wim Martens. “Met de unit voorkomen we dat we hen te veel belasten.”

Oude Bunterhoek
De speciale unit is gecreëerd in een aanbouw van de oude Bunterhoek in Nunspeet. Begin dit jaar is de nieuwbouwlocatie van De Bunterhoek in gebruik genomen. Het oude pand ernaast staat leeg en wordt in de toekomst gesloopt. De aanbouw, de Tuinkamer, is nu geschikt gemaakt voor covid-patiënten. Het pand staat los van de rest van de woonzorglocatie, heeft een eigen toegang en eigen voorzieningen. In eerste instantie is er ruimte voor tien cliënten. “We zijn blij dat we deze mogelijkheid hebben”, zegt bestuurder Wim Martens.

Tweede golf
Tot nu toe waren alle locaties van WZU Veluwe al een tijd lang vrij van corona. “Inmiddels lijkt de tweede golf ook een deel onze organisatie te raken”, zegt Wim Martens. Hiervoor zijn meteen voorzorgsmaatregelen getroffen. Bezoekers blijven gewoon welkom.

Preventie
WZU Veluwe zet sinds het begin van de eerste golf volop in op preventie. Wim Martens: “Door veel te testen en consequent gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel personeel als bezoekers hopen we het virus zo veel mogelijk onder controle te houden.”

Eén cliënt en twee medewerkers van WZU Veluwe-locatie De Bunterhoek zijn besmet met het coronavirus. Bij een preventieve test bleken zij positief. De voorzorgsmaatregelen die waren getroffen, blijven van kracht. Bezoek is in de rest van het woonzorgcentrum gewoon welkom.

Vanwege een eerder positieve test werd een groep cliënten van een afdeling Kleinschalig wonen eind vorige week preventief getest. Eén testuitslag bleek positief, de rest is negatief. Helaas betekent dit wel dat de afdeling nogmaals twee weken in quarantaine moet blijven. Bewoners blijven zoveel mogelijk in hun appartement in plaats van in de gezamenlijke huiskamer. Medewerkers bieden extra individuele aandacht en activiteiten.

Medewerker thuis
De twee medewerkers zijn getest naar aanleiding van milde klachten. Ook deze uitslagen bleek positief. De medewerkers zitten thuis in quarantaine. Naaste collega’s zijn of worden op korte termijn getest. Cliënten met wie direct contact is geweest worden twee maal daags gecontroleerd op eventuele ziekteverschijnselen.

Preventie
WZU Veluwe zet sinds begin april volop in op preventie. Dat betekent onder meer dat medewerkers en bezoekers mondkapjes dragen. Ook werkt de zorgorganisatie met een eigen mobiele teststraat. Op die manier kunnen groepen cliënten en medewerkers snel en veilig getest worden. De GGD heeft aangegeven blij te zijn met de grondige aanpak.

Locatie geopend
Op De Bunterhoek zijn de bestaande voorzorgsmaatregelen verlengd. Waar nodig worden maatregelen aangescherpt. Bezoek is, met uitzondering van de getroffen afdeling, gewoon welkom.

Een cliënt van WZU Veluwe-locatie De Bunterhoek in Nunspeet is deze week positief getest op corona. De afdeling waar de cliënt woont is per direct afgesloten. De rest van de woonzorglocatie blijft toegankelijk voor bezoek.

Ziekenhuisopname
De cliënt woont op een afdeling Kleinschalig wonen. De bewoner kwam na een ziekenhuisopname terug op de locatie en bleek toen een positieve testuitslag te hebben. De cliënt is meteen in isolatie geplaatst en wordt in quarantaine verzorgd. Met het betreffende ziekenhuis is er nauw contact om de oorzaak van de besmetting te achterhalen.

Voorzorgsmaatregelen
In De Bunterhoek zijn per direct de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen. De afdeling waar de cliënt woont, is afgesloten. Naburige cliënten blijven zoveel mogelijk op hun kamer. Tot nader order mogen zij geen bezoek ontvangen. Welzijnsmedewerkers worden extra ingezet om individuele aandacht te kunnen geven en activiteiten op de kamer mogelijk te maken. Over veertien dagen worden cliënten en de – veelal vaste – medewerkers getest op Covid-19.

Locatie blijft toegankelijk
Voor de rest van de woonzorglocatie geldt dat bezoek van harte welkom is. Hierbij gelden de standaard maatregelen, zoals een deurbeleid, het dragen van een mondkapje en het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.

De dagbestedingslocaties van WZU Veluwe hebben hun deuren weer geopend. We zijn blij om cliënten na een lange periode weer te kunnen verwelkomen. Samen met medewerkers is gekeken hoe zij op een veilige manier aan activiteiten kunnen deelnemen. Dat heeft ertoe geleid dat de dagbesteding de komende periode extra vaak geopend is.

Veiligheid voor cliënten en medewerkers staat voorop bij WZU Veluwe. Voor de dagactiviteiten betekent dit de vereiste 1,5 meter afstand houden en een passend aantal bezoekers per locatie. Voor de komende maanden ziet de invulling er als volgt uit:

  • Wapenveld: De Berkenhof verhuist tijdelijk naar Parkstate. Daarnaast is de dagbesteding een extra dag per week open, dus in totaal vijf dagen in de week.
  • Epe: De Eijk (in het Kulturhus) verhuist tijdelijk naar de Schakel. Daarnaast gaat de dagbesteding een extra dag open, dus in totaal vier dagen in de week.
  • Oene: Keizershof gaat weer terug naar de vertrouwde plek. Daarnaast gaat de dagbesteding een extra dag open, dus in totaal drie dagen in de week.
  • ’t Harde: bij Jeanne d Arc verandert er niet veel. Wel zal er geen echte inloop meer zijn.
  • Doornspijk/Elburg: bij Hart van Thornspic en Het Nieuwe Feithenhof schuiven de bezoekers van Het Nieuwe Feithenhof tijdelijk aan bij Hart van Thornspic. Na de zomer verhuizen zij naar een eigen, nog nader te bepalen ruimte.
  • Nunspeet: De Klepel gaat een extra dag open, dus in totaal vijf dagen in de week.

Het streven is om vanaf januari 2021 weer op de reguliere wijze te gaan werken.

> Lees meer over de mogelijkheden van dagbesteding bij WZU Veluwe

Sinds een aantal weken zijn alle locaties van WZU Veluwe nagenoeg vrij van corona. Dit is iets om dankbaar voor te zijn. “We hebben een zware periode achter de rug en zijn blij dat het met de bestrijding van het virus de goede kant op gaat.” De deuren van al onze woonzorglocaties zijn gelukkig weer open en bezoek is van harte welkom. “We hopen dat we zo snel mogelijk in goede gezondheid terug kunnen naar de normale situatie.”

Het aantal personen op de wachtlijsten van WZU Veluwe groeit. Inmiddels hebben we al weer een aantal nieuwe cliënten mogen verwelkomen en ook de komende tijd staan diverse opnames gepland. Ook in deze periode is en blijft het de taak en verantwoordelijkheid van WZU Veluwe om ouderen goede zorg en ondersteuning te bieden als het thuis niet meer gaat. Nieuwe cliënten zijn weer welkom, maar mogen bijvoorbeeld geen corona gerelateerde klachten hebben tijdens de opname en moeten uit voorzorg eerst veertien dagen in quarantaine verblijven. Op die manier doen wij er alles aan om het virus buiten de deur te houden.

Dankbaar voor hartverwarmende acties en steun tijdens corona-periode
De vele acties van particulieren en bedrijven tijdens de corona-periode zijn voor cliënten en medewerkers WZU Veluwe een grote steun geweest. De zorgorganisatie heeft veel waardering voor alles wat omwonenden en ondernemers tijdens de moeilijke maanden voor cliënten en medewerkers hebben gedaan. “We zijn iedereen die met ons heeft meegeleefd heel dankbaar. Het was hartverwarmend!”

Niet vergeten
Bloemen, kaarten, talloze kindertekeningen. Eigengemaakte cadeautjes, gratis maaltijden. Muzikale optredens. Vanaf het moment dat de deuren van de woonzorglocaties medio maart op slot gingen, werden cliënten en medewerkers vrijwel dagelijks op allerlei manieren verrast. “De cliënten mochten dan wel geen bezoek ontvangen, het was overduidelijk dat ze niet werden vergeten”, zegt bestuurder Wim Martens. “De cadeautjes en andere acties vormden voor veel van onze cliënten een lichtpuntje in donkere tijden. En onze medewerkers hebben het als een welkom steuntje in de rug ervaren.”

WZU Veluwe wil via deze weg iedereen bedanken voor alle medeleven en steun. “Het heeft onze hele organisatie goed gedaan dat de omgeving van onze locaties zo’n grote betrokkenheid heeft betoond. Dank aan iedereen daarvoor.”

Contactgegevens
Heeft u een zorgvraag? WZU Veluwe biedt hulp en huisvesting voor verschillende zorgvragen. Wij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Bel voor vragen en meer informatie met ons cliëntservicepunt. Bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08 of e-mailadres clientservicepunt@wzuveluwe.nl. Of bekijk deze website voor meer informatie.

Voor de ingang van De Bunterhoek stonden eind april een heleboel honden en katten. Stichting Kontakt Nunspeet verzamelde ze via een crowdfundingsactie en doneerde ze aan het woonzorgcentrum. De huisdieren zijn een welkom maatje op de kamer voor bewoners.

Robotkat
Nu bezoek al een tijd niet mogelijk is, hebben cliënten grote behoefte aan andere geluksmomentjes. Dat bracht de stichting, die geld inzamelt voor digitale hulpmiddelen voor ouderen, op het idee van een inzamelingsactie voor robothuisdieren. De robotkatten en -honden worden veel gebruikt in de zorg. Ze maken geluid en reageren op aanraking. “Mensen die extra behoefte hebben aan contact kunnen we hiermee helpen”, zegt Karin Fennema, voorzitter van de stichting. “En op deze manier kunnen we ook de medewerkers een beetje ondersteunen.”

WZU Veluwe is erg blij met de hartverwarmende actie van Stichting Kontakt. In overleg met De Bunterhoek biedt de stichting ook hulp aan andere verpleeghuizen in de regio.

> Bekijk een verslag dat RTV Nunspeet maakte van de overhandiging
> Lees meer over de actie van Stichting Kontakt

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese